Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 19.05.2016

Науково-методичні праці кафедри 

 
 1. Карпов Л. М., Гладкій Т. В., Осташков К. В. Методичні розробки із загального курсу «Фізіологія людини і тварин» для студентів спеціальності «Біологія» (програма лекційного курсу, перелік лабораторних занять, контрольні питання). – Одеса, 2003. – 25 с. 
 2. Гладкій Т. В., Сьомік Л. І., Карпов Л. М., Коломійчук Т. В., Сіваченко Г. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (розділ 1. «Фізіологія збудливих тканин») для студентів біологічного факультету. – Одеса ОНУ, 2003. – 21 с.
 3. Жук О. В., Карпов Л. М., Силантьєв С. О. Алгоритми статистичного аналізу дослідних даних у фізіологічному експерименту – методичні розробки із спеціального курсу. - Одеса ОНУ, 2003. – 35 с.
 4. Гладкий Т. В., Коломийчук Т. В., Карпов Л. М., Семик Л. И., Сиваченко А. В., Павличенко О. Д. Физиология желез внутренней секреции. Раздел 1. Общая ендокринология. – Краткий курс лекций по специальному курсу. - Одесса ОНУ, 2003. – 33 с. 
 5. Гладкій Т. В., Сіваченко Г. В., Афонін С. А. Тестові завдання по загальному курсу «Фізіологія та патофізіологія людини». - Одеса ОНУ, 2004. – 30 с.
 6. Крюкова Г. Н., Карпов Л. М., Гладкий Т. В., Семик Л. И. – Основы патологической физиологии. – Контрольные тестовые задания по спецкурсу. - Одеса ОНУ, 2004. – 27 с. 
 7. Сьомік Л. І., Гладкій Т. В., Коломійчук Т. В., Карпов Л. М. Методичні вказівки до великого спецпрактикуму з фізіології людини і тварин. Частина 1. – Одеса, 2005. – 59 с.
 8. Топтіков В. А. Екологічна фізіологія: фізіологія загальних механізмів індивідуальної адаптації. – Текст лекцій. - Одеса ОНУ, 2005. – 108 с.
 9. Топтіков В. А. Довідковий матеріал з курсу «Анатомія людини». Розділ: «Еволюція людини і расознавство» (для самостійної роботи студента). - Одеса ОНУ, 2006. – 79 с.
 10. Гладкий Т. В. Физиология желез внутренней секреции. Раздел 2. Эндокриногия размножения. - Курс лекций по специальному курсу. - Одеса: Укрполиграф, 2006 – 58 с.
 11. Карпов Л. М., Сьомік Л. І, Гладкій Т. В., Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Коломійчук Т. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (Частина 2 « Кров, кровообіг, дихання») для студентів біологічного факультету. – Одеса, 2008. – 54 с.
 12. Карпов Л. М., Сьомік Л. І, Гладкій Т. В., Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Коломійчук Т. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (Частина 3). – Одеса, 2008. – 54 с.
 13. Гладкій Т. В., Майкова А. В. Основні фізіологічні поняття, цифри, визначення з курсу «Фізіологія людини та тварин»: Питання до тестових завдань: навчально - методичний посібник. – Одеса: Астропринт, 2010. – 72 с.
 14. Карпов Л. М., Гладкий Т. В., Сьомік Л. І., Майкова Г. В., Коломійчук Т. В., Павличенко О. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин». – Одеса ОНУ, 2014. – Ч. 3.
 15. Чеботарь С. В., Тоцький В. М., Майкова Г. В., Іваниця В. О., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Ківганов Д. А., Афонін С. А. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр». – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – 166 с.
 16. Майкова Г. В., Карпов Л. М. Конспект лекцій «Фізіологічна фармакологія. Розділ 1. Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії» – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2016.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c19dc6e4977c9089110311545198702
title_5c19dc6e4989310538290941545198702
title_5c19dc6e499a42111591331545198702
title_5c19dc6e49aba10695062751545198702
Top