К41.051.07 психологічні науки
Інформація оновлена 15.11.2016
 
Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 для захисту кандидатських і дисертацій за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології в Одеському національному університеті імені  І.І.Мечникова.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2015 № 261 строком на два роки спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 надано право проводити захисти дисертацій за вказаною спеціальністю.
 
Голова спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Кіреєва Зоя Олександрівна.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Чернявська Тетяна Павлівна.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - кандидат психологічних наук, доцент Крюкова Марина Анатоліївна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 працює на факультеті психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:
 
65058, г. Одеса, вул.Дворянська, 2, каб. 103
тел. (048) 723 42 29
 
Електронна пошта: specrada.k4105107@gmail.com
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада К 41.051.07 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.
 

Повідомлення про захист дисертації

25 листопада  2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Герасименко Наталії Олександрівни «Психологічні особливості мотиваційної спрямованості особистості та діяльності менеджера» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник - Чернявська Т.П.- д. психол, н., професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).
 
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.
 

Повідомлення про захист дисертації

25 листопада  2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мадінової Юлії Ігорівни «Особливості дезадаптації студентів-медиків» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник - Єршова-Бабенко І.В.— д. філософ, н., професор, професор кафедри мистецтвознавства та загально гуманітарних дисциплін (Міжнародний гуманітарний університет).
 
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В. 
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Лаврової М.Г.

Повідомлення про захист дисертації

  
24 листопада 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Олейник Нарміни Оруджівни «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
  
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  психології Запорізького національного технічного університету  Бочелюк Віталій Йосипович
  
Офіційні опоненти: 
  
Документи у відкритому доступі:
  
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
  
ВІДГУК офіційного опонента проф. Засєкіної Л.В. 
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Чачко С.Л. 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

  
24 листопада 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної Тринчук Олени Борисівни «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
  
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Чернявська Тетяна Павлівна
  
Офіційні опоненти: 
  
 
Документи у відкритому доступі:
  
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
  
ВІДГУК офіційного опонента проф. Дробот О.В.
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Воронова О.І.
 

Повідомлення про захист дисертації

 
21 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Курової Анастасії Володимирівни  «Психологічні індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя майбутніх психологів» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Крюкова Марина Анатоліївна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету (м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету Цілинко Ірина Олександрівна
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В. 
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Цілинко І.О. 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
21 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Мартинюк Юлії Олександрівни ««Особливості емоційних станів батьків дітей з різним рівнем психосоціального розвитку»» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Вісковатова Тетяна Павлівна 
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович 
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету  Колот Світлана Олександрівна, 
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б. 
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О. 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
22 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Капустянського Михайла Вікторовича  «Психологічні умови розвитку мотивації професійного зростання особистості керівника» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка Данилюк Іван Васильович
- кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Воронов Олександр Ігоревич
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук  
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Данілюка І.В.
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Воронова О.І. 

Повідомлення про захист дисертації

 
22 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Ковальової Марії Володимирівни  «Психологічні механізми взаємозв’язку профілю часової перспективи особистості із захисними адаптаційними комплексами» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кіреєва Зоя Олександрівна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Плохіх Віктор Володимирович
- кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету  Кокоріна Юлія Євгенівна 
 
Документи у відкритому доступі:
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Плохіх В.В.
 
ВІДГУК офіційного опонента доц. Кокоріної Ю.Є. 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
23 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Сербін-Жердецької Інни Анатоліївни «Психологічні особливості життєвих виборів особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Крюкова Марина Анатоліївна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології  Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна
 - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ Прудка Людмила Миколаївна
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
23 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Норчука Юрія Володимировича  «Психологічні особливості становлення завчасної стійкості в контексті життєвих перспектив особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат  психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загально, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузова Лариса Петрівна.
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

30 червня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Акопяна Артура Борисовича «Психологічні особливості суб’єкта дозвіллєвої діяльності як чинника рекреаційної активності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, д доцент кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

Офіційні опоненти:

-доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна
- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є. 

Повідомлення про захист дисертації

30 червня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кордонець Вікторії Володимирівни «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, п декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кононенко Оксана Іванівна

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Кононенко О.І. 

Повідомлення про захист дисертації

1 липня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Нежданової Наталії Василівни «Психологічні чинники формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Псядло Едуард Михайлович.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Вірна Жанна Петрівна
- кандидат психологічних наук, доцент, начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції України в Одеській області Костюк Андрій Валерійович.

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Вірни Ж.П. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Костюка А.В. 

НАГОРУ