Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання

Інформація оновлена 29.02.2016

В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
започатковано комплексну програму

«Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

 

Мета програми:

—    осмислення тоталітаризму як системного явища, його типології в ХХ столітті й проявів у ХХI столітті;

—    осмислення репресій як базового механізму тоталітарної системи;

—    відновлення доль й увічнення пам'яті репресованих громадян Одещини, у тому числі співробітників і студентів університету;

—    пошук шляхів подолання спадщини тоталітаризму в сучасному суспільстві;

—    сприяння формуванню в студентському середовищі інтелектуальної свободи й здатності до емоційної співучасті.

 

Завдання програми:

♦    аналіз феномену тоталітаризму в його історичному, філософському, культурологічному, ідеологічному, політичному, соціологічному, психологічному, юридичному, економічному, філологічному й інших аспектах;

♦    комплексний аналіз історії репресій радянського періоду, розсекречення архівних документів про репресії й уведення їх у науковий обіг;

♦    дослідження історії репресій на Одещині, життєпис і поминання репресованих;

♦    аналіз тоталітаризму як не перебореного минулого, пролонгованого у сучасність;

♦    вироблення механізмів подолання сучасних проявів тоталітарності.

 

Основні джерела:

♦  архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), Центрального державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВО), Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ), Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (ГДА МВС), Державного архіву Одеської області (ДАОО), УСБУ в Одеській області, ГУ МВС в Одеській області та інших архівних установ;

♦  література і періодика тоталітарних держав; наукові, документальні, художні твори про тоталітарні системи й репресії; література еміграції й діаспори;

♦  iнтернет-ресурси.

 

Основні принципи виконання програми:

  • добровільність (участь тільки на добровільній основі, самостійний вибір теми досліджень);
  • документальність (використання архівних джерел, уведення їх до наукового обігу й тим самим «розсекречення» та популяризація серед широкої громадськості);
  • неупередженість, об'єктивність і доказовість (порівняльний аналіз різних і, по можливості, численних джерел);
  • комплексність (поєднання різних наук і напрямків дослідження);
  • публічність (широке представлення результатів досліджень у наукових виданнях, розміщення в інтернеті, участь у громадських заходах);
  • емпатія (співчуття постраждалим, відновлення їхніх доль і публічне поминання).

 

Напрямки роботи:

— науково-дослідний:                               

1) виконання міжфакультетскої кафедральної комплексної наукової теми з дослідження феномену тоталітаризму та його проявів у різні періоди у різних країнах, у тому числі на Одещині, а також шляхів його подолання;

2) дослідження документів і складання життєписів співробітників і студентів Одеського державного університету, репресованих у роки радянської влади;

3) проведення досліджень з історії різних наук і відновлення інформації щодо репресованих (заборонених, знищених) наукових шкіл та напрямків;

4) дослідження проявів спадщини тоталітаризму в сучаснім суспільстві;

5) пропозиція тематики з феномену тоталітаризму й історії репресій аспірантам і здобувачам;

6) організація роботи у відомчих і державних архівах;

7) проведення міждисциплінарних (міжкафедральних) семінарів, круглих столів, конференцій,  симпозіумів, інтернет-конференцій за даною тематикою;

8) проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій за даною тематикою;

9) публікація наукових статей, монографій, збірок за даною тематикою

— науково-методичний:                            

1) розробка для студентів різних спеціальностей спецкурсів з феномену тоталітаризму, історії репресій та їхнім регіональним аспектам;

2) підготовка методичних розробок для середніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів з викладання даної тематики в рамках навчальних програм з різних предметів (історія, література, суспільствознавство, правознавство, краєзнавство тощо);

3) підготовка й видання тематичних збірок методичних матеріалів

— освітній:

1) включення до навчальних програм з різних дисциплін, що читаються в університеті, тем з феномену тоталітаризму й історії репресій і результатів наукових досліджень за даною тематикою;

2) включення у кафедральні тематики курсових, бакалаврських, фахових, магістерських робіт тем з феномену тоталітаризму й/або історії репресій;

3) проведення студентської архівної практики за фондами радянського періоду;

4) підготовка рефератів і студентських доповідей на наукових гуртках;

5) проведення в рамках студентських конференцій міждисциплінарних секцій із проблем тоталітаризму й історії репресій;

6) у перспективі — проведення студентських конференцій за даною тематикою

— громадський:

1) розробка проектів правових документів (законів і підзаконних актів), що сприятимуть подоланню спадщини тоталітаризму в сучаснім суспільстві, повноцінній реабілітації репресованих і потерпілих за роки радянської влади, установленню норм правової держави й громадянського суспільства;

2) ініціювання їх публічного обговорення й розгляду відповідними органами влади;

3) організація й проведення суспільних слухань з історії СРСР, проявам тоталітарності, масовим репресіям

— культурно-просвітницький:

1) організація лекторію з проблем тоталітаризму й історії репресій;

2) підготовка й проведення літературних, музичних, драматичних та інших художніх програм за даною тематикою;

3) проведення тематичних кінопереглядів і організація кіноклубу з обговоренням переглянутих фільмів;

4) підготовка й проведення тематичних виставок, концертів, вечорів тощо

— пошуковий:

1) пошук і встановлення меморіальних місць радянського тоталітаризму й масових репресій на Одещині (в'язниць, ДОПРів, КПУ, концтаборів, промислових і сільськогосподарських ВТК, ВТЗ тощо);

2) участь у пошуку місць масових могильників жертв репресій, у розкопках, ексгумації останків репресованих і проведенні судово-медичної експертизи;

— меморіальний:

1) складання списків імен репресованих і потерпілих від радянської влади громадян Одещини й розміщення їх на сайті університету;

2) запис спогадів репресованих і потерпілих від радянської влади громадян Одещини й розміщення їх на сайті університету;

3) розробка проектів пам'ятників і пам'ятних знаків жертвам радянського тоталітаризму;

4) ініціювання й участь у встановленні меморіальних дощок і пам'ятних знаків на місцях масових репресій і на згадку про репресованих громадянах Одещини;

5) участь у благоустрої й підтримці порядку в місцях поховання жертв масових репресій на Одещині

— благодійний:

1) надання соціальної допомоги репресованим і потерпілим від радянської влади громадянам Одещини;

2) організація безкоштовних юридичних консультацій для них;

3) надання допомоги потерпілим у відновленні їхніх прав і в листуванні з органами влади

— інформаційний:

1) представлення програми на сайті університету й періодичне поновлення інформації при появі нових розробок;

2) публікація на сайті тематики курсових, бакалаврських, фахових, магістерських робіт і відповідних розділів навчальних програм по кожній кафедрі, що бере участь у програмі;

3) публікація на сайті викладацьких і студентських робіт за темами програми;

4) публікація на сайті тематичних методичних матеріалів;

5) формування електронної джерельної бази;

6) підготовка теле-, відео-, радіо- й інтернет-програм за різними аспектами теми «Тоталітаризм і масові репресії»

 

У перспективі — створення науково-дослідного, науково-методичного й просвітницького центру
з архівом, бібліотекою, відеотекою, фільмотекою, музеєм із проблем тоталітаризму та історії репресій.

 

Запрошені до участі у програмі:

Історичний факультет

Економіко-правовий факультет

Інститут соціальних наук

Інститут математики, економіки та механіки

Філософський факультет

Філологічний факультет

Факультет РГФ

Інститут інноваційної та післядипломної освіти

У перспективі — природничі факультети і кафедри за напрямком історія науки.

 

 

Словник понять і термінів

 

Електронні бази даних (ЕБД), списки, бібліографії:

 

Матеріали за напрямками досліджень:

Джерела:

Куратори програми:

д. ю.н., професор Є. Л. Стрєльцов

д. і. н., професор В. М. Хмарський

Координатори програми:

к. ф.н., доцент Л. В. Ковальчук

к. і. н., доцент Е. П. Петровський

 

 

 

Контакти: тел.: 700-69-50, 094-95-299-50

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лідія Всеволодівна Ковальчук

 

Шановні колеги, шановні студенти!

Просимо кожного, хто вважає це важливим для себе, взяти участь у нашій програмі.

Будемо вдячні за нові ідеї, пропозиції, доповнення, корегування.

Дай Боже нам сил і натхнення на все задумане.

ЛВ.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2c72f989c653975819921529639673
title_5b2c72f989d7f7140477171529639673
title_5b2c72f989e9220105639151529639673
title_5b2c72f98a0ae11671098271529639673
Top