Історія кафедри

Інформація оновлена 27.05.2016

Історія кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

Кафедра «Цивільної оборони» була створена наказом Міністерства вищих навчальних закладів УРСР за № 363 від 16 жовтня 1978 року. До складу кафедри входили два цикли: цивільної оборони та медичної підготовки. Керівниками кафедрі у різні роки були, Г.А. Цюпо-Гран; к.м.н., доцент В.А. Каліцев; к.м.н., доцент Й.М. Авратинський; к.м.н., доцент І.В. Іванова.
 
Цикл цивільної оборони тривалий час забезпечували талановиті викладачі, які мали військовий досвід: генерал Бойчук В.К., полковники Керпель В.Я., Калниш В.З., Самкнулов В.І., Козикін А.Г., Кирпач Л.М. к.т.н., доцент Неізвестний М.О., к.б.н., доцент Багаєва О.С. тощо. Медичну підготовку студентів до дій при стихійних лихах і масових ураженнях людей проводили к.м.н., доценти Катунцевська Г.П., Кірілюк Ж.П., Ямпольський М.П., полковник медичної служби Гречаний К.В. та ін.. Нажаль деяких з перелічених немає у живих, але ми їх пам’ятаємо і шануємо пам'ять про них.
 
Детальної інформації щодо діяльності кафедри до 1986 року не збереглося. Проте, велику подяку співробітники кафедри по теперішній час висловлюють Вченій Раді ОНУ, яка підтримала вибір колективу щодо кандидатури к.м.н., доцента Йосипа Мироновича Авратинського на посаду завідувача кафедри незважаючи на тиск з боку владних структур щодо іншого претендента. Особливо слід підкреслити, що значної активності діяльність кафедри набула саме під керівництвом Й.М. Авратинського, який поповнив склад кафедри кваліфікованими кадрами і сформував міцний, творчий колектив. У цей період студенти нашого університету отримували свідоцтво «Медичної сестри цивільної оборони» встановленого державного зразка. До нас по теперішній час звертаються випускники різних років для отримання відомостей про курси, які вони прослухали, про свідоцтво, яке підтверджує їх медичний фах. Така підготовка додає пріоритету нашим випускникам для працевлаштування за кордоном. 
 
З 1990 року кафедра була реформована в кафедру «Основ медичних знань» у зв’язку з викладанням додаткових медичних дисциплін. Діяльність кафедри з перших днів її заснування і по теперішній час була пов’язана із життєво важливими питаннями збереження здоров’я, надання першої медичної допомоги, поведінки під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.
 
Протягом усіх років роботи Й.М.Авратинського, кафедра здійснювала активну пропаганду донорства серед студентів та викладачів університету. Проводили семінари – тренінги щодо надання першої медичної допомоги з викладачами всіх факультетів. У науковій роботі співпрацювала з Одеським НДІ вірусології. 
 
З 1997 у зв’язку з розширенням спектру викладання нормативних та медичних дисциплін кафедра реорганізована у «Кафедру медичних знань та безпеки життєдіяльності», яку очолила к.м.н., доцент Іванова Ірина Вадимівна. За роки її керівництва (1997-2010 рр.) на кафедрі було запроваджено п’ять нормативних дисциплін (Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Цивільна оборона, Основи медичних знань) 15 медичних дисциплін та спецкурсів.
 
На кафедрі були розроблені, затверджені та впроваджені для спеціальностей «Фармацевтична хімія», «Мікробіологія та вірусологія», «Біологія», «Медична фізика» такі медичні дисципліни «Патологія», «Перша долікарська допомога у загрозливих станах», «Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів», «Судова медицина», «Загальний догляд за хворими», «Основи фармацевтичної гігієни», «Загальна гігієна», «Здоров’я сім’ї», «Інфекційні та тропічні захворювання», «Нетрадиційні методи оздоровлення та лікування», «Медичне товарознавство», «Перша долікарська допомога при травмах та нещасних випадках», «Профілактика венеричних захворювань та здоров’я сім’ї», «Дитячі хвороби», «Клінічна фармакологія», «Медицина катастроф» тощо. 
 
У 1999 році співробітники кафедри на чолі з Івановою І.В. увійшли до складу робочої групи Міністерства освіти України по розробці Державного стандарту вищої освіти з дисципліни «Безпека життєдіяльності людини» (Наказ Міністерства освіти України №25 від 01.02.1999 р.). На міському телеканалі «Компас» І.В. Івановою проведено цикл передач з першої медичної допомоги та загального догляду для населення, опубліковано більше 90 наукових робіт (особистих та у співавторстві).
 
З метою підвищення престижу дисципліни у травні 2002 року вперше в Україні за ініціативою І.В. Іванової була організована і проведена Всеукраїнська студентська олімпіада з «Безпеки життя і діяльності людини» другий етап якої проходив на базі кафедри медичних знань та БЖД Одеського національного університету імені І.І. Мечникова протягом трьох років. Започаткована в Одесі, всеукраїнська студентська олімпіада затвердила нашу дисципліну як актуальну, цікаву, необхідну для студентів вищих навчальних закладів.  
 
Крім навчально-педагогічної діяльності на кафедрі постійно проводилась наукова робота. Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на дослідження питань життєдіяльності людини, впливу чинників навколишнього середовища на організм людини, безпечність поведінки, попередження агресії та насильства тощо. Особлива увага акцентується на питаннях безпечної життєдіяльності та здорового способу життя. 
 
Предметом детального та прискіпливого наукового вивчення на кафедрі у різні роки були:
 
1. Оцінка ефективності комплексного захисту від грипу населення м.Одеса шляхом виявлення особливостей епідемічного процесу з метою удосконалення системи протиепідемічних заходів (1985-1989 рр.);
2. Вивчення ендоекології різних соціальних груп і визначення ефективних шляхів їх реабілітації (1995-1997 р.р.);
3. Методологічні та практичні підходи щодо превентивної реабілітації студентів згідно їх рівня здоров’я та медико-соціальних знань (2002-2006рр., № 214);
4. Методологічні та практичні підходи щодо виявлення та профілактики насильства в студентському середовищі (2007-2010 рр., №163);
5. Розробка підходів теоретичної та практичної підготовки студентів університету до безпечної життєдіяльності (2011-2015рр., № 213) та інші.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0ea4b64504720867226971594795190
title_5f0ea4b6451563955229451594795190
title_5f0ea4b64525814036143601594795190
Top