Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 19.05.2016

Науково-методичні праці кафедри генетики і молекулярної біології

 
1. Тоцький В. М. Генетика: підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. Видання третє, виправлене і доповнене. – Одеса: Астропринт. – 2008. – 712 c.
2. Тоцький В. М. Генетика: підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. – Одеса: Астропринт. Видання друге, виправлене і доповнене. – 2002. – 712 c.
3. Тоцький В. М., Запорожченко О. В., Трочинська Т. Г. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання біологічних спеціальностей). – Одеса: Університет Мечникова, 2009. – 42 с.
4. Чеботар С. В., Тоцький В. М., Майкова Г. В., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Ківганов Д. А., Афонін С. А., Іваниця В. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014.  – 164 с.
5. Січняк О. Л. Розв’язування задач з популяційної генетики. Методичний посібник. – Одеса: Астропринт, 2003. – 52 с.
6. Січняк О. Л. Нехромосомна спадковість. Конспект лекцій. – Одесса: ОНУ, 2004. – 176 с.
7. Бланковська Т. П., Січняк О. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Рослинництво” (для студентів І курсу денної форми навчання). – Одеса: ОНУ, 2004. – 44 с.
8. Мірось С. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності «біологія». – Одеса: ОНУ, 2007. – 74 с.
9. Січняк О. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Популяційна біологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності «біологія». – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 68 с.
10. Тоцький В. М., Мірось С. Л. Збірник тестових завдань для контролю самостійної роботи студентів заочного відділення з дисципліни „Генетика з основами селекції”. – Одеса, 2007. – 26 с.
11. Гандірук Н. Г., Мірось С. Л. Молекулярна біологія. Тексти окремих лекцій – Одесса: «Укрполиграф», 2007. – 51 с.
12. Мірось С. Л., Січняк О. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності біологія. – Одеса: КП ОМД, 2007. – 73 с. 
13. Мірось С. Л., Гудзенко Т. В., Філіпова Т. О., Тоцький В. М., Білоконь С. В. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 32 с.
14. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, Т. Г. Алєксєєва, О. В. Запорожченко, Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, Г. В. Ямборко, А. С. Афонін – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014. – 42 с.
15. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, О. В. Запорожченко, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій, С. А. Афонін – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 30 с.
16. Андрієвський О. М., Мірось С. Л., Пастернак С. Л. Фізико-хімічні методи дослідження білків : Методичний посібник для студентів, аспірантів і стажистів, що навчаються на біологічному факультеті. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 76 с.
17. Хаустова Н. Д., Белоконь С. В. Методические указания к большому практикуму. Раздел «Генетический анализ дрозофилы». Одесса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. – 9 с.
18. Хаустова Н. Д., Білоконь С. В. Білки і молекулярно-біологічні процеси. Тексти лекцій з дисципліни „Молекулярна біологія” для студентів заочної форми навчання. Одеса: Астропринт, 2010. – 28 с.
19. Хаустова Н. Д., Білоконь С. В. Генетика поведения. Курс лекцій Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014 – 76 с.
20. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин. Навчально – методичний посібник. . – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – 84 с.
21. Задерей Н. С. Фармакогенетика. Навчально – методичний посібник. – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – 86 с.
22. Гандирук Н. Г., Задерей Н. С. 200 задач по генетике и молекулярной биологии. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением биологии. Одесса, Автограф. – 2001. – 31с.
23. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка». – Одеса. Університет Мечникова, 2011. – 16 с.
24. Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: методичні вказівки. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 52 с.
25. Топтіков В. А., Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 70 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ae0fa597c13815668659111524693593
title_5ae0fa597c25318361975071524693593
title_5ae0fa597c365292699261524693593
title_5ae0fa597c47912757395161524693593
Top