Реут Віктор Всеволодович

Реут Віктор Всеволодович

Моб. телефон: (050) 3169187

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада – доцент кафедри  обчислювалоьної математики з  червня  2007р., завідуючий кафедри обчислювалоьної математики з  вересня  2007р.

 Також заступник проректора з економічних питань  ОНУ ім. І.І. Мечникова   з  1995 р.,  секретар Економічної радиОНУ. з 2005 р..

Науковий Ступінь –кандидат фіз.-мат.наук

Вчене звання –  доцент

Базова вища освіта – ОНУ ім. І.І. Мечникова 1974 р. (механіко – математичний факультет за  спеціальністью  математика)

Працює в університеті –   з січня 1975 р.

Громадьська та наукова діяльність Реут В.В. є автором близько 100 наукових робіт в т.ч. двох авторських свідоцтв, 28 публікацій у «фахових» журналах (в т.ч. 14 в журналах з високим індексом цитування). Він є співавтором 2 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації. Спільно з Г.Я. Поповим та учнями розробив новий метод розрахунку коробчатих оболонок, заснованим на зведенніпроблеми до спільного плоскоізгібному напряжонному станом пластин з дефектами, роль яких грають ребра оболонки. Він поширив узагальнену схему методу інтегральнихперетворень на випадок криволінійних дефектів.

Відзнаки та нагороди– у 2008 р. нагороджений Почесною грамотою МОН України, а в 2010 р. почесним знаком «Відмінник освіти Украйни» (Посвідчення № 87454, наказ № 235 - 10 від 14 червня 2010 р.. ) 

Біографія

   Реут В.В. - Народився 25.12.51 в м. Одесі. Закінчив СШ № 3 м. Одеси (нині Маріїнська гімназія) в 1969 р. і вступив на механіко - математичний факультет ОДУ ім. І.І.Мечникова який закінчив у грудні 1974 р. (Диплом А ІІ № 076150 реєстраційний номер № 18286) по спецально «математик».
   З січня 1975 р. по червень 2007р. працював на кафедрі методів математичної фізики ОДУ старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом.
   У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Крайові задачі для бігармонічного рівняння в клиноподібної області при наявності дефектів і ускладнених граничних умов» за спеціальністю 01.02.02 "Діфференціфльние рівняння". Рішенням ради в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова від 28 вересня 1984 року (протокол № 26) йому було присуджено вчений ступінь кандидата фізико - математичних наук (Диплом ФМ № 022471 Москва 3 квітня 1985). Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 15 квітня 1987р. (Протокол № 16ц/165) Реут В.В. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі методів математичної фізики (Атестат доцента ДЦ № 098859 (Москва)).
   Реут В.В. був відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних і держбюджетних тем 1985р. по 1995года - за сумісництвом виконував обов'язки завідувача НДЛ-13.
   У 1990 році під його керівництвом була захищена кандидатська дисертація Гришиним В.А. «Розрахунок пластинчастих оболонок» (спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла), Одеса 1990
У 2002 році Його учень Мігдальскій В.І. захистив дисертацію «Аналіз в напруженому стані коробчатих оболонок» в університеті м. Кіото (Японія).
 У 2005 році під його керівництвом була захищена кандидатська дисертація Воробель В.М. «Міцність коливання коробчастих оболонок в тому числі при наявності прямолінійних дефектів» Одеса 2005р. за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
Реут В.В. був членом оргкомітетів ряду українських, Всесоюзних та міжнародних конференцій.
Реут В.В. з червня 2007р. працює доцентом кафедри обчислювальної математики, а з вересня цього ж року завідувачем кафедри.Он також є з 1995р. заступником проректора з економічних питань ОНУ, з 2005р. секретар Економічної ради ОНУ.
Реут В.В. є членом спеціалізованого ради з зашите кандидатських дисертацій, в якої забезпечує спеціальність 01.02.04. Він є членом ректорату, Вченої ради ОНУ. Член навчально-методичної комісії з механіки Мінестерства освіти і науки України.

Перелік викладаємих курсів:

Основні курси

 1)    «Рівняння математичної фізики» для студентів бакалаврського напрямку «механіка»

2)     «Вища математика. Математичний аналіз»для бакалаврського напрямку« комп'ютерна  інженерія»

Спецкурси

1) «Метод інтегральних перетворень»
2) «Метод граничних інтегральних рівнянь»
3) «Метод ортогональних многочленів» для студентів спеціальності «прикладна математика»
4) «Вибрані глави методів математичної фізики. Задачі на власне заначення » для студентів спеціальності « комп'ютерна інженерія». 

 

СПИСОК наукових праць

Авторські свідоцтва та патенти

1)     Реут В. В., Реут В.И., Умриха Н.Г. Тонкостенная металлическая балка. Авт. свидетельство №706512 Бюллетень №48, 04.01.80 г. 1 с. (патент России 10281)

2)     Реут В.В., Реут В.И., Суслина Н.Г. Тонкостенный металлический стержень открытого профиля Авт.свид-во №897995. Бюллетень №2 от 25.01.82 г. 1 с (патент России 2175) 

Публікації у виданнях з високим рівнем цитування

1)     Реут В. В., Тихоненко Л.Я. Изгиб клиновидных пластинок с упруго-защемленными или подкрепленными гранями // Прикладная математика и механика.– Москва, 1980.– т.44, №1.– С.151-160.

2)     Попов Г. Я., Реут В. В. Расчёт коробчатых оболочек // Тр. ХIV Всес. конф. по пластинкам и оболочкам. – Тбилиси: Изд. Тбилисского ун-та, 1987. – Т. 2. – С. 327–332.

3)     Гришин В. А., Попов Г. Я., Реут В.В. Расчёт коробчатых оболочек прямоугольного сечения // Прикл. математика и механика. – 1990. – Т. 54, вып. 4. – С. 605–612.

4)     Моисеев Н. Г., Попов Г. Я., Реут В. В. Задача о напряженном состоянии коробчатой оболочки подкреплённой полубесконечным стержнем // Тр. XV Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин, Казань, 28 августа – 2 сентября 1990 г. – Т. 1. – Казань.: Изд. Казанского университета. – 1990. – С. 43–48.

5)     Попов Г.Я., Онищук О.В., Реут В.В.ІУ Всесоюзная конференция «Смешанные задачи механики деформируемого тела» (Одесса, 21-28 сентября 1989 г.) // Прикл.механика.– Киев, 1990.– т.26, №5.– С.127-128.

6)     Соколов А. Д., Реут В. В., Шухат А. А., Мильман А. Л. Модель долговечности покрытия поршневых колец // Двигателестроение.– Ленинград: Машиностроение, 1990.– Т.143, № 11.– С.34-36.

7)     Гришин В.А., Реут В. В. Напряженное состояние коробчатой оболочки, подкрепленной парой симметричных включений, параллельных ребру оболочки // Прикл. математика и механика. – Москва, 1995. – Т. 59, вып. 5. – С. 849–852.

8)     Мигдальский В. И., Реут В. В. Задача о напряженном состоянии коробчатой оболочки ослабленной трещиной, выходящей на ребро // Изв. АН России. Сер. мех. твердого тела. – Москва, 1996. – № 2. – С. 145–151.

9)     Мигдальский В. И., Реут В. В. Задача о произвольно ориентированной трещине в коробчатой оболочке // Прикл. мех. – Киев, 1998. – Т. 34, № 2. – С. 48–54.

10)Migdalski V. I., Reut V. V. An arbitrary crack oriented in the box shell // Operator Theory: Advanced and Applications. Vol. 117. – Basel (Switzerland): Birkhauser, 2000. – P. 261–266.

11)V.M. Vorobel,V.V. Reut.Forced Vibrations of the Infinite Shell

oftheSquareCrossSection//OperatorTheory: AdvancesandApplications, Vol. 191, 2009 Birkh¨auserVerlagBasel/Switzerland. –P. 515–520.

12)V.A. Grishin,V.V. Reut, E.V.Reut. Box-like Shells with longitudinal Cracks//

OperatorTheory: AdvancesandApplications, Vol. 191, 2009 Birkh¨auserVerlagBasel/Switzerland. –P. 349-356.

13) Воробель В.М., Попов Г.Я., Реут В.В. Вынужденные колебания коробчатой оболочки квадратного сечения // Изв. РАН. МТТ. 2009. №6- С.115-123 

Публікації у фахових журналах України

1)     Попов Г.Я. Реут В. В. О характере особенности напряжений в изгибаемых пластинках возле точек пересечения линейных концентраторов // Теорет. и прикладная механика, Донецк, 1985, в.16

2)     Мигдальский В. И., Попов Г. Я., Реут В. В. Напряженное состояние коробчатой оболочки, ослабленной трещиной // Смешанные задачи механики деформируемых сред. – Днепропетровск.: Изд. ДГУ. – 1996. – С. 108–115.

3)     Мигдальский В. И., Реут В. В. О напряженном состоянии коробчатой оболочки ослабленной трещиной// Вісник Одеськ. Держ. ун-ту. – Одеса, 1998. – № 3. – С. 43– 49.

4)     Овчинников Н. Ю., Реут В. В. Напряженное состояние коробчатой оболочки, ослабленной трещиной, пересекающей ее ребро // Вісник Одеськ. держ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – Одеса, 1999. – Т.4, вип. 4. – С. 160–164.

5)     Воробель В. М., Реут В. В. Концентрація напружень біля вершин поперечної тріщини у коробчастій оболонці // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 64– 67.

6)     Воробель В. М., Реут В. В. Бесконечно длинная коробчатая оболочка, подкрепленная тонким абсолютно жестким включением, параллельным ее ребрам// Вісник Одеськ. держ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – Одеса, 2000. – Т. 5, вип. 3. – С. 123–129.

7)     Воробель В. М., Реут В. В. Бесконечно длинная коробчатая оболочка, подкрепленная двумя абсолютно жесткими включениями, перпендикулярными к её ребрам // Теорет. и прикладная механика. – Донецк, 2001. – Вып. 34. – С. 109–115.

8)     Воробель В. М., Реут В. В. Установившиеся колебания квадратной рамы под действием сосредоточенных сил// Вісник Одеськ. держ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки. – Одеса, 2001. – Т. 6, вип. 3. – С. 100–107.

9)     Воробель В. М., Реут В. В. Бесконечно длинная коробчатая оболочка, подкрепленная двумя скрещивающимися жесткими включениями // Вісник Дніпр. ун-ту. Механіка. – Дніпропетровськ, 2002. – Т. 2, вип. 6. – С. 35–42.

10)Воробель В. М., Реут В. В. Периодическая задача о колебаниях коробчатой конструкции // Вісник Одеськ. держ. ун-ту. Сер.: фіз.-мат. науки.– Одеса, 2003.– Т. 8,вип. 2.–С.150-155.

11)Гришин В.А., Реут В. В. Определение осадок включений в коробчатой оболочке прямоугольного профиля // Теорет. и прикладная механика. – Донецк, 2005. – Вып. 41. – С. 198–202.

12) Гришин В.О. , Реут В.В. Реут О.В.  Напружений стан оболонки, ослабленим парою симетричних тріщин рівнобіжних ребру оболонки. //Машинознавство. 2008. №6. С. 14-18. 

Публікації у фахових журналах України (технічні науки)

1)     Воробель В. М., Реут В. В. Определение осадок двух скрещивающихся включений в пластинчатой конструкции// Систем. технології. – Дніпродзержинськ, 2001. – № 2 [спец. випуск матем. пробл. техн. мех.-ки]. – С. 34–39.

2)     Гришин В. А., Гришина В. В., Реут В. В. Напряженное состояние оболочки из двух полубесконечных пластин // Труды Одесск. политехн. ин-та. – Одесса, 1997. – Вып. 1. – С. 287–289.

3)     Гришин В. А., Гришина В. В., Реут В. В. Исследование осадки системы штампов параллельных ребру коробчатой оболочки // Труды Одесск. политехн. ин-та. – Одесса, 2004. – Вып. 2. – С. 227–231. 

Збірники праць

1)     Попов Г.Я., Реут В. В.,Шухат А.А. Задача о контакте разрезного двуслойного поршневого кольца с цилиндром при наличии износа // «Современные проблемы механики контактных взаимодействий» (материалы выездного заседания Научного Совета АН СССР по трению и смазкам: сб. научных трудов). – Луцк, 1987.– С.3-5.

2)     Гришин В.А., Реут В. В. Задача о вдавливании в коробчатую оболочку периодической системы жестких штампов // «Современные проблемы механики контактных взаимодействий» (материалы выездного заседания Научного Совета АН СССР по трению и смазкам: сб. научных трудов).– Ереван, 1988.–С.45-47.

3)     Гришин В. А., Попов Г. Я., Реут В. В. Задача об обжатии бесконечной коробчатой оболочки двумя жёсткими штампами // «Современные проблемы механики контактных взаимодействий» (материалы выездного заседания Научного Совета АН СССР по трению и смазкам: сб. научных трудов). – Днепропетровск: ДГУ, 1990. – С. 22–24.

4)     Попов Г.Я., Реут В.В. Асимптотический подход к задачам о напряженном состоянии коробчатых упругих тел // Аннот. докл. VII Вс. съезда. по теор. и прикл. механике. – М., 1991. – С. 291–292.

5)     Реут В. В., Воробель В. М. Концентрация напряжений вблизи концов продольной трещины в коробчатой оболочке // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: В 3-х т. / Під заг. ред. акад. НАН Украъни Панасюка В. В. – Львів: Каменяр, 1999. – Т. 2. – С. 316– 319.

6)     Воробель В. М., Реут В. В. Коробчатая оболочка, подкрепленная тонким жестким включением, параллельным ее ребрам// Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: В 2-х т. – Львів, 2000. – Т. 2. – С. 87– 90.

7)     Воробель В.М., Реут В.В. Установившиеся колебания бесконечной пластинчатой конструкции квадратного профиля // Труды IIIВсероссийской конференции по теории упругости с международным участием, Ростов-на-Дону – Азов, 13-16 октября 2003 г. – Ростов-на-Дону: Новая книга, 2004. – С. 116–118.

8)     Г.Я.Попов, В.В. Реут, А.В. Реут. Антиплоская задача для прямоугольной области с трещиной.// Международная научная конференция « Современные проблемы математики, механики, информатики» - Россия, Тула,23-27 ноября 2009 года.- Материалы конференции- Тула: Издательство ТулГУ, 2009.-С. 256-259.

9)     Реут В. В., Реут А.В. «Антиплоська задача для плошини з отвором»// Збірник наукових праць « Математичні проблеми механіки неоднорідних структур»- Львів,2010.-С. 387-388

10) Н.Д. Вайсфельд, Г.Я. Попов, В.В. Реут «Осесимметричные задачи о            напряженном состоянии упругого конуса, усеченного по сферической   поверности». «Упругость и неупругость» Материалы Международного научного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел, посвященного 100 – летию со дня рождения А.А. Ильюшина. Издательство Московского университета 2011 – С 308 – 311. 

Депоновані рукописи

1)     Реут В. В. Изгиб клиновидной пластинки, ослабленной абсолютно жестким включением. – Одесса, 1980, 15 с.– Деп. в ВИНИТИ 15.01.81 г., №235-81 ДЕП.

2)     Гришин В. А., Реут В. В. Напряженное состояние пластинчатой конструкции / Одес. ун-т.– Одесса, 1987.– 26 с.– Деп. в Укр. НИИНТИ 13.02.87, №1646-Ук87.

3)     Мигдальский В. И., Реут В. В. Задача Папковича для трещины, выходящей на ребро коробчатой оболочки / Одес. ун-т.– Одесса, 1993.– 19 с.– Деп. в Укр. ИНТЭИ 30.03.93, № 677-Ук93. 

Тези доповідей

1)     Реут В. В., Тихоненко Л.Я. Взаимодействие полубесконечной балки с двумя смежными клиновидными пластинками // Смешанные задачи механики деформируемого тела. Тез. докл. IIВсес. конф., ч.2, Ростов-на-Дону, 1977. С.63-64.

2)     Реут В. В., Тихоненко Л.Я. Бигармоническая краевая задача со смешанными граничными условиями // ІІресп. симпозиум по дифф. и интегральным уравнениям. Тез. докл. Одесса, 1978, С.84.

3)     Реут В. В. Бигармоническая краевая задача для клиновидной области при наличии тонкого отслоившегося включения // Ш респ. симпозиум по дифф. и интегральным уравнениям. Тез. докл., Одесса, 1982. С.93.

4)     Попов Г.Я., Реут В. В. О характере особенности напряжений в изгибаемых пластинках возле точек пересечения линейных концентраторов // Респ. симпозиум «Концентрация напряжений» - Тез.докл. Донецк, 1983. С.93-94.

5)     Реут В. В. Задача об изгибе пластинки подкрепленной  параллельных включений // Смешанные задачи механики деформируемого тела.– Тез. докл. IIIВс. конф., Харьков, 1985.

6)     Попов Г.Я., Реут В. В. О концентрации напряжений вблизи концов трещин в коробчатых оболочках // Тез.докл. І Вс. конф. «Механика разрушений материалов», Львов, 1987.

7)     Гришин В. А., Реут В. В. Исследование краевой задачи, описывающей напряжённое состояние бесконечной коробчатой оболочки // Респ. научн. конф. Дифференц. и интегр. уравнения и их приложения: Тез. докл.– Одесса: ОГУ, 1987.– Ч.1.– С. 75–76.

8)     Гришин В. А., Реут В. В. Задача о напряженном состоянии коробчатой оболочки, ослабленной периодической системой трещин // Смешанные задачи механики деформируемого тела: Тез. докл. IVВсесоюзной конф.– Одесса: 26-29 сентября, 1989.– ч.I.– С. 102.

9)     Попов Г. Я., Реут В. В. Напряженное состояние пластинчатой оболочки, подкреплённой вдоль ребра полубесконечным упругим стержнем // Проблемы контактного взаимодействия, трения и износа: Тез. докладов выездной сессии, Ростов-на-Дону, 19-20 июня 1990 / Межвед. науч. сов. по трибологии при АН СССР, ГКНТ СССР и Союзе НИО СССР и др.– Ростов н/Д, 1990.– С.97.

10)Попов Г.Я., Реут В.В. Напряженное состояние составной коробчатой оболочки, ослабленной трещиной выходящей на границу // Механика неоднородных структур: Тез. докл. ІІІВсес. конф., Львов, 17-19 сентября, 1991.–Львов, 1991.– Т.2.– С. 261.

11)Мигдальский В. И., Реут В. В. Задача о трещине, выходящей на ребро коробчатой оболочки // Тез. докл. VВсес. симп. "Метод дискретных особенностей в задачах  математической физики".– Одесса, 1991.– Т.1.– С.81-82.

12)Реут В. В. Напряженное состояние коробчатой оболочки, подкреплённой балкой // Continuummechanicsandrelatedproblemsofanalysis. Symposium dedicated to the centenary of academician N. Muskhelishvili.– Tbilisi.– 1991.– P.49.

13)Мигдальский В. И., Реут В. В. Напряженное состояние коробчатой оболочки, ослабленной трещиной, выходящей на ребро оболочки // IVМеждународная конференция "Механика неоднородных структур": тез. докл. Тернополь, 1995.– С.175.

14)Migdalski V. I., Reut V. V. An arbitrary crack oriented in the box shell // Krein Conference – August 18-22 1997, Odessa, Books of abstract.– p.27–28.

15)Реут В. В., Воробель В. М. Концентрация напряжений вблизи концов трещины в коробчатой оболочке // Тр. VIII научной школы "Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках", Алушта, 14-20 сентября 1998 г. – Симферополь: Симфероп. гос. университет, 1998. – С.109.

16)Моисеев Н. Г., Овчинников Н. Ю., Реут В. В. Концентрация напряжений вблизи концов трещины, пересекающей ребро коробчатой оболочки // Тр. IX Международной научной школы "Деформирование и разрушение материалов с дефектами". –  Симферополь. – 1999. – С. 59–61.

17)Воробель В. М., Реут В. В. Концентрация напряжений вблизи концов поперечной трещины в коробчатой оболочке // Материалы IIIнаучной школы "Импульсные процессы в механике сплошных сред", Николаев, 6-10 сентября 1999 г. – Николаев, 1999. – С. 122.

18)Реут В. В., Воробель В. М. Концентрація напружень біля вершин поперечної тріщини у коробчастій оболонці // Тези доповідей секції "Сучасні проблеми механіки" наукової конференції "Математика і механіка у Львівському університеті (історія і сучасність)", Львів, 24– 28 листопада 1999 р. – Львів, 1999. – С. 12.

19)Воробель В. М., Реут В. В. Решение краевой задачи описывающей напряженное состояние коробчатой оболочки с жестким включением // Тези доповідей Міжнародної конференції «Диференціальні та інтегральні рівняння», Одеса, 12-14 вересня 2000 р.– Одеса: Астропринт, 2000. – С. 57– 58.

20)Воробель В. М., Реут В. В. Коливання нескінченної коробчастої конструкції квадратного профілю під дією зосереджених сил // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми механіки", Киів, 26-28 вересня 2003 р. – Київ. – 2003. – С. 18.

21)Гришин В.А., Гришина В.В., Реут В. В. Исследование коєффициентов интенсивности напряжений в коробчатой оболочке // Тез. докладов Международной конференции «Интегральные уравнения и их применения», Одесса, 29 июня – 4 июля 2005 г. – Одесса, 2005. – С. 44.

22)Воробель В. М., Реут В. В. Изгибные колебания защемленной полосы под действием сосредоточенной силы // Імпульсні процеси у механиці суцільних середовищ: Матеріали VIМіжнародної наукової школи-семінару (22-26 серпня 2005). – Миколаїв: КП "Миколаївська обласна друкарня".– 2005.– С.25.

23)Reut V. V., Reut E. The problem of the stress stat of a cube boxed shell // Internationel Conference "Modern Analysis and Applicacions" (MAA 2007) dedicated to the centery of Mark Krein , Odessa,Ukraine, April 9-14,2007 Book of abatracts Kyiv - 2007 p. 120-121.

24)Reut V. V., Vorobel V. The ateady- state forced vibration of the finite box shell of the sqare section // Internationel Conference "Modern Analysis and Applicacions" (MAA 2007) dedicated to the centery of Mark Krein , Odessa,Ukraine, April 9-14,2007 Book of abatracts Kyiv - 2007 p. 140.

25)В.В. Реут, А.В. Реут «Мішана антиплоська задача для прямокутної області за наявності тріщини.// XVIВсеукраїнська наукова конференція. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 8-9 жовтня 2009 року.-Матеріали конференції- Львів,2009 - Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка-с. 176.

26)В.В. Реут, А.В. Реут «Антиплоська задача з дуго образною тріщиною// Міжнародна наукова конференція. Сучасні проблеми механіки» 7-9 грудня 2009 року.- Тези доповідей- Львів,2009.-с.55-56

27)Гришин В.А., Реут О.В., Реут В.В. «Напряженное состояние коробчатой оболочки, ослабленной дугообразной трещиной»// Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. 13-15 травня 2010 року.-Матеріали конференцій- Київ,2010- 124 с. 

Навчальні посібники з грифом МОН

1)     Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень"  / Автори-укладачы: Попов Г. Я., Реут В. В., Вайсфельд Н. Д. – Одеса: Астропринт, 2005.– 184 с.

2)  Навчальний посібник з курсу «Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів»  / Автори-укладачы: Попов Г.Я., Реут В.В., Моісеєв М.Г., Вайсфельд Н.Д. - Одеса: Астропринт, 2010.- 115 с.

Методичні вказівки

1)     Каспарьянц А.А., Радиолло М.В., Реут В. В. Методические указания к решению задач по уравнениям математической физики для студентов вечернего и заочного отделения механико-математического факультета. МВССО УССР Одесский госуниверситет, Одесса, 1985. 44 с.

2)     Каспарьянц А.А., Краснов А. М., Радиолло М.В., Реут В. В. Методические указания и тексты контрольных работ по курсу «Уравнения математической физики» для студентов з/о механико-математического факультета. МВССО УССР Одесский госуниверситет, Одесса, 1986. 34 с.

3)     Процеров Ю.С., Реут В. В. Методические указания по курсу УМФ. Метод интегральных преобразований для студентов Ш курса дневного и вечернего отделений. МВССО УССР Одесский госуниверситет, Одесса, 1988. 48 с.

4)     Лободзинская И.Г., Реут В. В. Методические указания по спецкурсу численные методы решения типичных прикладных задач. МВССО УССР Одесский госуниверситет, Одесса, 1988. 34 с.

5)     Каспарьянц А.А., Краснов А.М., Реут В. В.Методические указания и тексты контрольных работ по курсу «Уравнения математической физики» для студентов з/о. МВССО УССР Одесский госуниверситет, Одесса, 1989.

6)     Краснов А.М., Процеров Ю.С., Реут В. В. Методические указания и тексты контрольных работ по курсу «Уравнения математической физики» для студентов з/о. МО Украины ОГУ, Одесса, 1997, 53 с.

7)     Вайсфельд Н. Д., Мигдальский А. И., Процеров Ю.С., Реут В. В. Методические указания по курсу УМФ Метод интегральных преобразований. МО Украины ОГУ, Одесса, 1997, 50 с.

8)     Попов Г. Я., Реут В. В., Вайсфельд Н. Д. Учбовий посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень" (для студентів денного відділення механіко-математичного факультету). Одеса. 1999. 67 с.

9)     Гришин В. А., Реут В. В.Сборник задач по HTML.// Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова .2005- 45 с.

10)Гришин В. А., Реут В. В. Методические указания по работе в Рeдакторе MS WORD.// Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова. 2005- 17 с. 

Звіти по науково дослідним розробкам

1)     Попов Г.Я., Радиолло М.В., Реут В. В.и др. 02860063516 Разработка методики расчета алюминиевого корпуса насоса 223.25Л: Отчет ОНИР (заключительный) / Одесский госуниверситет. Рук. Попов Г.Я. 56 с. Одесса, 1986.

2)     Попов Г.Я.,Реут В. В.,Шухат А.А., Кудряшов Д.С. 2880025065 Разработка комплексного технологического процесса твердого хромирования поршневых колец двигателей типа СМД-14, Д-144, Д-240. Разработка методов расчета прочностных характеристик хромовых покрытий поршневых колец для обеспечения их долговечности: Отчет по НИР (промежуточный) / Одесский госуниверситет им.И.И. Мечникова; рук.Попов Г.Я.– Г.Р. 01870002889, УДК 539.3, 80 с. 21 ил. Библ.13, Одесса, 1987

3)     Попов Г.Я., Реут В. В.,Шухат А.А. и др. 02870031932 Разработка методики расчета прочностных характеристик деталей насосов и гидромоторов на давление 16, 20, 25, 32, 40 МПа с разработкой программ для ЭВМ: Отчет по НИР (заключительный) / Одесский госуниверситет им. И.И. Мечникова; рук. Попов Г.Я.– Г.Р. 01850020062; УДК 539.3, 114 с. 40 ил. Библиогр.12, Одесса, 1987.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5de9e8bac6a657680460881575610554
title_5de9e8bac6b7f15601813951575610554
title_5de9e8bac6c9816828535201575610554
title_5de9e8bac6daf18658614851575610554
Top