Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

Сайт кафедри знаходиться за адресою ouek.onu.edu.ua

Завідувач кафедри к.ф.-м.н., доцент Кічмаренко Ольга Дмитрівна

Завідувач кафедри к.ф.-м.н., доцент Кічмаренко Ольга Дмитрівна

У 2009 році кафедрі виповнюється 35 років

Адреса

65026 Одеса, вул. Дворянська, 2, ауд. 80
телефон: +38 048 7185462
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список співробітників

 1. Кічмаренко О.Д. - завідувач кафедри - доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 2. Яровий А.Т. - заступник завідувача кафедри - доцент, кандидат фіз. - мат. наук
 3. Плотніков А.В. - професор, доктор фіз-мат. наук
 4. Пічкур В.В. – професор, доктор фіз. –мат. наук
 5. Васильєв О.Б. - доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 6. Єфімова Г.О. - доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 7. Смірнова Н.О. - доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 8. Скрипник Н.В. - доцент, кандидат фіз.-мат. наук
 9. Осадчий О.К. – старший викладач
 10. Бенумерова Т.В. - старший викладач
 11. Платонова Є.В. - асистент
 12. Булатніков Є. О. - асистент
 13. Огуленко О.П. - асистент

Кафедра оптимального керування і економічної кібернетики

Кафедра оптимального керування була створена в 1974 році на базі секції екстремальних задач кафедри обчислювальної математики Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова на чолі з Плотніковим Віктором Олександровичем.

Навчальна робота кафедри спрямована на підготовку спеціалістів з прикладної математики для роботи в НДІ, СКБ, які спеціалізуються на розв’язуванні різноманітних задач оптимального проектування, розробці систем керування всілякими технічними системами. Саме це обумовлює перелік основних курсів, які читають викладачі кафедри: методи оптимізації, дослідження операцій, екстремальні задачі, чисельні методи розв’язування задач оптимального керування, математичне програмування, динамічне програмування, конструктивні методи оптимального керування, диференціальні включення і оптимальне керування.

В зв’язку з виникненням необхідності у спеціалістах, які вільно володіють економіко-математичними методами та ЕОМ, кафедра підключила орієнтацію на підготовку спеціалістів з прикладної математики, які здатні будувати математичні моделі економічних процесів та розв’язувати виникаючі при цьому оптимізаційні задачі. Внаслідок чого в 1996 р. кафедра була перейменована в кафедру оптимального керування і економічної кібернетики.

На кафедрі проводиться науковий семінар, на якому співробітники кафедри, асистенти, студенти та науковці з інших вищих навчальних закладів доповідають про свої результати за тематикою наукових інтересів кафедри.

Історія підрозділу

Наукова діяльність підрозділу, публікації

У наукових роботах кафедри:

 1. розроблені асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь з багатозначною і розривною правою частиною, отримано обґрунтування теорем Н.Н.Боголюбова і А.Н.Тихонова для диференціальних включень;
 2. обґрунтована побудова асимптотичного розв’язування задачі Коші і крайової задачі для систем диференціальних рівнянь, що містять сингулярні збурення, запізнення, імпульсні дії на кінцевому і нескінченому проміжках;
 3. доведені теореми існування і єдиності розв’язків квазідиференціальних рівнянь в локально-компактних і повних метричних просторах, обґрунтовано метод усереднення для квазідифеpенціальних рівнянь в метричних просторах;
 4. розроблені алгоритми чисельних і чисельно - асимптотичних методів розв’язків задач оптимального керування;
 5. проводилися дослідження, пов'язані із застосуванням диференціально-геометричних і теоретико-групових методів до задач керування, що описуються нелінійними звичайними диференціальними рівняннями, отримано необхідні умови оптимальності довільного порядку і достатніх умов локальної керованості уздовж траєкторії.

Ці дослідження були продовжені стосовно нелінійних систем керування, що описуються диференціальними рівняннями з частинними похідними і дискретними рівняннями. У даному напрямку в 1993 році доцент кафедри А.І.Третьяк, який працює у взаємодії з науковою групою акад. В.В.Гамкрелідзе (НДІ АН РАН), захистив в Інституті математики АН України докторську дисертацію "Локальні апроксимації високого порядку гладких керованих систем і їх застосування".

Зв’язки з міжнародними та вітчизняними організаціями

Наукові дослідження кафедри розвивалися і розвиваються в тісному контакті з іншими науковими школами:

 1. Це ІМ АН СРСР (школа Л.С.Понтрягина), кафедра оптимального керування Московського державного університету (В.І.Благодатських, Н.Т.Тинянський, Н.С.Нікольський, Ю.Кисельов, Н.Грігоренко)
 2. кафедра обчислювальної математики фізичного факультету МДУ (А.Н.Тихонов, А.Б.Васильєва, В.Ф.Бутузов)
 3. Пітерська наукова школа (В.І.Зубов, В.С.Новоселов), Білоруський університет і ІМ АН Белорусії (Р.Ф.Габасов, Ф.М.Кирилова)
 4. Свердловська школа (Н.Н.Красовський, А.Б.Куржанський, Осипов)
 5. Іркутська школа (О.В.Васильєв, В.А.Срочко, Тятюшкін)
 6. Новосибірська наукова школа (Г.Ш.Рубинштейн, Л.В.Канторовіч)
 7. Київська школа (Ю.А.Митропольский, А.М.Самойленко, М.О.Перестюк, Б.Н.Пшеничний)
 8. Харківська школа (В.І.Коробов)
 9. Чернівецька школа (Р.І.Петришин, Свердан)
 10. Болгарська школа (Д.Байнов, А.Дончев, Т.Дончев, Р.Іванов)

Курси, які читає кафедра.

 1. “Методи оптимізації”
 2. “Дослідження операцій”
 3. “Екстремальні задачі”
 4. “Чисельні методи розв’язування задач оптимального керування”
 5. “Математичне програмування”
 6. “Динамічне програмування”
 7. “Чисельно-асимптотичні методи в задачах управління”
 8. “Конструктивні методи оптимального керування”
 9. “Диференціально-геометричні методи в керуванні”
 10. “Диференціальні включення і оптимальне керування”.
 11. “Математичні моделі мікро і макроекономіки”
 12. “Динамічні задачі економіки”
 13. “Економетрика”
 14. “Багатовимірний статистичний аналіз”
 15. “Математичне моделювання і системний аналіз”
 16. “Системи і методи прийняття рішень”
 17. “Економічний ризик і методи його вимірювання”
 18. “Кооперативні ігри і ринки”
 19. “Теорія ігор”
 20. “Фінансова і актуарна математика”
 21. “Моделі мережевого планування і керування”

Контактна інформація

Адреса: 65082 Одеса, вул. Дворянська, 2
тел. 718-54-62

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2ec20a44d2d7608408601596899850
title_5f2ec20a44e2f6340135161596899850
title_5f2ec20a4500a3308366431596899850
Top