Кафедра теоретичної механіки

Завiдувач кафедрою, доктор ф.- мат.н., професор Асланов Сергiй Констянтинович

Завідувач кафедрою, доктор ф.-м.н., професор Асланов Сергій Костянтинович

Сайт кафедри - http://mex.onu.edu.ua 

Викладацький склад кафедри

Про кафедру

Кафедра відкрита в 1865 році. Першим завідувачем кафедри був ректор Новоросійського університету професор Соколов Іван Дмитрович. З 1964 р. кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор Асланов Сергій Костянтинович.

 • Історія кафедри

  Одночасно з зоснуванням Новоросійського університету була створена кафедра механіки (тоді - прикладної математики), яку очолив перший ректор університету І. Д. Соколов. На цю ж кафедру перейшов і професор математики Рішельевського ліцею К. И. Карастелев.

  І. Д. Соколов читав лекції з теоретичної механіки для студентів III і IV курси університету по "власних конспектах", в основі яких були роботи Остроградського, Лагранжа, Ейлера і інших учених. Особливо широко використовувався курс аналітичної механіки Остроградського.

  Після від'їзду І. Д. Соколова з Одеси курс механіки став читати, який в 1860 р. став магістром, а в 1865 р. - доктором прикладної математики. До. І. Карастельов також завідував кабінетом практичної механіки і був деканом фізико-математичного факультету.

  Учнем До. І. Карастельова був В. Н. Лігин (1846-1900), який закінчив Новоросійський університет в 1869 р. і неодноразово виїжджав за кордон з метою підвищення наукової кваліфікації. Йому належить провідна роль в розвитку механіки в Новоросійському університеті. Влітку 1872 р. він захистив магістерську дисертацію "Геометрична теорія абсолютного руху незмінної системи", а в 1874 р. в Харківському університеті - докторську дисертацію "Узагальнення деяких геометричних властивостей руху систем", після чого став професором Новоросійського університету. З 1884 по 1889 р. У. Н. Лігин був деканом фізико-математичного факультету. У. Н. Лігин працював в університеті до 1895 р. Впродовж своєї майже 25-річної діяльності він читав наступні курси: теоретичну механіку, практичну механіку, теорію механізмів, гідравліку, теорію теплових машин, механічну теорію тепла, елементарну механіку, накреслювальну геометрію. Крім того, В. Н. Лігин читав багато публічних лекцій, якийсь час був головою математичного відділення Новоросійського суспільства природознавців і Одеського обласного відділення Російського технічного суспільства, помічником опікуна Одеського учбового округу. Він був також членом Варшавського математичного суспільства.

  У. Н. Лігин опублікував близько 35 наукових робіт по механіці і математиці і видав декілька перекладів підручників. Він виховав ряд учених, зокрема, І. М. Занчевського, Д. М. Зейлігера. Х. И. Гохман (1851-1916) працював в університеті в 1887-1905 і 1915-1916 роках, читав лекції з теоретичної і практичної механіки, в 1888 р. захистив магістерську дисертацію "Теорія зачеплень, узагальнена і розвинена шляхом аналізу", а в 1890 р. - докторську дисертацію "Основи пізнання і творення пар і механізмів".

  Видатним учнем В. Н. Лігина був І. М. Занчевській (1861-1928), який закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету в 1883 р., в 1889 р. одержав ступінь магістра, а в 1891 р. - доктори прикладної математики. Працював на кафедрі механіки з 1888 по 1909 р. і з 1917 по 1920 р.

  Магістерська дисертація І. М. Занчевського "Теорія гвинтів і додаток її до механіки" (1889) не просто присвячена важливому питанню механіки. Загальної теорії гвинтів (у розумінні її зв'язку з теорією лінійних комплексів) у той час не існувало, а він таку теорію створив. Він був також зразковим педагогом. Його літографований курс лекцій з механіки написаний на високому науковому рівні.

  З 1880 р. в університеті почав працювати видатний український механік-винахідник И. А. Тимченко (1852-1924). Народився на Харківщині в сім'ї кріпосного. Вчився в механічній майстерні при Харківському університеті. У 1873 р. переїхав до Одеси і працював на заводі Російського суспільства пароплавства і торгівлі. Механіком Новоросійського університету він працював з 1880 по 1920 рр. У 1886 р. на власні гроші побудував механічну майстерню при Новоросійському університеті; винайшов і виготовив велику кількість оригінальних приладів і моделей. Їм були оснащені кабінет механіки, астрономічна і геофизична обсерваторії. До приладів, виготовлених І. А. Тімченко, належать анеморумбограф, плювіограф, самописний ртутний барометр, різьблені сейсмографи, хронометри та інші. Після звільнення І. М. Занчевського з університету лекції з механіки не читалися (з 1909 по 1911 р.). У липні 1911 р. приват-доцентом кафедри механіки Новоросійського університету не стає учень І. М. Занчевського - М. С. Васильев.

  У травні 1915 р. посаду ординарного професора кафедри теоретичної і практичної механіки посів вихованець Київського університету Білімовіч, який працював в Одесі до весни 1920 р. У його роботах по аналітичній механіці, а саме - неголономній механіці, вивчалися рівняння руху неголономних систем, інтегруючі пристрої з ланками неголономного механізму.

  У 1923-1935 рр. науковою діяльністю одеських учених-механіків керував відомий професор Р. К. Суслов (1857-1935), який був ректором Одеського політехнічного інституту.

  У 30-х рр. 20-го сторіччя в університеті почала розроблятися теорія малих коливань. Що веде роль в цьому належить професору М. Р. Крейну, який зайнявся розробкою теорії малих гармонійних коливань лінійних пружних континиумов (поперечних коливань струн, стрижнів, багатопролітних балок, крутильних коливань валів і т.д.) і яку пізніше розвивав разом з Ф. Р. Гантмахером.

  У серпні 1944 р., з відновленням роботи університету в Одесі після евакуації, на кафедру механіки повернувся проф.М. С. Васильев, що завідував нею до 1953 р.

  З 1953 по 1960 рр. кафедра механіки існувала спільно з кафедрою астрономії. До 1956 року завідував об'єднаною кафедрою спочатку професор, а потім, до 1960г., - професор В. П. Цесевіч. У 1960 р., після розділення фізико-математичного факультету на механіко-математичний і фізичний, кафедра механіки знову почала існувати самостійно.

  Професор К. Н. Савченко (1910-1956) працював в університеті з 1944 по 1956 роки. Його науково-педагогічна діяльність зробила істотний вплив на розвиток механіки в університеті в післявоєнні роки. Він був автором багатьох цікавих робіт по небесній механіці і астрономії, які одержали позитивну оцінку відомих радянських учених - професора Барабашова, професора Воронцова-Вельямінова і ін. Основний напрям його робіт - це розробка окремих проблем небесної механіки у зв'язку з проблемами космогонии. Синтезуючою роботою, яка визначає цей напрям, є його докторська дисертація "Досвід якісного обгрунтування гіпотези космогонії Канта" (1948 р.), яка частково опублікована в роботах Одеського університету за 1953 рік.

  Істотну роль в підготовці науково-педагогічних кадрів по механіці зіграв і професор В. Ф. Котов (1905-1962) - керівник кафедри механіки Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1954 по 1962 р. він працював за сумісництвом в університеті, де, разом з курсом загальної механіки, читав спецкурси: механіку змінних мас, динаміку твердого тіла, ракетодинаміку; вів семінар "Спеціальні глави теоретичної механіки", де приділяв багато уваги механіці Герца.

  Більшість робіт доцента А. А. Каспарьянца, що працював в університеті з 1950-х років, присвячене теорії звуку. Стаціонарну дифракцію коротких звукових хвиль на твердій перешкоді або на неоднорідності навколишнього середовища вивчав старший викладач В. М. Дреків. При знаходженні короткохвильової асимптотики рішення використовується метод стаціонарної фази, у зв'язку з чим цей метод розроблений для об'ємних інтегралів і декілька узагальнений для поверхневої геометричної акустики. Крім того, В. М. Дрековим розглядалися плоске і просторове завдання несталої фільтрації в горизонтальному шарі нескінченної і кінцевої глибин за наявності інфільтрації і випаровування.

  На кафедрі проводилися також дослідження по нестаціонарній теплопровідності і термопружності пластин і оболонок. Ними, зокрема, займався доцент П. І. Хрістіченко, який працював в університеті з 1958 по 1963 р.

  Останні 40 років кафедрою механіки керує професор С. К. Асланов. Він проводить газодинамічні і гидроаэромеханические дослідження.

Учбова робота

З 2018 року кафедра проводить учбову роботу по напряму спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» і випускає бакалаврів та магістрів.

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ

 • Фундаментальні математичні дисципліни
 • Алгоритми та методи обчислювальної математики
 • Технології програмування
 • Програмування мовою С#, Java, та інші
 • Системне програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Бази даних та інформаційних систем
 • Захист інформації у комп’ютерних системах
 • Системи штучного інтелекту
 • WEB-технології
 • Мережеві інформаційні технології
 • Розробка мобільного додатку

Бакалавр зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» може отримати кваліфікацію:

2131.2 розробники обчислювальних систем

 • адміністратор бази даних
 • адміністратор системи
 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2132.2 розробники комп'ютерних програм

 • інженер-програміст
 • програміст (база даних)
 • програміст прикладний
 • програміст системний

Основні задачі, які може вирішувати випускник:

 • розробка математичних моделей соціально-економічних процесів і фізичних явищ в прикладних і дослідницьких завданнях;
 • розробка програмного забезпечення з впровадженням сучасних мов програмування та інформаційних технологій;
 • створення і використання експертних систем для аналізу та управління бізнес-процесами;
 • створення інформаційних систем на основі баз даних, сховищ даних і баз знань;
 • виявлення залежностей між даними, що накопичені в інформаційній системі, на основі методів Data Science;
 • обробка зображень;
 • криптографія і криптоаналіз;
 • побудова і візуалізація моделей механічних процесів;
 • забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень в різних сферах діяльності.

Учбові дисципліни, які викладаються кафедрою:

 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Комп’ютерна математика
 • Введення в сучасні інформаційні технології
 • Основи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Розробка програмного забезпечення ПЕОМ
 • 3D-візуалізація механічних процесів
 • Основи web-програмування
 • Застосування проектування програмних продуктів в задачах механіки
 • Комп'ютерне моделювання в механіці
 • Сучасні інформаційні технології
 • Теоретична механіка
 • Аналітична механіка 
 • Опір матеріалів 
 • Механіка суцільного середовища
 • Аерогідромеханіка
 • Теорія коливань
 • Коливання і хвилі
 • Газова динаміка
 • Течії в'язкої рідини
 • Інтегральні рівняння
 • Методи обчислень
 • Чисельні методи в механіці
 • Теорія і практика АЕ
 • Історія механіки
 • Введення в синергетику.  
 • Додаткові розділи теоретичної механіки
 • Чисельні методи задач газової динаміки
 • Методологія та організація наукових досліджень
ПРОГРАМА фахового вступного іспиту для здобуття освітнього ступеня «магістр» на спеціальність «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» освітня програма «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» на 2017 рік

Методичні посібники і вказівки

 1. Гирин А.Г. Конспект лекций по курсу Механика сплошной среды. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 66 с.
 2. Гирин А.Г. Лекции по курсу Аэрогидромеханика. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 131 с.
 3. Гирин А.Г. Методическое пособие по курсу «Численный эксперимент в гидродинамике». - Одесса: АстроПринт, 2001. - 89 с.
 4. Гирин А.Г. Методическое пособие по курсу «Аэрогидромеханика». - Одеса: АстроПринт, 2001. - 67 с.
 5. Семенов А.С. Элементы теории упругости. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 103 с.
 6. Косырева Л.А., Рачинская А.Л. Методические указания и контрольные задания по курсу «Теоретическая механика» для студентов ИМЕМ. - Одесса: Астрпринт, 1999. - 71 с.
 7. Гирин А.Г. Численные методы в гидродинамике. Конспект лекций. - Одесса: АстроПринт, 2003. - 121 с.
 8. Гірін О.Г. Чисельні методи у газовій динаміці. Курс лекцій. Одеса: Астропринт, 2003. 124 с.
 9. Гірін О.Г. Чисельні методи у газовій динаміці. Навчальний посібник. Одеса, Астропринт, 2006. 168 с.
 10. Гірін О.Г. Газова динаміка. Навчальний посібник. Одеса, Астропринт, 2007. 208 с.
 11. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Косирева Л. А. та ін. С++. Основи програмування. Теорія та практика. Підручник. Одеса, Фенікс, 2010. 544 с.
 12.  Косирева Л. А., Рачинська А. Л.Збірник завдань для лабораторних робіт по дисциплінах «Програмування » та «Практикум на ЕОМ»( частина 1) для студентів I курсу спеціальності «Механіка. Одеса, ОНУ, 2011.
 13. Рачинська А. Л.,Косирева Л. А. Методичні вказівки та контрольні завдання за курсом «Опір матеріалів» для студентів спеціальності "Механіка".Одеса, ОНУ, 2011.36 с.
 14. Косирева Л. А. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дісципліни «Компь’ютерна математика» для студентів 1 курсу спеціальності «Механіка» - Одеса, ОНУ, 2013, 42 с.
 15. О.П. Царенко. Конспект лекцій з теоретичної механіки. Геометрична статика. Навчально-методичний посібник. Одеса, ОНУ, 2013, 70 с.
 16. Акуленко Л.Д., Лещенко Д.Д., Рачинська А.Л., Зінкевич Я.С. Еволюція обертань твердого тіла під дією збурюючих та керуючих моментів сил. Навчальний посібник - Одеса, ОНУ, 2013, 298 с.

Наукова діяльність

На кафедрі є власна наукова школа: школа газової динаміки і теорії горіння і вибуху.
 
Напрями наукових досліджень кафедри:

 • Теорія гідродинамічної стійкості.
 • Динаміка швидких процесів в інертних і хімічно активних середовищах.
 • Динаміка формування аерозолів.
 • Самоорганізація структури нерівноважних систем.
 • Керований та збурений рух твердого тіла.

Нині на кафедрі розробляються наукові проекти:

 • Комп’ютерне моделювання керованого та збуреного руху твердого тіла (науковий керівник доцент Рачинська А.Л.).

Основні результати фундаментальних досліджень кафедри теоретичної механіки

 • Побудована аналітична теорія ударних хвиль, які розповсюджуються з об'ємів різних вибухових речовин. Побудована теорія розпаду струменів рідини з позиції гідродинамічної нестійкості.
 • Побудована теорія детонації аерозольних систем.
 • Побудована теорія руйнування метеоритних тіл, які проникають в атмосферу.

Студенти періодично беруть участь в олімпіадах, різних конференціях, публікують свої наукові дослідження у відкритому друці.

Контактна інформація
Телефон кафедри: (048) 718-54-64
Адреса кафедри: м. Одесса, 65026, вул. Дворянська, 2, ауд. 50

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d132de28750b13383590731561538018
title_5d132de28762414817361111561538018
title_5d132de2877343237494311561538018
title_5d132de28784a864788801561538018
Top