Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 19.05.2016

Навчально-методична  література

1. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В. Методи вивчення нуклеїнових кислот. Учбовий посібник до курсу великого спеціального практикуму. Частина 2. Учбовий посібник. - Одеса: “Астропрінт”, 2001,32 с.
2. Запорожченко О.В., Федорко Н.Л. Вовчук І.Л. Ензимологія. Методичні вказівки до загального курсу з ензимології для студентів спеціальності “Мікробіологія». Методичні вказівки. - Одеса: “Астропрінт”, 2002. - 30 с.
3. Будняк O.K., Сорокін А. В., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В., Петров С.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання із курсу біохімії. - Методичні вказівки, Одеса, 2003. - 78 с.
4. Запорожченко О. В., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Біохімія зерна та продуктів його переробки. - Методичні вказівки, Одеса, 2003. -  63 с.
5. Запорожченко О.В,Карпов Л.М.,Петров С.А.,Будняк О.К.,Федорко Н.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання з курсу «Біофізики»// Вид. «Астопрінт», Одеса, 2003. - 44 с.
6. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. // Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. Одесса – 2007.- Изд-во: “Альянс-Юг” – 47 с.
7. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К.Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам).Методичні вказівки. - Одесса: Изд– во:“ПРИНТ– мастер”, 2008.–91 с.
8. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико–химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот)Методичні вказівки. - Одесса: Изд– во: “ПРИНТ– мастер”, 2008.– 64 с.
9. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико–химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. - Одесса: Изд– во: “ПРИНТ– мастер”, 2008.– 62 с.
10. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А,В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. - 64 с.
11. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А,В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. - 92 с.
12. Вовчук І.Л.,Федорко Н.Л.,Чернадчук С.С.,Захарієва З.Є.,Будняк О.К., Сорокін А.В.,Кокошкіна О.О.,Запорожченко О.В Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз»// Одесса – 2008.- Изд-во: “ПРИНТ -мастер”.-87с.
13. Чернадчук С.С.,  Захариева З.Е.,Федорко Н.Л., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. \\ Методические указания к лабораторным работам по БСП (методы оценки оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов). Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010.- 53 с.
14. Федорко Н.Л.,Захариева З.Е., Чернадчук С.С.,  Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы оценки состояния оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов». Одесса:  Изд-во: “ПРИНТ -мастер”. – 2010.- 67 с.
15. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. - Одесса: Изд– во: “ПРИНТ– мастер”, |2011. –  87 с.
16. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С.,  Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011.- 87 с.
17. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». - Методичні вказівки. - Одесса: Изд– во: “ПРИНТ– мастер”, 2012.– 52 с.
18. Ружицька О.М.,Гладкій Т.В.,Федорко Н.Л.,Задерей Н.С. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 8.04010201 «Біологія» освітній ступень вищої освіти «Магістр».- 2015 (сайт университета).
19. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В., Карпов Л.М. Методи дослідження нуклеїнових кислот. Методичний посібник.  - Одеса: Принт мастер, 2015. – 33 с.
20. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В., Карпов Л.М. Методи дослідження нуклеотидів. Методичний посібник. - Одеса: Принт мастер, 2015. – 39 с.
21. Фурман Ю.В., Вовчук И.Л., Мосягин В.В., Галкин Б.Н., Петров С.А.Социальная экология. - Учбовий посібник. - Курск: ООО «Мечта», 2011, 204 с.
22. Петров С.А., Запорожченко О.В.,Галкін Б.М., Філіпова Т.О.,Чернадчук С.С. Ферменти захисту і агресії мікроорганізмів \\ Монографія. - Одеса: Изд-во «Фенікс»- 2011.- 118 с.
23. Петров С.А., Вовчук І.Л., Галкин Б.М., Чернадчук С.С., Фурман Ю.В., Мосягін В.В. Екологія суспільства. Підручник. - Одеса: Вид–во «Альянс– Юг».– 2012.– 188 с.
24. Петров С.А., Запорожченко О.В., Будняк О.К., Чернадчук С.С., Федорко Н.Л. Вітамінологія \\ Підручник. – Одеса: Вид-во «ВМВ».- 2013.- 228 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c421951046e05580009121547835729
title_5c421951047fa19715960871547835729
title_5c4219510496411320507431547835729
title_5c42195104a7d8926198321547835729
Top