К41.051.10 філологічні науки
Інформація оновлена 15.11.2016

Спеціалізована вчена рада  К 41.051.10

Спеціалізована вчена рада К 41.051.10 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.01.01 – українська  література, 10.01.02 – російська література в Одеському національному університеті імені  І. І. Мечникова.
 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2016 року № 241 строком на два роки спеціалізованій вченій раді К 41.051.10 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.
 
Голова спеціалізованої вченої ради К 41.051.10 - доктор філологічних наук, професор Черноіваненко Євген Михайлович
 
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 41.051.10 - доктор філологічних наук, професор Александров Олександр Васильович
 
Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.051.10 - кандидат філологічних наук, доцент Шевченко Тетяна Миколаївна
 

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада К 41.051.10 працює на філологічному  факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за адресою:
65058, г. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, каб. 89
тел. (048) 746-56-97
Електронна пошта: rada.k41.051.10@onu.edu.ua   
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада К 41.051.10 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.
НАГОРУ