Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 13.06.2016

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, довідники, тести

1. Іваниця В.О., Підгорський В.С., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В., Мацелюх Б.М., Скрипаль І.Г. Словник термінов з мікробіології (українсько-російський, російсько-український) : К. Наук. думка, 2006. – 200 с.
2. Мілкус Б. Н., Ліманська Н. В., Жунько І. Д., Конуп Л. А., Агєєва О. В. Вірусні та бактеріальні хвороби винограду: Навчальний посібник.– Одеса, 2012.-157  с.
3. Навчальний посібник до проведення лабораторних занять з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики / Посібник / Під ред. Іваниці В.О. // Одеса: Вид-во ОНУ, 2012. – 86 с.
4. Мірось С.Л., Гудзенко Т.В., Філіпова Т.О., Тоцький В.М., Білоконь С.В. Генетика імуноглобулінів в схемах та таблицях. - Одеса:  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,  2013 – 33 с. 
5. Галкін Б.М., Іваниця В.О. Метаболізм мікроорганізмів. Навчальний посібник. - Одеса: ОНУ, 2013. − 110 с. В.О. 
6. Іваниця, Г.В.Ямборко, Н.О.Єлинська. Тестові завдання до загального курсу „ Мікробіологія ”. – Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 98 с. 
7. Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Мікробна біотехнологія: Навчальний посібник.– Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. -128 с.
8. Ужевська С.П., Іваниця В.О. Шкідники грибів та регуляція їх чисельності мікроорганізмами. – Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. - 95 с.
9. Васильєва Н.Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогене-тические деревья : метод. пособие / Васильева Н. Ю.; ОНУ им. И.И. Мечникова, Биол. фак.. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014 . – 69 с. 
10. Ліманська Н. В., Тоцький В.М., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Крилова К.Д., Іваниця, Товкач Ф. І. Молекулярно-біо-логічні методи дослідження мікроорганізмів : навч.. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2014 . – 179 с.
11. Сергєєва Ж. Ю., Іваниця Т. В., Ліманська Н. В. ; під ред.: Іваниця В. О. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології біотех-нології і біоінформатики.– Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 40 с. 
12. Ліманська Н.В., Товкач Ф.І., Тоцький В.М., Сєргєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Крилова К. Д. Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів. Під редакцією В.О. Іваниці.– Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. - 195 с.
13. Панченко М. М., Сергєєва Ж. Ю., Іваниця Т. В. Вірусологія : навч. посіб. для студ. біол. та біотехнологів. -  ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 227 с.
14. Єлинська Н.О.,  Васильєва Н.Ю., Зінченко О.Ю., Ліманська Н.В., Лісютін Г.В., Страшнова І.В., Ямборко Г.В. Малий практикум з мікробіології. – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2015. - 60 с.
15. Іваниця В.О.,  Сергєєва Ж. Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т. В.,  Крилова К. Д., Васильєва Н. Ю., Остапчук А. М., Товкач Ф. І. «Лабораторний практикум з молекулярної біоінформатики і біотехнології»// Посібник. — Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. — 40 с.
16. Галкін М.Б., Іваниця В.О., Філіпова Т.О. Біоплівки. Навчальний посібник - Одеса: Різограф.- 2015.-  120 с.

Методичні посібники та рекомендації до навчальних занять

(лабораторні, практичні)
 
1. Товкач Ф.І., Іваниця В.О., Жумінська Г.І., Іваниця Т.В., Ліманська Н.В., Кушкіна А.І., Черватюк Н.В., Крилова К.Д., Сергєєва Ж.Ю. Методичні вказівки до проведення IV Літньої школи «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія». // ОНУ. – Одеса. – 2009. - 18 с.
2. Кушкіна А.І., Ліманська Н.В., Черватюк Н.В., Іваниця Т.В., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Товкач Ф.І., Іваниця В.О. Методичні вказівки до проведення V Літньої школи «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія». // ОНУ. – Одеса. – 2010. - 28 С.
3. Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Кушкіна А.І., Жумінська Г.І., Товкач Ф.І. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики: методичний посібник. / – Одеса: «Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова», 2011.–36 с.
4. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Зінченко О.Ю., Панченко М.М., Єлинська Н.О., Бухтіяров  А.Є., Страшнова І.В., Ямборко Г.В., Русакова М.Ю., Лісютін Г.В. Методичні вказівки до проведення спеціального практикуму «Визначення патогенних (інвазійних і цитотоксичних) властивостей бактерій на моделі культури клітин людини та тварин».-Одеса: ОНУ, 2013.-30
5. Гудзенко Т.В., Зінченко О.Ю., Єлинська Н.О., Лісютін Г.В., Бухтіяров А.Є., Русакова М.Ю., Панченко Н.М. Методичні вказівки до проведення спеціального практикуму «Визначення цитотоксичних властивостей полютантів на моделі культури клітин».-Одеса: ОНУ, 2013.-35
6. Ivanytsya V.O., Sergeeva Zh.Yu., Limanska N.V., Ivanytsya T.V., Krylova K.D., Vasyleva N. Yu., Ostapchuk A.M., Korol N. A., Tovkach F.I. «Laboratory work shop in molecular microbiology, biotechnology and bioinformatics» // Handbook. – Odessa: ONU named after I. I. Mechnikov, 2013. – 37 p. 
7. Ivanytsіa V.O., Sergeeva Zh.Yu., Limanska N.V., Ivanytsіa T.V., Krylova K.D., Vasyleva N.Yu., Ostapchuk A.M., Korol N.A., Tovkach F.I. Laboratory workshop in molecular microbiology, biotechnology and bioinformatics» Handbook. VIII International Summer school //– Odessa: ONU named after I. I. Mechnikov, 2013. – 59 p.
8. Іваниця В.О., Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В.,  Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Товкач Ф.І. «Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біоінформатики і біотехнології»// Посібник. — Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. — 40 с. 
9. Сергєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Ліманська Н.В.; під ред.: Іваниця В. О. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології біотехнології і біоінформатики. - Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 40 с. : табл. - Бібліогр.: с. 40
10. Ліманська Н.В., Ямборко Г.В., Страшнова І.В., Гудзенко Т.В. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з великого спеціального практикуму «Санітарна мікробіологія». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 76 с.
11. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики: методичний посібник. / Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В., Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Коротаєва Н.В., Товкач Ф.І. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2013. – 40 с.
12. Іваниця В.О., Сергєєва Ж. Ю., Ліманська Н.В., Крилова К.Д., Іваниця Т.В.,  Васильєва Н.Ю., Коротаева Н.В., Остапчук А.М., Товкач Ф.І. Лабораторний практикум з мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики // Навчальний посібник для ІХ.— Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. — 61 с.
13. Ліманська Н.В., Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Тоцький В.М., Васильєва Н.Ю., Іваниця Т.В.,  Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д. Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів// Посібник. — Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. — 180 с.
14. 4. Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В., Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Коротаєва Н.В., Товкач Ф.І. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики  / під ред. Іваниці В.О. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2014. – 40 с. 
15. Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В., Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Коротаєва Н.В., Товкач Ф.І. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики: методичний посібник. /– Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. - 40 с.
16. Єлинська Н.О., Васильєва Н.Ю., Зінченко О.Ю., Ліманська Н.В., Лісютін Г.В., Страшнова І.В., Ямборко Г.В. Малий практикум з мікробіології. – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2015. - 60 с.
17. Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В., Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Коротаєва Н.В., Товкач Ф.І. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики: методичний посібник. /– Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2015. - 40 с.
18. Сергєєва Ж. Ю., Іваниця Т.В., Ліманська Н. В.; під ред.: Іваниці В. О. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології біотехнології і біоінформатики /; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 40 с. : табл. - Бібліогр.: с. 40
Методичні матеріали та рекомендації щодо самостійної роботи студентів
1. Заморова В.В./ Тоцький В.М., Білоконь С.В., Мірось С.Л., Алєксєєва Т.Г., Запорожченко О.В., Джуртубаєв М.М., Гладкій Т.В., Ружицька О. М., Ямборко Г.В. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету під редакцією– Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 44 с.
2. Заморова В.В./ Тоцький В.М., Білоконь С.В., Мірось С.Л., Алєксєєва Т.Г., Гладкій Т.В., Афонін С.А. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету під редакцією– Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 32 с. 
3. Іваниця В.О., Ямборко Г.В., Єлинська Н.О. Тестові завдання до загального курсу "Мікробіологія" : навчальний посібник /; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. фак. - Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . - 131 с. 
4. Тоцький В.М., Білоконь С.В., Мірось С.Л., Джуртубаєв М.М., Заморов В.В., Алєксєєва Т.Г., Запорожченко О.В., Гладкій Т.В., Ружицька О.М., Ямборко Г.В., Афонін А.С. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / - Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. - 42 с.

Електронні версії навчально-методичного забезпечення

Методичні матеріали

Формат документа

Спосіб доступу

Васильєва Н.Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья : метод. пособие / Н. Ю. Васильева ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Биол. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.

*.pdf

Сайт бібліотеки ОНУ. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/vasileva.pdf

Іваниця, Володимир Олексійович   Тестові завдання до загального курсу "Мікробіологія" : навчальний посібник / В. О. Іваниця, Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. фак. - Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . - 131 с. - Бібліогр.: с. 130-131.

*.pdf

Сайт бібліотеки ОНУ. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/ivanit.pdf

Молекулярно-генетичні механізми мінливості бактерій /Ліманська Н.В. // Курс лекцій, 2013. - 38 с.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Нормобіота і мікробіота людини / Єлинська Н.О. // Презентації, 2013.

*.ppt

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Молекулярно-генетичні основи лабораторної діагностики // Курс лекцій / Ліманська Н.В., 2013. - 39 с.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция  1. "Предмет и основные понятия информатики" /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

 

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 2. "Кодирование, структурирование,  единицы представления, измерения и хранения" /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 3. "Архитектура вычислительной системы. Функциональные подсистемы /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А. 

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 4. "Устройства хранения информации."/Леончик Ю.М., Афонін С.А. 

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 5. "Стандартные устройства ввода-вывода." /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 6. "Дополнительные устройства ввода-вывода. /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 7. "Системный блок"/Леончик Ю.М., Афонін С.А. 

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 8. "Програмное обеспечение.” /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Лекция 9. "Компьютерные сети. Основные понятия." /доц. Леончик Ю.М., Афонін С.А.

*.doc

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Курс лекцій Генетична інженерія мікроорганізмів / доц. Сергєєва Ж.Ю.

*.pdf

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Презентації до курсу лекцій Загальна біотехнологія/доц. Ямборко Г.В.

*.ppt

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Презентації до курсу лекцій Технологія мікробіологічного виробництва/доц. Ямборко Г.В.

*.ppt

biologywiki.onu.edu.ua  Доступ за реєстрацією.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b912f9ac7b20576789631550553391
title_5c6b912f9af9a710925921550553391
title_5c6b912f9b0ec9472160681550553391
title_5c6b912f9b20412103406091550553391
Top