2017

 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеське відділення Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України
Академічний центр «Наука та освіта»
Одеський академічний центр Міжнародної академії наук
 
Матеріали
5-ї науково-практичної конференції
«Феномен тоталітаризму,
його прояви та шляхи подолання»
19–22 квітня 2017 року
 
Шановні колеги!
 
Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» започаткована в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Розміщена на web-сайті ОНУ: http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/ 
 
За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013–2017 роки затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема № 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013 року, державний реєстраційний номер 0113U002696).
 
Протягом п’яти років за програмою і темою відбулись п’ять наукових конференцій ОНУ (25–27 квітня 2013 року, 10–12 квітня 2014 року, 9–11 квітня 2015 року, 13–17 квітня 2016 року, 19–22 квітня 2017 року), Міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23–27 червня 2013 року) та Міжнародна наукова конференція «Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація» (8–9 жовтня 2015 року), яка пройшла в рамках міжнародної наукової програми «Усна історія (не)подоланого минулого» (8–11 жовтня 2015 року).
 
На 2018 рік запланована 6-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (18–21 квітня).
 
Відкриття конференції

Вітання учасників конференції
 • кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук
 • кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
Презентація проекту «Hubs of History у пошуках примирення історичних пам’ятей»
Автор проекту — доктор філософських наук, професор Оксана Андріївна Довгополова
 
Перше засідання «Феномени тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти»
 
 1. Искусство и тоталитаризм: «новояз» в искусстве тоталитарных режимов ХХ века
  Докладчик — старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Юлия Николаевна Томашевская-Гарачук
 2. Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою
  Доповідач — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій Світлана Анатоліївна Дмитрашко
 3. Два роки декомунізації в Україні: перші підсумки реформи
  Доповідач — магістр політології, аналітик Центру досліджень визвольного руху (Київ) Анна Ярославівна Олійник
 4. Современный терроризм: политико-антропологические аспекты в тоталитарной
  перспективе
  Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Михаил Александрович Шабанов
 5. Презентація книжкової виставки «Українська Гельсінська група: Одеса — Україна — світ»
  Представляє — магістр культурології, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки Анастасія Олександрівна Фомичова
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОГО ЗАСІДАННЯ

 
Друге засідання «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1920–1930-і)»
 1. Справа № 017017 (до історії діяльності Одеської губернської надзвичайної комісії
  у травні 1920 року)
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових технологій Олександр Григорович Шишко
 2. Політика репресій: боротьба радянської влади з одеським осередком РСДРП у 1919–
  1924 роках
  Доповідач — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Анастасія Сергіївна Попик
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
 3. Одеська «прелюдія» «опери СВУ»: до історії більшовицького знищення української
  наукової еліти наприкінці 1920-х років
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету Валерій Валерійович Левченко
 4.  Ідеї комуністичного виховання і формування нової радянської сім’ї в 1920−1930-х роках
  Доповідач — магістерка історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Оксана Юріївна Лаврі
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
 5. Архівні документи як джерело формування історичної пам’яті про події 1920–1930-х років на Черкащині
  Доповідач — старший науковий співробітник відділу історії краю ХХ — початку ХХІ століття Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Олександрівна Григоренко
 6. Політика радянської влади щодо театрального мистецтва на Донбасі напередодні
  другої світової війни
  Доповідач — асистент, завідувач навчальної лабораторії кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) Євгенія Олександрівна Проценко
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ДРУГОГО ЗАСІДАННЯ

 
Третє засідання «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1930–1970-і)»
 1.  Грецька національна операція НКВС у Києві (у контексті биківнянської трагедії) (1937–1938)
  Доповідач — науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ) Микола Вікторович Бривко
 2.  Сталинский террор в Молдавской АССР в период 1937–1938 годов в источниках устной истории и арxивныx документаx: судьба Антона Івановича Лашкевича
  Докладчик — докторант Государственного Университета Молдовы, главный специалист Государственного архива Республики Молдовы (г. Кишинев) Раду Витальевич Дан
  Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент Лудмила Кожокару
 3. Цензура як один із засобів становлення тоталітарного режиму (на прикладі Закарпаття 1944–1950-х років)
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету Василь Васильович Міщанин
 4. Письма из лагеря: Сергей Бондарин — Генриетте Адлер (1945–1954)
  Докладчик — заместитель директора по научной работе Одесского литературного музея Елена Леонидовна Яворская
 5.  Гідне право на власну думку генерала Петра Григоренка
  Доповідач — магістр культурології, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки Анастасія Олександрівна Фомичова
 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ТРЕТЬОГО ЗАСІДАННЯ

 
Четверте засідання «Шляхи подолання тоталітарної спадщини»
 1. Память о коллективной травме
  Вводное слово кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии и психологии развития личности Института математики, экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова Светланы Леонидовны Чачко
 2. «Архів» як травматичний простір історичної пам’яті
  Доповідач — випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ Вікторія Олегівна Полякова
  Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович
 3. Лето, которое ты не вспомнишь. Реакция «несогласных» на «Пражскую весну» в Одессе
  Докладчик — магистр истории, выпускник Украинского католического университета Андрей Сергеевич Бондаренко
 4. Спогади евакуйованої з Чорнобиля як відлуння тоталітаризму
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Світлана Степанівна Телуха
 5.  Преодоление прошлого как социокультурная и политическая проблема в объединенной Германии
  Докладчик — студентка 5 курса отделения политологии Института социальных наук ОНУ
  имени И. И. Мечникова Марина Руслановна Стеценко
  Научный руководитель — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Мария Ильинична Милова
 6.  Создание ОСМД как путь перехода от тоталитаризма к рыночным отношениям в Украине
  Докладчик — аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин ОНУ имени И. И. Мечникова
  Станислав Сергеевич Драганов
  Научный руководитель — доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин экономико-правового факультета ОНУ имени И. И. Мечникова Илона Станиславовна Канзафарова
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСІДАННЯ

 
Круглий стіл «Процес формування політики національної пам'яті в Україні: реальність і перспективи»
 
Ведучі — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович
кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук
 
Питання для обговорення:
 1. Принципи пам’яті як елементу культурної політики.
 2. Критичне осмислення минулого. Публічні дискусії.
 3. Конфронтація чи діалог серед громадянського суспільства України.
 4. Формування політичної нації та української ідентифікації на основі колективної історичної пам’яті.
 5. Формування загальних соціальних стратегій розвитку.
Учасники:
 • Микола Вікторович Бривко, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ);
  Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології пізнання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, директор Одеського академічного центру Міжнародної академії наук;
 • Марія Иллівна Мілова, доктор політичних наук, професор кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • Василь Васильович Міщанин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету;
 • Марк Ісаакович Найдорф, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного університету;
 • Володимир Володимирович Немерцалов, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Вікторія Олегівна Полякова, випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ;
 • Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • Сергій Павлович Шевцов, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та методології пізнання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова
Закриття конференції
 
У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, співробітники: 
 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
біологічного факультету:
— кафедра ботаніки
економіко-правового факультету:
— кафедра цивільно-правових дисциплін
Інституту інноваційної та післядипломної освіти:
— кафедра соціальних теорій
Інституту математики, економіки і механіки:
— кафедра загальної психології та психології розвитку особистості
Інституту соціальних наук:
— кафедра історії та світової політики
— кафедра політології
— кафедра соціології
історичного факультету:
— кафедра історії України
філософського факультету:
— кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання
— кафедра філософії та методології пізнання
Одеського національного морського університету
— кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
— кафедра філософських і соціально-політичних наук
Одеської національної академії харчових технологій
— кафедра соціології, філософії та права
Академічного центру «Наука та освіта»
Державного архіву Республіки Молдова (м. Кишинів)
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)
— кафедра історії України
Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ)
Національного технічного університету, «Харківський політехнічний інститут»
— кафедра політичної історії
Одеського академічного центру Міжнародної академії наук
Одеського літературного музею
Одеського музею західного і східного мистецтва
Одеська національна наукова бібліотека
Ужгородського національного університету
— кафедра історії України
Центру досліджень визвольного руху (м. Київ)
Черкаського обласного краєзнавчого музею
 
Щиро дякуємо всім!
 
Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі всіх зацікавлених у проблематиці програми.
 
Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50, 098 413-83-26
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b297bba4331313743874781529445306
title_5b297bba47c4a13705271021529445306
title_5b297bba485736915451571529445306
title_5b297bba48e8a11219794581529445306
Top