Д41.051.02 філологічні науки

Інформація оновлена 18.10.2016

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.04 – германські мови в Одеському національному університеті імені  І.І. Мечникова.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2014 № 642 строком на три роки спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, доцент Матузкова Олена Прокопівна.

 

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 працює на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:

65058, г. Одеса, ул. Французький бульвар, 24/26, каб. 166

тел. (048) 746-50-48

Електронна пошта: kafedra.perevoda@gmail.com

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

 

Документи у відкритому доступі:

 

МОНАХОВА

Тетяна

Василівна

Сучасні стратегії текстотворення в українській мові

10.02.01 – українська мова

24 березня 2016

Автореферат (pdf 444 KB)

Дисертація (pdf 2,2 MB)

Відгук (pdf 14,7 MB)

Відгук (pdf 3,6 MB)

Відгук (pdf 23,1 MB)

ІГНАТЕНКО

Діана Анатоліївна

 

Типологія форм і динаміка українських говірок півночі Молдови

 10.02.01 – українська мова

24 березня 2016

Автореферат (pdf 379 KB)

Дисертація (pdf 2,2 MB)

Відгук (pdf 9,5 MB)

Відгук (pdf 4.87 MB)

ЧЕСНОКОВА

Марина

Валеріївна

Просодична динаміка вікових, гендерних та регіональних груп англомовної спільноти (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

25 березня 2016

Автореферат (pdf 578 KB)

Дисертація (pdf 1,6 MB)

Відгук (pdf 5,2 MB)

Відгук (pdf 5,4 MB)

МІКРЮКОВА

Катерина

Олександрівна

Лексико-семантичне поле "Місто" в художній прозі письменників-постмодерністів

10.02.01 – українська мова

25 березня 2016

Автореферат (pdf 577 KB)

Дисертація (pdf 2,4 MB)

Відгук (pdf 1,1 MB)

Відгук (pdf 3,2 MB)

 

ЩЕРБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ДИСКУРС НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН: ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 

27 жовтня 2016

НОВАКОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «BLOOD» В АНГЛОМОВНІЙ НАЇВНІЙ ТА НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

28 жовтня 2016

БІЛЕЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

ГРАФОСЕМІОТИЧНЕ КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

27 жовтня 2016

ГАЛЯНТ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Соціофонетична варіативність мовлення афроамериканської спільноти (інструментально-фонетичне дослідження) 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

 
 

28 жовтня 2016

Мікава 
Нана Михайлівна
Концепт HAIR в англомовній картині світу
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 
28 жовтня 2016

 

 

Джуматій

Ольга

Олегівна

Лексико-семантичне поле "FACE"в сучасній англійській мові та мовленні

10.02.04 – германські мови

17 грудня 2015

Автореферат (pdf 438 KB)

Дисертація (pdf 2,51 MB)

Відгук (pdf 932 KB)

Відгук (pdf 3,03 MB)

Копчак

Маріанна

Миколаївна

 

Мовленнєвий етикет англійськомовного постколоніального персонажа (функційно-синергетичний підхід)

 10.02.04 – германські мови

17 грудня 2015

Автореферат (pdf 219 KB)

Дисертація (pdf 1,11 MB)

Відгук (pdf 3,12 MB)

Відгук (pdf 357 KB)

Яремко

Ярослав

Петрович

Концептуальні поняття сучасної політології: лінгвокогнітологічний аспект

10.02.01 – українська мова

18 грудня 2015

Автореферат (pdf 462 KB)

Дисертація (pdf 2,40 MB)

Відгук (pdf 456 KB)

Відгук (pdf 5,92 MB)

Відгук (1,66 MB)

Корнєлаєва

Євгенія

Валеріївна

Варіативність професійних просодичних особливостей мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі інтерв’ю з політиками, акторами, дикторами телебачення)

10.02.04 – германські мови

18 грудня 2015

Автореферат (pdf 447 KB)

Дисертація (pdf 2,24 MB)

Відгук (pdf 806 KB)

Відгук (pdf 879 KB)

 

Документи у відкритому доступі:

КАРП

Матра

Андріївна

Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських мультимодальних літературних казках (на матеріалі творчості Філіпа Арда)

10.02.04 – германські мови

23 червня 2016

Автореферат (pdf 574KB)

Дисертація

Відгук

Відгук

КОВАЛЬСЬКА

Наталя Анркадіївна

 

Синтаксичні засоби репрезентації категорії експресивності в економічному дискурсі

 10.02.01 – українська мова

23 червня 2016

Автореферат (pdf 21.5 MB)

Дисертація

Відгук

Відгук

КАРПЕНКО

Максим

Юрійович

Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів)

10.02.04 – германські мови

24 червня 2016

Автореферат (pdf 337KB)

Дисертація

Відгук

Відгук

 

СЕРЕБРЯКОВА

Валерія

Вадимівна

Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С. Мейер "Сутінки"

10.02.04 – германські мови

24 червня 2016

Автореферат (pdf 335 KB)

Дисертація

Відгук

Відгук


НАГОРУ