Навчальні курси

Загальні курси:

  • Безпека життєдіяльності та охорона праці
  • Цивільний захист
  • Цивільний захист та охорона праці в галузі

Перший рівень вищої освіти (бакалавр) (робочі програми до навчальних дисциплін можна знайти за посиланнями):

Спеціальність 014.05 "Середня Освіта" перший рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 162 "Біотехнології і біоінженерія" перший рівень вищої освіти Бакалавр

  • Основи медичних знань та перша долікарська допомога
  • Безпека життєдіяльності та охорона праці
  • Основи здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах
  • Інклюзивна освіта
  • Валеологія та моніторинг здоров’я школяра
  • Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів людини
  • Технології корекційно-розвивального навчання

Другий рівень вищої освіти

Спеціальність 014,05 "Середня освіта" Другий рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 162 "Біотехнології і біоінженерія" другий рівень вищої освіти Магістр

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» - унікальна дисципліна, яка демонструє можливості роботи з особливими дітьми, з їх батьками. Це важлива компетентність для роботи майбутнього вчителя.

«МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» – унікальність дисципліни полягає у застосуванні в освітньому процесі суто інтерактивних, інноваційних та розвиваючих технологій навчання. Студент, як майбутній педагог, буде виконувати активну позицію в навчальному процесі, відігравати роль головуючого, а не спостерігача!!!

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я» Мета дисципліни «Інноваційні технології навчання» формування готовності майбутніх учителів/викладачів закладів освіти до впровадження інноваційних технологій навчання у професійній діяльності.

Завдання дисципліни: узагальнити знання магістрантів про інноваційні технології навчання у закладах освіти; формувати знання про фундаментальну спільність та відмінність технологій, виділити їх основні ознаки; навчити обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів/студентів, рівню їх підготовки, умов, тощо; допомогти студентам глибоко оволодіти знаннями щодо наукових засад технологічного підходу до навчання курсів в закладах освіти, класифікації та основних понять інноваційних педагогічних технологій навчання; сутності інноваційних технологій при викладанні навчальних курсів в закладах освіти, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; орієнтувати магістрантів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності.

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ» унікальна дисципліна, якою ми пишаємось, яка поєднує ознайомлення з основними природними оздоровчими чинниками, підтримку та оздоровлення молоді із застосуванням національних традицій та надбань природи і науки, використання сучасних оздоровчих технологій для оптимізації навчального середовища в закладах освіти. Декілька ключових слів: кліматотерапія, гідро- бальнео-, псамо-, пелоїдо, таласо-, термо-, апі-, фіто-, герудо- терапії та багато інших. Практики на базі санаторно-курортних баз Одеси. Такого курсу на біологічному факультеті не було!!!

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» - курс для тих, хто мріє бути керівником закладу освіти. Як здійснювати управлінську діяльність керівника-менеджера закладу освіти, аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище закладу освіти, приймати адекватні управлінські рішення.

«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ТА МЕДИКО-САНІТАРНА ПІДГОТОВКА» – дозволяє підготувати майбутніх фахівців другого освітнього рівня для здійснення першочергових дій та заходів для надання долікарської допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуаціях у невідкладних станах. Під час практичних занять буде здійснено підготовку та надано сертифікат про проходження курс первинної долікарської допомоги у невідкладних станах. Можливо отримати сертифікат про проходження курсу.

«КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ» - протягом цього курс через інтерактивні, інноваційні та особистісно-зорієнтовані технології за допомогою тренінгів, рольових, ділових та імітаційних ігор тощо ми поговоримо про формування, підтримку та збагачення культури здоров’я та культури безпеки окремої людини, сім’ї, колективу, нації або іншої соціальної спільноти через спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу особистості.

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» спрямована на досягнення знань та вмінь складати і у подальшому використовувати алгоритми поведінки під час аварій, пожеж, військових дій і стихійних лих, епідемій та пандемій, своєчасно надавати допомогу постраждалим до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Курс дозволить майбутнім фахівцям визначати і дотримуватись вимог безпеки праці власних та своїх підлеглих, дасть можливість здобути компетентності у питаннях соціального захисту працівників, значно покращити знання студентів щодо законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці, системи управління охороною праці; захисту населення у надзвичайних ситуаціях різного походження; оцінки ризиків настання нещасних випадків у відповідній галузі та ін..

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top