Д41.051.03 географічні науки

Інформація оновлена 17.06.2016

Спеціалізована вчена рада Д41.051.03

Секретар спеціалізованої вченої ради
Д41.051.03 13.10.04 –14.10.07 географічні науки  
доц. Шашеро Антоніна Миколаївна 
+38 095 07 08 155
+38 048 68 76  93

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.051.03

для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 

в Одеському національному університеті імені  І.І. Мечникова
 
Наказом Міністерства освіти і науки України № 747  від 13 липня 2015 року перезатверджено спеціалізовану вчену раду Д 41.051.03 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Продовжено термін діяльності спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.01- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів та 11.00.02 – економічна та соціальна географія строком на два роки. 
 
1. Голова ради:  Топчієв Олександр Григорович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
 
2. Заступник голови: Світличний Олександр Олексійович - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 
3. Вчений секретар: Шашеро Антоніна Миколаївна - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 ЧЛЕНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ   Д 41.051.03

1. Берлінський Микола Анатолійович - Український науковий центр екології моря Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Одеса, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
2. Вихованець Галина Володимирівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
3. Горняк Ольга Василівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Інституту математики, економіки та механіки. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
4. Дудник Іван Миколайович – Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ, доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
5. Красєха Єрофей Никифорович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, завідувач кафедри географії України, доктор біологічних наук, 06.01.03 – ґрунтознавство. Диплом ВАК СРСР, 1990 Професор кафедри географії України, 2002. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
6. Нємець Костянтин Аркадійович – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, м. Харків, доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
7. Пащенко Володимир Михайлович – національного університету біоресурсів і природокористування України КМ України, м. Київ, доктор географічних наук, професор кафедри земельного кадастру. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
8. Садченко Олена Василівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Інституту математики, економіки та механіки. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
9. Сонько Сергій Петрович – Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики і продовольства України, м. Умань, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
10. Черкез Євгеній Анатолійович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології.
Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
11. Шуйський Юрій Дмитрович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
12. Яворська Вікторія Володимирівна - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, зам. декана геолого-географічного факультету. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
 

Колотуха О.В.

Автореферат 
 
Дисертація
 
Відгук Антоненко (pdf 20,9 MB)
 
Відгук Степаненко (pdf 1,7 MB)
 
Відгук Яворська (pdf 17,2 MB)
 

Пилипенко І.О. 

Автореферат  (pdf 900 KB)

Дисертація (pdf 11,7 MB) - захист 16.10.2015 

Відгук Смаль (pdf 9,49 MB)

Відзив Мезенцева (pdf 3,11 MB)

Відзив Підгрушний (pdf 6,18 MB)

НАГОРУ