Д41.051.08 історичні науки

Інформація оновлена 20.10.2016

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.08

Спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій (з 1999 р. – і докторських) за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова була затверджена Наказом Вищої атестаційної комісії України від 31 жовтня 1996 р. № 39.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 терміном на три роки спеціалізованій вченій раді Д 41.051.08 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 – доктор історичних наук, професор Сминтина Олена Валентинівна.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 – доктор історичних наук, доцент Кушнір В'ячеслав Григорович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 – кандидат історичних наук, доцент Петрова Наталія Олександрівна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 працює на Історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12, каб. 24
тел. (048) 723-62-87
Електронна пошта: d41.051.08_onu@onu.edu.ua

Детальніше про роботу спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 на офіційному сайті: http://history-rada.onu.edu.ua

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Документи у відкритому доступі знаходяться за посиланням: http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/

НАГОРУ