Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Інформація оновлена 29.02.2016

Інститут соціальних наук

кафедра політології

Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

На кафедрі політології за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:
д. п. н., професор М. І. Мілова
М. І. Мілова
доктор політичних наук, професор

 

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

На кафедрі політології проблеми теорії тоталітаризму і практики його функціонування як політичного режиму в колишньому СРСР та інших країнах представлені в багатьох курсах навчальної програми підготовки політологів на 2-4 курсах.

Найбільше глибоко ця проблематика вивчається в курсах навчальних дисциплін «Загальна теорія політики» (2–3 курси) і «Сучасні політичні режими» (3 курс). Окремі теоретичні та практичні аспекти даної теми представлені у програмах таких дисциплін, як «Історія сучасної зарубіжної політології» (3 курс), «Політичні еліти і лідерство» (3 курс), «Політична культура та ідеологія» (3 курс), «Основи політичної конфліктології» (4 курс), «Етнополітологія» (4 курс).

Сучасні політичні режими: Робоча програма спецкурсу для студентів 3 курсу. Старший викладач М. О. Шабанов.

 

Курсові роботи

На кафедрі політології за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми курсових робіт:

1. Тоталітаризм як феномен ХХ століття та його сучасне тлумаченняу зарубіжній політології.
2. Основні аспекти трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у сучасній зарубіжній політології.

Дисертації та автореферати

На кафедрі політології у 1997 році аспірантом О. А. Долженковим захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування тоталітарної політичної системи в Україні» за спеціальністю «Політичні науки».

Магістерські роботи

На кафедрі політології у 2012 році студентом А. А. Маленком захищена магістерська робота на тему: «Тоталітарний дискурс ХХ століття та його втілення у культурі та мистецтві».

кафедра соціології

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

На кафедрі соціології в курсі лекцій «Соціологія політики» для студентів 3-го та 4-го курсів спеціальностей «соціологія» і «політологія» читаються теми: «Соціологія політичної системи» і «Соціологія політичного режиму», де аналізуються особливості прояву тоталітаризму в українській дійсності.

Бакалаврські роботи

На кафедрі соціології у 2010 році студент Д. В. Бєлобров захистив кваліфікаційну роботу на тему: «Реінтеграція подій української історії як проблема публічної сфери».

Магістерські роботи

На кафедрі соціології в 2011 році студентом Д. Бєлобровим захищена магістерська робота на тему: «Коспірологія як феномен публічної сфери».

кафедра історії та світової політики

Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

На кафедрі історії та світової політики у програмі навчальних предметів «Всесвітня історія», «Історія України», «Історія та теорія політичних партій», «Історія політичних вчень» читаються теми з історії тоталітарних режимів.

Робоча програма, плани семінарів і списки літератури з курсу «Історія політичних вчень». Укладач — к. і. н., професор Г. П. Гребенник.

Курсові роботи

 1. Червоний терор на Одещині у період становлення радянської влади (1918–1920 рр.).
 2. Репресії на Одещині за часів політики колективізації та індустріалізації.
 3. Сталінські репресії в Україні 1937–1938 рр.
 4. Політика репресій по відношенню до духовенства на Одещині у першій половині 1940-х років.
 5. Репресивна політика в Україні у повоєнні роки (1946–1953).
 6. Діяльність міжнародного історико-просвітницького, правозахисного і благодійного товариства «Меморіал».
 7. Політичні партії Німеччини у боротьбі за владу початку 1930-х років.
 8. Фашистський окупаційний режим в Україні.
 9. Опір і опозиція режиму Гітлера у Німеччині.
 10. Ґолокост в роки Другої світової війни: історія, сучасна політика пам’яті.
 11. Губернія Трансністрія в 1941–1944: соціальна політика та адміністративне управління.
 12. Німецька окупаційна політика в Криму в роки Другої світової війни.
 13. Неофашизм: причини виникнення, організаційні форми, тенденції розвитку.

 

кафедра міжнародних відносин

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b5043808263e18673872601531986816
title_5b5043808277c9961931251531986816
title_5b5043808289e1610456601531986816
title_5b504380829b86598351871531986816
Top