Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 07.11.2016

Науково-методичні праці 

 
1. Методичні вказівки з ботаніки – нижчі рослини / [Ткаченко Ф. П., Попова О. М., Назарчук Ю. С., Куцин О. Б.]. – Одеса : Принт мастер, 2008. – 40 с.
2. Основи екології : [навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Модульний курс] / О. Б. Куцин. – Одеса, 2008. – 76 с.
3. Фотосинтез : [методичний посібник до дисципліни „Фотосинтез”] / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, Г. А. Швець, І. П. Якуба. – Одеса : Принт мастер, 2008. – 31 с.
4. Географія рослин (Колекції ботанічного саду ОНУ) : [Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання] / Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Філатова С. О., Пилюга С. А., Слюсаревська Н. С., Чеснокова І. М. – Одеса : Принт мастер, 2010. – 56 с.
5. Ботаніка. Морфологія рослин : [методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності „Біологія”] / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, В. П. Герасим’юк, В. В. Немерцалов, Ю. С. Назарчук. – [2-е вид.]. – Одеса : Принт мастер, 2011. – 52 с.
6. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 2 «Фотосинтез» / Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса : Принт мастер, 2011. – 36 с.
7. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3 «Дихання рослин» / Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса : Принт мастер, 2011. – 40 с.
8. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1 «Анатомія рослинної клітини» / Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса : Принт мастер, 2011. – 68 с.
9. Ткаченко Ф. П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря). Навчальний посібник. – Одеса : Астропринт, 2011. – 104 с.
10. Методические указания к лабораторным занятиям по нормативному курсу «Систематика высших растений» для студентов с базовым медицинским образованием. – Одесса, 2011. – 44 с.
11. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 4 / Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Якуба І. П. – Одеса : Принт мастер, 2012. – 64 с.
12. Цикли розвитку вищих рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «біологія». – Одеса, 2012. – 40 с.
13. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Систематика вищих рослин» для студентів з базовою медичною освітою. – Одеса, 2013. – 60 с.
14. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу „Фізіологія та біохімія рослин”. Частина 3. Фізіологія дихання / [Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П.]. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 36 с.
15. Ботаніка. Морфологія рослин : [методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності „Біологія”] / С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов, Ю. С. Назарчук, О. Ю. Бондаренко. – [3-е вид.]. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 60 с.
16. Методичні вказівки до лабораторних занять з нормативного курсу „Анатомія рослин” / [Швець Г. А., Паузер О. Б.,  Назарчук Ю. С., Якуба І. П.]. – 2-е вид.– Одеса : Принт мастер, 2013. – 24 с.
17. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі” / [Ружицька О. М., Швець Г. А.]. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 24 с.
18. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1. «Анатомія рослинної клітини» / Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – 2-е вид. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 44 с.
19. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2. «Рослинні тканини» / Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О.М.,  Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 44 с.
20. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу „Анатомія рослин”. Частина 3. Анатомія вегетативних органів / [Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П.]. – Одеса : Принт мастер, 2013. – 48 с.
21. Кириленко Н. А. Методичні вказівки «Методи анатомічних досліджень рослин» для самостійної науково-дослідної роботи студентів при виконанні курсових та дипломних робіт за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія» та спеціальностями 7.04010201 та 8.04010201. – Одеса, 2015. – 47 с.
22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Ботаніка. Систематика нижчих рослин.” / [Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С., Герасим’юк В. П., Куцин О. Б.]. – Одеса : Принт мастер, 2015. – 56 с.
23. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання / [Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б.]. – Одеса : Принт мастер, 2015. – 24 с.
24. Попова О. М. Рослинні ресурси. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.040102. Біологія. – Одеса : ОНУ, 2015. – 42 с

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c4218b6459db20374419361547835574
title_5c4218b645af320751334431547835574
title_5c4218b645c094564038841547835574
title_5c4218b645d1e11617792481547835574
Top