Навчально-методичні праці

Науково-методичні праці співробітників кафедри гідробіології та загальної екології

 1. Александров Б., Зайцев Ю. Экологические дозорные Черного моря: полевой определитель. – Публ. при поддержке Программы развития ООН и Европейской комиссии в Украине, Грузии и России, Проект EMBLAS-II. – UNDP, European Union, 2016. – 42c.
 2. Снигирев С. М., Заморов В. В., Куракин А. П. Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (Черное море). Часть I. Справочник. – Одесса: ОНУ, 2016. – 179 с.
 3. Неврова Е. Л., Снигирева А. А., Петров А. Н., Ковалева Г. В. Руководство по изучению морского микрофитобентоса и его применению для контроля качества среды / Ред. А. В. Гаевская. – Севастополь – Симферополь: Н. Оріанда, 2015. – 176 с.
 4. Риби придунайських озер України: довідник / В. В. Заморов, О. В. Кулікова, Д. Б. Радіонов, М. П. Заморова. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 264 с.
 5. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 121 с.
 6. Методичний посібник «Оцінка запасу промислових видів коропових риб придунайських озер» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» спеціалізації «Гідробіологія та загальна екологія» усіх форм навчання / В. В. Заморов, Є. Ю. Леончик. – Київ: «Освіта України», 2014. – 29 с.
 7. Топтіков В. А., Єршова О. М., Ковтун О. О. Генетико-біохімічне вивчення рапани. Навчально-методичний посібник / Ред. д.б.н, проф. Тоцький В. М. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 101 с.
 8. Топтіков В. А., Ковтун О. О., Алексєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник / Ред. д.б.н., проф. Тоцький В. М. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 69 с.
 9. Заморов В. В., Джуртубаєв М. М., Леончик Є. Ю. Оцінка рибопродуктивності придунайських озер за станом макрозообентосу. Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» спеціалізації «Гідробіологія та загальна екологія» усіх форм навчання. – Одеса: ОНУ, 2012. – 40 с.
 10. Заморов В. В., Рижко І. Л., Караванський Ю. В. Розділ: Родина коропових (Cyprinidae). Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys»: Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» та «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія». – Одеса: ОНУ, 2012. – 58 с.
 11. Ковтун О. А., Снігірьова А. О., Білоус О. П. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону. – Одеса: ОНУ, 2012. – 34 с.
 12. Основи екології: довідник для студентів класичних університетів / В. В. Заморов, Б. Г. Александров, І. Л. Рижко [та ін.]; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2012. – 115 с. (Гриф МОНмолодь-спорту (лист № 1/11-14718 від 19.09.2012 р.)
 13. Царенко П. М., Скиба Ю. А., Білоус О. П., Ковтун О. О. Екологічна біоіндикація. Практикум для студентів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – Київ, 2011. – 70 с.
 14. Заморов В. В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму з курсу “Систематика риб”. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 1. “Риби родів Rutilus, Leuciscus, Phoxinus, Scardinius, Aspius, Ctenopharyngodon, Leucaspius, Tinca” для студентів біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 41 с.
 15. Заморов В. В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму з курсу “Систематика риб”. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 2. “Риби родів Chondrostoma, Pseudorasbora, Gobio, Barbus” для студентів біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 36 с.
 16. Заморов В. В. Общая гистология. Часть І. Строение и функции тканей: Методические указания для студентов биологического факультета заочной формы обучения. – Одесса, 1998. – 51 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b90b02b1cf20773508611550553264
title_5c6b90b02b2f020462178511550553264
title_5c6b90b02b4094165320531550553264
title_5c6b90b02b51c6030772381550553264
Top