Анотації курсів лекцій

Курси, що читаються співробітниками кафедри

 1. Математичний аналіз – типовий курс математичного аналізу для студентів 1 - 2 курсів спеціальності математика (1курс, 2 курс). Частина 1. Частина 2.
 2. Математичний аналіз – окремі мультимедійні лекції. Частина 16.
 3. Математичний аналіз – курс математичного аналізу для студентів 1 – 2 курсів спеціальності прикладна математика.
 4. Математичний аналіз – короткий курс математичного аналізу для студентів 1 курсу спеціальності теоретична механіка.
 5. Математичний аналіз – короткий курс математичного аналізу для студентів 1 курсу спеціальності економічна теорія.
 6. Теорія міри та інтеграла – в цьому курсі основна увага приділена побудові міри та інтеграла Лебега, розглядаються також деякі аспекти побудови міри та інтеграла в загальному випадку.
 7. Функціональний аналіз - стандартний річний курс лекцій, призначений для студентів математичних факультетів, де викладаються теорії метричних, лінійних нормованих та евклідових просторів, лінійних функціоналів та операторів та їх застосування до розв’язування операторних рівнянь.
 8. Теорія ймовірностей та математична статистика– річний курс лекцій для студентів математичних факультетів. Основні поняття і факти запроваджуються спочатку у дискретному випадку. Математичне сподівання визначається як інтеграл Лебега , але ніяких попередніх знань з теорії інтеграла Лебега не передбачається. Розділи курсу: незалежні випробування та ланцюги Маркова, граничні теореми Муавра-Лапласа і Пуассона, випадкові величини, твірні та характеристичні функції, закон великих чисел, центральна гранична теорема, основні поняття математичної статистики, статистичні оцінки, перевірка статистичних гіпотез, довірчі інтервали, кореляційний та регресійний аналіз.
 9. Теорія ймовірностей та математична статистика– піврічний курс лекцій для студентів спеціальності теоретична механіка.
 10. Теорія ймовірностей та математична статистика– короткий курс лекцій для студентів - психологів.
 11. Теорія рівномірного наближення функцій поліномами – спецкурс, в якому вивчаються теорема Вейєрштрасса та можливі її узагальнення, теорема Стоуна; класичні прямі та обернені теореми.
 12. Ряди Фур’є – поряд з класичними результатами в курсі лекцій розглядаються ряди Фур’є у гільбертовому просторі, проблеми збіжності та сумовності майже всюди рядів Фур’є та єдиності тригонометричних рядів.
 13. Теорія підсумовування числових рядів – піврічний спецкурс, який містить класичні методи підсумовування Чезаро та Абеля, регулярні матричні методи і результати, що відображають «силу» та «слабкість» цих методів.
 14. Кратні ряди– піврічний спецкурс, де викладена теорія збіжності кратних числових та степеневих рядів.
 15. Функції з обмеженими середніми коливаннями – спецкурс, в якому вивчаються властивості функцій з обмеженим середнім коливанням (ВМО) та деяких близьких класів.
 16. Класи функцій, що визначаються в термінах середніх коливань – спецкурс, в якому вивчаються середні інтегральні коливання функцій та їх властивості, властивості функцій, що визначаються в термінах середніх коливань, класи функцій, що означені через середні коливання (ВМО, Гурова – Решетняка та їм подібні).
 17. Вагові оцінки для максимального оператора Харді – Літтлвуда– спецкурс, в якому розглядаються вагові оцінки для максимального оператора Харді – Літтвуда та вивчаються властивості класів типу Макенхаупта, Геринга, що задовольняють обернену нерівність Гельдера.
 18. Основи фінансової математики– спецкурс, що знайомить студентів з простими та складними процентами, ставками, коштовністю простіших потоків платежів, основними видами рент, погашенням кредитів, ефективністю капіталовкладень, оцінюванням цінних паперів.
 19. Випадкові процеси та їх застосування у страховій та фінансовій математиці – річний курс лекцій, який складається з двох частин: основні поняття теорії випадкових процесів (36 годин) і ймовірнісні моделі у страховій та фінансовій математиці (24 години).
 20. Страхування життя – піврічний курс лекцій, у якому просто та стисло викладаються основні математичні моделі та методи, необхідні для визначення характеристик тривалості життя, разових та періодичних премій, страхових надбавок, резервів і т.д. для різних видів страхування і пенсійних схем. Матеріал курсу формує основну теоретичну базу страхової справи.
 21. Математичні основи економічного ризику– спецкурс, що знайомить студентів з принципом безризикового хеджирування, принципами ризику та доходу, різними моделями деяких економічних проблем, з фінансовими опціонами, тощо.
 22. Системи масового обслуговування – один із розділів курсу «Дослідження операцій». Вимагає знання з теорії ймовірностей. Курс орієнтований на рішення практичних задач, які можна описати за допомогою математичних методів.
 23. Математичні методи у біології– курс лекцій, який знайомить студентів з математичними поняттями і популярними методами аналізу даних, формує навики роботи в статистичному пакеті прикладних програм.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e569d828992920363254701582734722
title_5e569d828b01420085895951582734722
title_5e569d828b1e67617385611582734722
title_5e569d828b32316171119041582734722
Top