Біологічний факультет

Адреса
65058, Україна, м. Одеса, Шампанський пров., 2
тел.: +38(0482) 68-80-62
 
dean zamorov

Декан

кандидат біологічних наук, доцент Заморов Веніамін Веніамінович

тел.: +38 (0482) 68-80-62

 
 biology faculty
 
Заступник декана з навчальної роботи – кандидат біологічних наук, доцент Гладкій Тетяна Володимирівна.
Заступник декана з наукової роботи - кандидат біологічних наук, доцент Січняк Олександр Львович.
Заступник декана з виховної роботи – кандидат біологічних наук, доцент Герасимюк Валерій Петрович.

Кадровий склад факультету

На біологічному факультеті працює 87 викладачів, у тому числі 12 докторів, 57 кандидатів наук та 18 викладачів без наукового ступеня. На факультеті навчається більше 1000 студентів. 

Кафедри біологічного факультету 

Зоології

Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Стойловський Володимир Петрович
тел. (0482) 68-32-87
 
Завідувач кафедри - доктор біологічних наук, доцент  Лобков Володимир Олексійович
тел. (0482) 68-77-93
 
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Макаренко Ольга Анатоліївна
тел. (0482) 68-79-32
 
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Чеботар Сабіна Віталіївна 
тел. (048) 746-66-72
 
Завідувач кафедри - доктор біологічних наук, професор Ткаченко Федір Петрович
тел. (0482) 68-76-42
 
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Петров Сергій Анатолійович
тел. (0482) 68-78-75
 
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Філіпова Тетяна Олегівна
тел. (048) 746-63-91
 
(не є кафедрою, яка випускає студентів за фахом)
Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, доцент Гвоздій Світлана Петрівна 
тел. (0482) 37-62-03

Також до складу біологічного факультету входять:

Навчальна лабораторія експериментальної ботаніки.
Навчальна лабораторія фізико-хімічних досліджень в біології;
Лабораторія інформаційних технологій та технічних засобів навчання «Інноваційний центр віртуальних лабораторій»;
Навчальна ізотопна лабораторія;
База-стоянка маломірних суден;
Акваріальна;
Медико-біологічна клініка;
Колекція морських та практично-корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів (Національне надбання);
 
У 2014 році кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології створені філії кафедри:
 
• на базі центру лабораторної діагностики Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції, до якої входять централізована імунно-вірусологічна лабораторія з діагностикою СНІДу і централізована бактеріологічна лабораторія;

Форми навчання:

 • денна;
 • заочна.
Факультет готує фахівців як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Фінансування підготовки фахівців-біологів здійснюється: 
 1. За рахунок коштів державного бюджету;
 2. За рахунок позабюджетних коштів.
В університеті на базі Відділення довузівської підготовки існує підготовче відділення та підготовчі курси, які готують абітурієнтів на комерційній основі до вступу на біологічний факультет.
 
Подготовка фахівців з вищою освітою на біологічному факультеті здійснюється на таких рівнях вищої освіти:
 
 • перший (бакалаврський) рівень
 • другий (магістрський) рівень
 • третій (освітньо-науковий) рівень (PhD)
 • науковий рівень (Doctor of Biological Science)

На першому рівні вищої освіти біологічний факультет готує бакалаврів у галузях знань:

 • 09 Біологія (спеціальність 091 Біологія)
 • 01 Освіта (спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та Здоров’я людини)
 • 16 Хімічна та біоінженерія ( спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія)
 • 20 Аграрні науки та продовольство (спеціальність 206 Садово-паркове господарство)

Студентам, які отримують ступінь бакалавра за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), буде присвоєна кваліфікація бакалавра освіти, професійна кваліфікація учителя біології та здоров’я людини;

 • за спеціальністю 091 Біологія – кваліфікація бакалавра біології,
 • за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія – бакалавра з біотехнологій та біоінженерії
 • за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство – бакалавр садово-паркового господарства

На другому рівні вищої освіти факультет готує магістрів за двома галузями знань:

 • 09 Біологія (спеціальність 091 Біологія)
 • 16 Хімічна та біоінженерія ( спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія)

Підготовка магістрів за спеціальністю 091 Біологія здійснюється за двома освітніми програмами: «Біологія», а також «Мікробіологія і вірусологія».
За освітньою програмою «Біологія» студенти мають змогу пройти спеціалізацію – «Біологія», «Біохімія» та «Лабораторна діагностика біологічних систем».

Кваліфікація магістра біології – науковий співробітник у галузі біології, викладач вищого навчального закладу, який має право професійної діяльності у галузі біології, та викладати у вищих навчальних закладах.

Кваліфікація магістра біотехнолога - магістр з біотехнологій та біоінженерії, науковий співробітник (біологія), викладач вищого начального закладу.

 

Cпеціалізована вчена рада К.41.051.06 

З 2015 року функціонує Спеціалізована вчена рада К.41.051.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – Біохімія, 03.00.20 – Біотехнологія.
 

Наукові видання біологічного факультету 

Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Біологія», який входить до Переліку фахових видань України і і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, «Україніка наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польша), а також засобами Google Академія, WorldCat, ResearchBib. 
Наукове видання – журнал «Мікробіологія і біотехнологія», який  індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus (Польша) та  засобами Google Академія. 

Cтудентське самоврядування

До складу студентського самоврядування на біологічному факультеті входять студентська рада, студентський деканат і профбюро студентів та аспірантів біологічного факультету. Студентське самоврядування має такі відділи: інформаційний, з питань культури та дозвілля, з соціально-побутових питань, спортивно-оздоровчий, науково-навчальний, зовнішніх зв`язків. Загальні засідання Студентської ради відбуваються 1 раз на місяць, робочі - в залежності від обсягів роботи. 
На факультеті працює Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених, яке регулярно проводить міжнародні конференції „Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація.”.

Культурні заходи

В жовтні традиційно відзначається День першокурсника. Невід’ємною частиною студентського життя є тематичні фотовиставки. День біологічного факультету в університеті святкується в квітні. Фізичному вихованню та спорту на біологічному факультеті приділяється велика увага,  студенти мають усі можливості для розвитку своїх здібностей, приймають участь та перемагають у загальноуніверситетських та міських змаганнях з багатьох видів спорту. Натхненна атмосфера пошуків та творчих завдань є основою розвитку різнобарвних паростків таланту в усіх, хто навчається та працює на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 
На сайті біологічного факультету biologywiki.onu.edu.ua розміщена інформація щодо розкладу занять, тривалості і строків навчальних і виробничих практик, новини факультету, а також електронні версії підручників, програм, методичних вказівок, конспекти лекцій і презентації для ряду дисциплін, які слухають студенти.

Всеукраїнська олімпіада з біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова - 2019

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c9730f4b587e6466853461553412340
title_5c9730f4b59fe12500781171553412340
title_5c9730f4b5b1519122143901553412340
title_5c9730f4b5c2d19048992031553412340
Top