Навчально-методичні праці

 • Ткаченко Ф. П.

  1. Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С., Герасим’юк В. П., Куцин О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Систематика нижчих рослин.». – Одеса: Принт мастер, 2015. – 56 с.
  2. Ткаченко Ф. П., Герасим’юк В. П., Назарчук Ю. С., Бабенко О. А. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  3. Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С. Мікологія: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2017. – 27 с.
 • Бондаренко О. Ю.

  1. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Бондаренко О. Ю. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 3-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 60 с.
  2. Бондаренко О. Ю., Петрунь Н. В., Васильєва Т. В., Слюсаренко О. М. Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджяном: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної практики з ботаніки / за загальною редацією О. М. Слюсаренка. – Одеса: Одеський національній університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 52 с.
 • Васильєва Т. В.

  1. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Філатова С. О., Пилюга С. А., Слюсаревська Н. С., Чеснокова І. М. Географія рослин (Колекції ботанічного саду ОНУ): методичні вказівки для студентів всіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2010. – 56 с.
  2. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2011. – 52 с.
  3. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. Цикли розвитку вищих рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Біологія». – Одесса, 2012. – 40 с.
  4. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Систематика вищих рослин» для студентів з базовою медичною освітою. – Одеса, 2013. – 60 с.
  5. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Бондаренко О. Ю. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 3-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 60 с.
  6. Бондаренко О. Ю., Петрунь Н. В., Васильєва Т. В., Слюсаренко О. М. Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджяном: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної практики з ботаніки / за загальною редацією О. М. Слюсаренка. – Одеса: Одеський національній університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 52 с.
 • Герасим’юк В. П.

  1. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2011. – 52 с.
  2. Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С., Герасим’юк В. П., Куцин О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Систематика нижчих рослин.». – Одеса: Принт мастер, 2015. – 56 с.
  3. Ткаченко Ф. П., Герасим’юк В. П., Назарчук Ю. С., Бабенко О. А. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
 • Кириленко Н. А.

  1. Кириленко Н. А., Бурдейна С. Я. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету всіх форм навчання. – Одеса, 2011. – 20 с.
  2. Кириленко Н. А. Методичні вказівки «Методи анатомічних досліджень рослин» для виконання науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія». – Одеса, 2016. – 44 с.
 • Назарчук Ю. С.

  1. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2011. – 52 с.
  2. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3. Фізіологія дихання. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 36 с.
  3. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Бондаренко О. Ю. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 3-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 60 с.
  4. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Методичні вказівки до лабораторних занять з нормативного курсу «Анатомія рослин». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 24 с.
  5. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1. «Анатомія рослинної клітини». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  6. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2. «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  7. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3. Анатомія вегетативних органів. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  8. Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С., Герасим’юк В. П., Куцин О. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Систематика нижчих рослин.». – Одеса: Принт мастер, 2015. – 56 с.
  9. Ткаченко Ф. П., Герасим’юк В. П., Назарчук Ю. С., Бабенко О. А. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  10. Ткаченко Ф. П., Назарчук Ю. С. Мікологія: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2017. – 27 с.
 • Немерцалов В. В.

  1. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Філатова С. О., Пилюга С. А., Слюсаревська Н. С., Чеснокова І. М. Географія рослин (Колекції ботанічного саду ОНУ): методичні вказівки для студентів всіх форм навчання.– Одеса: Принт мастер, 2010. – 56 с.
  2. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2011. – 52 с.
  3. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. Цикли розвитку вищих рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Біологія». – Одесса, 2012. – 40 с.
  4. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Систематика вищих рослин» для студентів з базовою медичною освітою. – Одеса, 2013. – 60 с.
  5. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С., Бондаренко О. Ю. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 3-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 60 с.
  6. Дистанційний курс «Підготовка до ЗНО з Хімії» на порталі Prometheus, 2015.
  7. Дистанційний курс «Підготовка до ЗНО з Хімії» на порталі osvita–online, 2015.
  8. Дистанційний курс «Підготовка до ЗНО з Біології» на порталі osvita.online, 2015.
 • Паузер О. Б.

  1. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 4. – Одеса: Принт мастер, 2012. – 64 с.
  2. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3. Фізіологія дихання. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 36 с.
  3. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Методичні вказівки до лабораторних занять з нормативного курсу «Анатомія рослин». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 24 с.
  4. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1. «Анатомія рослинної клітини». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  5. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2. «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  6. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3. Анатомія вегетативних органів. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  7. Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 24 с.
  8. Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екофізіологія рослин» (для студентів денної та заочної форм навчання). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.
 • Попова О. М.

  1. Попова О. М. Рослинні ресурси. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.040102. Біологія. – Одеса: ОНУ, 2015. – 42 с.
  2. Попова О. М. Морфологія рослин: тестові і контрольні завдання з курсу «Ботаніка»: методичні вказівки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  3. Попова О. М. Морфологія рослин: короткий ілюстрований курс лекцій з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 236 с.
  4. Попова О. М. Анатомія рослин. Курс лекцій: для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 110 с.
  5. Попова О. М. Анатомія рослин: тестові завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 38 с.
 • Ружицька О. М.

  1. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2. «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  2. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3. Анатомія вегетативних органів. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  3. Ружицька О. М., Швець Г. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 24 с.
  4. Хаустова Н. Д., Заморов В. В., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Білоконь С. В. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів біологічного факультету заочної форми навчання. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013. – 21 с.
  5. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В., Гладкій Т. В., Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету. – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 42 с.
  6. Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 24 с.
  7. Ружицька О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фотосинтез». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 44 с.
  8. Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екофізіологія рослин» / (для студентів денної та заочної форм навчання). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.
 • Якуба І. П.

  1. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 4. – Одеса: Принт мастер, 2012. – 64 с.
  2. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3 «Дихання рослин». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 36 с.
  3. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1 «Анатомія рослинної клітини». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  4. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2 «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  5. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3 «Анатомія вегетативних органів». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  6. Методичні вказівки до лабораторних занять з нормативного курсу «Анатомія рослин» / [Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П.] – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 24 с.
  7. Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 24 с.
  8. Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екофізіологія рослин» / (для студентів денної та заочної форм навчання). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c972feccae0116983816611553412076
title_5c972feccaf1c6635588241553412076
title_5c972feccb02f17513170791553412076
title_5c972feccb1e210863932631553412076
Top