Сторінка абітурієнта ФМФІТ

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(ФМФІТ)

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 014 Середня освіта 
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет математики, фізики і інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим науковим центром на Півдні України та єдиним у цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів фізико-математичних наук) по ряду математичних та фізичних спеціальностей.

Лекції для студентів за основними курсами читають провідні професори та доценти факультету, більша частина з яких доктори фізико-математичних наук — представники математичних та фізичних шкіл, відомих як в Україні, так і за кордоном.

 • Спеціальність «014 – Середня освіта (фізика)»

  готує вчителів фізики для всіх закладів середньої освіти. Нова українська школа потребує універсальних фахівців, що володіють навичками викладання декількох курсів. Під час навчання майбутні вчителі проходять практики, набувають досвіду в провідних навчальних закладах Одеси та Півдня України.

  Високий рівень знань, що отримають здобувачі вищої освіти за даною спеціальністю дає можливість їх 100% працевлаштування за спеціальністю.

  Це єдина в Україні освітня програма бакалавра, де навчатимуть технологіям дистанційного навчання, в тому числі технологіям STEM- і SCRUM- освіти. Вибірковий пакет дисциплін дозволить обрати дисципліни з методики викладання математики, астрономії, вікової психології.

 • Спеціальність 104 Фізика та астрономія

  Спеціальність фізика та астрономія (104) готує фахівців, що володіють новітніми знаннями в області фізики та астрономії, електроніки та програмування. Сучасна фізика з найновітнішими здобутками в області технології наноматеріалів, опто- та квантової електроніки, ядерних досліджень, створення альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, дослідження стану навколоземного простору, зір та галактик з використанням сучасних комп'ютерних технологій забезпечує подальший розвиток науково-технічного прогресу. Досвід фізичної побудови моделей реального світу переноситься на будь-яку область діяльності інформаційних технологій - від пошукових систем до банківської сфери. В багатьох життєвих ситуаціях людина, що знає та розуміє фізику, завдяки аналітичному мисленню може знаходити прості рішення складних проблем.

  Зоряне небо здавен приваблювало людину красотою та гармонією. За рухами небесних світил вимірювали час, звіряли напрямок руху в подорожах та просто милувалися таємничим мерехтінням зір. Красота і гармонія збереглися до наших часів, але збагатилися красотою математики та фізики, що людина знайшла у зоряному світі. Всесвіт - унікальна фізична лабораторія, найбагатша за діапазонами енергій та кількістю експериментів. Це дозволяє вивчати речовину в екстремальних умовах, в тому числі і недоступних для дослідження в фізичних лабораторіях Землі. Сучасна астрономія досліджує небесні об'єкти – від аномалій руху штучних супутників поблизу Землі до таємничих квазарів на межі видимої частини Всесвіту. В сучасній астрономії поєднуються рухи елементарних частинок з особливостями найбільших утворень Всесвіту – великих стін, що складаються з сотень тисяч галактик, на менших за наш рідний Чумацький Шлях.

  З урахуванням особливостей сучасної астрономії – великі обсяги наукової інформації у цифровому формати – астрономи працюють з базами даних, використовують найсучасніші програмні продукти для обробки астрономічних спостережень і моделювання космічних об'єктів. Сучасний фахівець з астрономії повинен добре орієнтуватися в сучасному інформаційному світі, коректно ставити і розв’язувати наукові та прикладні задачі у будь-який галузі, вміти застосовувати інформаційні технологи спільно з фізичними методами для вирішення різноманітних наукових, виробничих і технічних проблем.

  Спеціалізації:

  • фізика;
  • астрономія.

  Варіанти працевлаштування

  • Науковці у науково-дослідних установах, науково-виробничих підприємствах, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях і національних космічних агенціях;
  • Викладачі фізико-технічних дисциплін у вищих і середніх навчальних закладах;
  • Інженери, науковці, консультанти, експерти в організаціях контролю, управління, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, центрах екологічного моніторингу, банках, консалтингових компаніях, рекламних агенціях, PR та ІТ-компаніях...
 • Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

  Спеціальність прикладна фізика та наноматеріали (105) орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини, фармакології та технології створення біосумісних матеріалів. Розвиток сучасної медицини неможливий без використання складних медичних приладів і систем, що працюють на основі відомих фізичних явищ і процесів з використанням комп’ютерних технологій обробки, представлення та збереження інформації. Медична діагностика базується на реєстрації фізичних полів організму людини та на реєстрації взаємодії зовнішніх фізичних полів з організмом. Володіння новітніми досягненнями фізики, електроніки, нано- і оптоелектроніки, сучасними методиками програмування і коммунікаційними технологіями дозволяють медичному фізику успішно працювати над розробкою нових приладів і систем діагностичного і лікувального призначення, забезпечувати їх правильне функціонування та вдосконалення. Особливе значення набуває підготовка фізиків-науковців, які вміють планувати та проводити наукові дослідження, трактувати їх результати, трансформувати наукові розробки у конкурентоспроможні товари і послуги та поширювати їх в медико-біологічних закладах.

  Спеціалізації:

  • медична фізика;
  • фізика і технологія наноматеріалів.

  Варіанти працевлаштування

  • Інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • Наукові співробітники у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • Експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • Менеджери, представники компаній-виробників з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
  • Інженери, наукові співробітники в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.
 • Спеціальність 111 Математика

  banner CM rus

  Завантажити буклет

  Математик — високоінтелектуальна професія. Робота математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.

  В рамках спеціальності «Математика» в ОНУ ведеться підготовка фахівців в галузі аналізу даних і дослідження операцій, працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Важливими перевагами наших випускників є фундаментальна математична підготовка, вміння будувати та аналізувати математичні моделі у різних прикладних областях (інформаційні технології, фізика, хімія, біологія, медицина, екологія, економіка, бізнес, фінанси, менеджмент та ін.), здатність легко і швидко засвоювати нові знання, орієнтуватися в інформаційному потоці.

  Студенти спеціальності «Математика» слухають фундаментальні математичні курси, дисципліни економічного напряму, а також дисципліни напряму data science. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • математик-аналітик у науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець із дослідження операцій
  • data scientist (спеціаліст в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (спеціаліст в галузі машинного навчання)
  • викладач вишу, коледжу
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ

  Заходи для абітурієнтів

 • Спеціальність 113 Прикладна математика

  Превью банера спеціальності 113 прикладна математика

  Завантажити буклет

  Прикладна математика — найкращий початок для серйозної кар'єри в IT або у будь-якій галузі, пов'язаній з наукою, технікою, сучасними технологіями, економікою і бізнесом. Фундаментальна математична підготовка, знання і розуміння сучасних комп'ютерних технологій і математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач, мислити абстрактно і нестандартно — ось сильні сторони підготовки фахівців за цією спеціальністю.

  Студенти спеціальності «Прикладна математика» отримують знання з фундаментальних математичних дисциплін, сучасних мов програмування та технологій розробки програмних продуктів, математичного моделювання та системного аналізу, аналізу даних та машинного навчання. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • software developer, software architect (програміст, розробник, архітектор програмного забезпечення)
  • data scientist (фахівець в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (фахівець в галузі машинного навчання)
  • project manager (фахівець з управління проектами)
  • QA engineer (тестувальник програмного забезпечення)
  • математик-аналітик в науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець з дослідження операцій
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ

  Заходи для абітурієнтів

  Спеціальність – прикладна математика (113) з спеціалізацією теоретична та прикладна механіка, завжди була фундаментом прикладних наук. Для механіки наших днів характерно широке застосування найрізноманітніших математичних і фізичних знань, у тому числі новітніх розділів прикладної та обчислювальної математики, сучасних систем програмування. Студенти ОНУ, що навчаються за спеціалізацією «Теоретична та прикладна механіка», поглиблено вивчають комп'ютерне моделювання фізико-механічних процесів з використанням трьохмірної графіки.

  Основні напрямки підготовки:

  • проектування і розробка прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ;
  • математичне та комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ (чисельний експеримент);
  • комп'ютерна двох-і трьохмірна візуалізація механічних рухів тіл і рухливих суцільних середовищ;
  • розробка математичних методів і алгоритмів для вирішення ресурсномістких завдань з використанням паралельних обчислень на ЕОМ;
  • наукові дослідження і комп'ютерне відтворення техногенних ситуацій на промислових виробництвах.

  Варіанти працевлаштування - компанії з розробки програмного забезпечення; фахівці з комп'ютерного моделювання і вирішення науково - технічних завдань реального виробництва.

  Для абітурієнтів існує консультаційний центр «Відкриті публічні математичні консультації». Тел. для довідок (048) 718-54-64

 • Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

  Превью банера Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

  Завантажити буклет

  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки на сьогоднішній день є найбільш затребуваною і універсальною в напрямку підготовки 12 - Інформаційні технології.

  В процесі навчання випускники отримують набір великих і унікальних компетентностей, що відповідають стандарту вищої освіти і унікальній навчальній програмі, з урахуванням стратегії університету, тенденцій розвитку спеціальності, ринку працевлаштування, досвідом вітчизняних і світових навчальних закладів.

  Передбачена велика практична підготовка, із залученням фахівців компаній IT-сектора, з якими університет уклав договори співпраці, що дає можливість освоїти компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності та найкращим студентам вирішити питання працевлаштування ще до закінчення ЗВО. Навчання проводять кваліфіковані викладачі, більшість яких поєднують викладацьку, наукову та практичну діяльність.

  Структура навчання передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, шляхом вибору із запропонованого набору унікальних навчальних дисциплін. Крім того, студенти мають можливість приймати участь в громадському житті університету, займатися науково-дослідною роботою, брати участь в програмах обміну з ЗВО України та зарубіжжя.

  Об'єктами професійної діяльності випускників є галузі науки і техніки, які охоплюють цілий ряд напрямків, пов'язаних з:

  • розробкою алгоритмів для вирішення прикладних завдань;
  • прикладним і системним програмуванням;
  • WEB-технологіями і комп'ютерною графікою;
  • мобільними і кросплатформенного застосунками;
  • системним аналізом і управлінням проектами;
  • базами даних і знань, структурами даних;
  • створенням систем штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень;
  • аналізом і обробкою даних і зображень;
  • проектуванням і обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж;
  • робототехнікою, інтернетом речей;
  • науковою роботою і роботою аналітика в різних галузях.

  2 напрямки підготовки (без відображення в дипломі):

  1. Штучний інтелект
  2. Теорія прийняття рішень
 • Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

  Превью банера спеціальності 123 Компьютерна Інженерія

  Завантажити буклет

  Сферою професійної діяльності випускників спеціальності Комп’ютерна інженерія (123) є галузі науки і техніки, які охоплюють низку проблем, пов’язаних із проектуванням і створенням апаратного та програмного забезпечення інформаційних комп’ютерних систем і мереж універсального чи спеціального призначення, розробкою мобільних додатків і інтернету речей, створенням систем числового програмного управління.

  Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є:

  • проектування, розробка та адміністрування комп'ютерних систем і мереж;
  • розробка та супровід системного та прикладного програмного забезпечення сучасних обчислювальних систем і мереж;
  • проектування і експлуатація автоматизованих систем для управління соціальними та господарюючими суб’єктами;
  • проектування мережних інформаційних систем з використанням знань архітектури, протоколів і основних принципів функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
  • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.
  • обробка і кодування цифрових сигналів;
  • розробка мобільних додатків;
  • розробка систем на базі контролерів;
  • розробка та програмування пристроїв інтернету речей;

  Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, систем та пристроїв інтернету речей, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж, орієнтованих на підтримку розв’язання актуальних інформаційних і управлінських задач у різних галузях діяльності.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології.

  3 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Математичне забезпечення комп’ютерних систем

  Поглиблене вивчення математичних методів та процесів структурування, обміну, маніпулювання та аналізу технічної, фінансової, медичної та іншої інформації для розв’язання задач створення комп’ютерних систем та мереж, розробки системного та прикладного програмного забезпечення, швидкого та якісного інформаційного забезпечення управлінських рішень, підвищення ефективності управління технічними, економічними та соціальними системами

  Лінія 2. Комп’ютерна алгебра: криптологія і кодування інформації

  Поглиблене вивчення математичних методів та технологій захисту інформації, криптографії, стеганографії та криптоаналізу, завадостійкого кодування сигналів та даних, що передаються каналами зв’язку комп’ютерних мереж чи зберігаються у комп’ютерних системах загального чи спеціального призначення.

  Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

  Лінія 3. Комп’ютерні системи та технології: робототехника з елементами штучного інтелекту

  Поглиблене вивчення побудови та програмування мікроконтролерних систем, розробка алгоритмів та створення програм для керування мехатроними та робототехнічними пристроями, що об'єднують механізми прецизійної механіки з електронними і комп'ютерними компонентами. Розробка апаратно-програмного забезпечення для проектування якісно нових модулів та систем.

  Кваліфікація випускника:

  • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
  • магістра – «Професіонал в галузі обчислювальної техніки».
 • Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

  Превью банера спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

  Завантажити буклет

  Сферою професійної діяльності випускників спеціальності Інформаційні системи та технології (126) є галузі науки і техніки, які охоплюють цілу низку проблем, пов’язаних з інтелектуальним аналізом даних (Data Mining), методами обробки великих масивів даних (Big Data), системами машинного навчання (Machine Learning) і штучного інтелекту (AI), побудовою і аналізом комп’ютерних моделей механічного руху твердих тіл та інших фізичних процесів.

  Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є:

  • розробка програмного забезпечення з використанням сучасних мов програмування та інформаційних технологій;
  • інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) та машинне навчання (Machine Learning);
  • обробка та аналіз великих масивів даних (Big Data);
  • створення інформаційних систем на основі баз даних, сховищ даних і баз знань;
  • системи штучного інтелекту та розпізнавання образів;
  • забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності.
  • створення і використання експертних систем для аналізу та управління бізнес-процесами;
  • обробка зображень;
  • програмування та чисельний аналіз моделей механічних процесів та об’єктів;
  • 3D візуалізація механічних процесів (технологія Microsoft DirectX).

  Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» отримують глибокі і всебічні знання, які дозволяють застосовувати інформаційні технології та розвинені математичні методи при розв’язанні актуальних наукових, аналітичних і управлінських задач у різних галузях діяльності, створенні та використанні інформаційних, аналітичних систем і систем штучного інтелекту, розробці відповідного програмного забезпечення, а також проводити дослідницьку діяльність, орієнтовану на створення таких методів та інформаційних технологій.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є висококласна школа програмування плюс глибока математична підготовка, яка є базою ефективного розв’язання завдань як програмування, моделювання чи проектування інформаційних систем, так і аналізу чи обробки інформації, машинного навчання, моделювання механічних процесів тощо.

  2 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Інтелектуальний аналіз даних

  Поглиблене вивчення архітектури розподілених систем баз даних та знань, систем розпізнавання природної мови, методів інтелектуального аналізу даних, теорії прийняття рішень та машинного навчання, а також вивчення методів їх використання для інформаційної підтримки прийняття рішень у різних галузях діяльності.

  Лінія 2. Інформаційні технології в механіці

  Поглиблене вивчення мультимедійних технологій моделювання, чисельного експерименту та візуалізації механічних процесів систем об’єктів, а також їх використання для розв’язку інженерних задач робототехніки, піроскопії, аеродинаміки та екології.

  Випускники працюють аналітиками інформаційних та бізнес-процесів, розробниками системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками комп'ютерних та інформаційних відділів в різних фірмах, державних організаціях, банках, науковими співробітниками.

  Кваліфікація випускника:

  • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
  • магістра – «Професіонал в галузі програмування» 

  Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88, 63-76-04)

 • Спеціальність «151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Освітня програма «Комп’ютерна обробка та аналіз даних)

  Сучасна ІТ-спеціальність, яка поєднує сучасну інженерну освіту в області автоматизації з поглибеним вивченням комп’ютерних технологій і програмного забезпечення, а саме:

  • інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі та засоби автоматизації
  • архітектуру і програмування промислових контролерів та інших цифрових пристроїв
  • розробка програмного забезпечення в області Data Analysis, Sensor Fusion, Computer Vision, Industrial Automation Systems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів
  • комп’ютерна графіка і дизайн

  Випускник за освітньою програмою «Комп’ютерна обробка та аналіз даних» може працювати

  1. Інженером, проектувальником, аналітиком програмних комплеків і комп’ютерно-інтегрованих систем.
  2. Програмістом, тестувальником програмного забезпечення, розробником сайтів Web-дизайнером.
  3. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів…….

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top