K41.051.06 біологічні науки

Інформація оновлена 01.06.2016

K41.051.06 біологічні науки

 
РИЖКО Ірина Леонідівна
 
ЛУЖНА ПЕПТИДГІДРОЛАЗА DROSOPHILA MELANOGASTER В ОНТОГЕНЕЗІ МУХ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. 03.00.04 – біохімія
 
АВТОРЕФЕРАТ
 
Дисертація 
 
ВІДГУК офіційного опонента Кучмеровської Т.М.
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Перського Є.Е.
 
 
БАБЕЦЬ ЯРОСЛАВА ВІКТОРІВНА
 
РОЗПОДІЛ НЕЙРОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ У МОЗКУ, СЕРЦІ І ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДОКСОРУБІЦИНУ ТА ЗАХИСНОГО ВПЛИВУ АНТИОКСИДАНТІВ. 03.00.04 – біохімія
 
АВТОРЕФЕРАТ
 
Дисертація 
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Перського Є.Е.
 
ВІДГУК офіційного опонента проф. Мінченко О.Г.
 
НАГОРУ