К41.051.07 психологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 для захисту кандидатських і дисертацій за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології в Одеському національному університеті імені  І.І.Мечникова.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 березня 2015 № 261 строком на два роки спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 надано право проводити захисти дисертацій за вказаною спеціальністю.
 
Голова спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Кіреєва Зоя Олександрівна.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - доктор психологічних наук, професор Чернявська Тетяна Павлівна.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 - кандидат психологічних наук, доцент Крюкова Марина Анатоліївна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада К 41.051.07 працює на факультеті психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:
 
65058, г. Одеса, вул.Дворянська, 2, каб. 103
тел. (048) 723 42 29
 
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада К 41.051.07 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Повідомлення про захист дисертації

15 грудня 2017 року о 10.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Швайкіна Станіслава Анатолієвича «Предиктори емоційно-цінного прийняття себе» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

Офіційні опоненти:

 • Мамічева О.В., д. психол. н., проф., декан факультету спеціальної освіти (Донбаський державний педагогічний університет, м.Слов’янськ).
 • Курова А.В., к. психол. н., старший викладач кафедри соціології та психології (Національний університет «Одеська юридична академія»). 

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Мамічевої О.В.

ВІДГУК офіційного опонента ст.викл. Курової А.В.

Повідомлення про захист дисертації

15 грудня 2017 року о 13.00в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Жигалкіної Наталії Віталіївни «Особливості психологічного здоров’я особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Крюкова Марина Анатоліївна

Офіційні опоненти:

 • Большакова А.М., д. психол. н., професор, завідувач кафедри соціальної психології (Харківська державна академія культури)..
 • Бринза І.В., к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського).

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Бринзи І.В.

Повідомлення про захист дисертації

24 листопада 2017 року о 12.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Карпенко Андрія Петровича «Детермінанти професійної ідентичності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна

Офіційні опоненти:

 • доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ Прудка Людмила Миколаївна

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Прудкої Л.М.

Повідомлення про захист дисертації

24 листопада 2017 року о 14.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Форманюк Юлії Валеріївни «Психологічні особливості інфантильності» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Крюкова Марина Анатоліївна

Офіційні опоненти:

 • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович.
 • кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету Колот Світлана Олександрівна.

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Колот С.О.

Повідомлення про захист дисертації

25 листопада 2017 року о 9.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Карпінської Оксани Миколаївни «Постакмеологічні ресурси особистості похилого віку» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

Офіційні опоненти:

 • доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Титаренко Тетяна Михайлівна.
 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Бабчук Олена Григорівна.

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Титаренко Т.М. 

ВІДГУК офіційного опонента Бабчук О.Г.

 Повідомлення про захист дисертації

23 червня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Благової Наталії Володимирівни «Індивідуально-психологічні особливості переживання особистісної кризи» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: – Бринза І.В.– к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).

Офіційні опоненти:
- Родіна Н.В.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).
- Кокоріна Ю.Є., к. психол. н., доцент кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги (Одеський національний медичний університет).

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Родіни Н.В.

ВІДГУК офіційного опонента Кокоріної Ю.Є.  

 Повідомлення про захист дисертації

23 червня 2017 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Бабія Олександра Івановича «Психологічні особливості особистісної безпеки» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

Офіційні опоненти:
- Большакова А.М. - д. психол. н., професор, завідувач кафедри соціальної психології (Харківська державна академія культури).
- Васютинська О.Г., к. психол. н., начальник відділу психологічного забезпечення (Головне управління Національної поліції України в Одеській області).

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Васютинської О.Г.  

 Повідомлення про захист дисертації

22 червня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Гречкосій Маргарити Сергіївни «Взаємозв’язок часової перспективи і складових почуття когерентності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: – Кіреєва З.О.– д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

Офіційні опоненти:
- Засєкіна Л.В., д. психол. н., проф., завідувач кафедри загальної та соціальної психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
- Бабчук О.Г., к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Засєкіної Л.В.

ВІДГУК офіційного опонента Бабчук О.Г.

 Повідомлення про захист дисертації

22 червня 2017 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Булатової Яни Валеріївни «Особливості особистості, психологічно схильної до азартних ігор» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: – Бочелюк В.Й.– д. психол. н., проф., професор кафедри психології (Запорізький національний технічний університет).

Офіційні опоненти:
- Максименко Ю.Б., д. психол. н., професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).
- Кононенко О.І., к. психол. н., доцент, доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Кононенко О.І.  

 Повідомлення про захист дисертації

24 січня 2017 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мальцева Олега Вікторовича «Копінг як чинник безпеки особистості в сучасному соціальному просторі» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Родіна Наталія Володимирівна

Офіційні опоненти:
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України Данилюк Іван Васильович
- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

Документи у відкритому доступі:
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК офіційного опонента проф. Данилюка І.В.

ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є. 

Повідомлення про захист дисертації

24 січня 2017 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Ташматова Вячеслава Абдуллаєвича «Психологічні особливості персисиентності як властивості особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.і.Мечникова Крюкова М.А.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія» Лефтеров Василь Олександрович.
- кандидат психологічних наук, начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції України в Одеській області Васютинська Оксана Григорівна

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф Лефтерова В.О. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Васютинської О.Г

 

Повідомлення про захист дисертації

25 листопада  2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Герасименко Наталії Олександрівни «Психологічні особливості мотиваційної спрямованості особистості та діяльності менеджера» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник - Чернявська Т.П.- д. психол, н., професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова).
 
 • Офіційний опонент - Максименко Ю.Б., д. психол, н., професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського).
 • Офіційний опонент - Колот С.О., к. психол, н., доцент, декан гуманітарного факультету (Одеський національний політехнічний університет).
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

25 листопада  2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Мадінової Юлії Ігорівни «Особливості дезадаптації студентів-медиків» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник - Єршова-Бабенко І.В.— д. філософ, н., професор, професор кафедри мистецтвознавства та загально гуманітарних дисциплін (Міжнародний гуманітарний університет).
 
 • Офіційний опонент - Мамічева О.В., д. психол, н.. проф., декан факультету спеціальної освіти (Донбаський державний педагогічний університет, м.Слов’янськ).
 • Офіційний опонент -Лаврова М.Г., к. психол, н.. доцент, завідувач кафедри клінічної психології ОНУ імені І.І.Мечникова.
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

  
24 листопада 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Олейник Нарміни Оруджівни «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
  
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  психології Запорізького національного технічного університету  Бочелюк Віталій Йосипович
  
Офіційні опоненти: 
 • доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Засєкіна Лариса Володимирівна
 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології і психології розвитку особистості  Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Чачко Світлана Леонідівна
  
Документи у відкритому доступі:
  
  
  
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

  
24 листопада 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної Тринчук Олени Борисівни «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
  
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Чернявська Тетяна Павлівна
  
Офіційні опоненти: 
  
 • доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки 
 • Університету сучасних знань, м.Київ, Дробот Ольга В’ячеславівна
 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософських і соціально- політичних наук   Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Воронов Олександр Ігорович, 
 
Документи у відкритому доступі:
  
  
  
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
21 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Курової Анастасії Володимирівни  «Психологічні індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя майбутніх психологів» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Крюкова Марина Анатоліївна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету (м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету Цілинко Ірина Олександрівна
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
21 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Мартинюк Юлії Олександрівни ««Особливості емоційних станів батьків дітей з різним рівнем психосоціального розвитку»» за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Вісковатова Тетяна Павлівна 
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович 
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету  Колот Світлана Олександрівна, 
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
22 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Капустянського Михайла Вікторовича  «Психологічні умови розвитку мотивації професійного зростання особистості керівника» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка Данилюк Іван Васильович
- кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Воронов Олександр Ігоревич
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
22 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Ковальової Марії Володимирівни  «Психологічні механізми взаємозв’язку профілю часової перспективи особистості із захисними адаптаційними комплексами» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кіреєва Зоя Олександрівна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Плохіх Віктор Володимирович
- кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету  Кокоріна Юлія Євгенівна 
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
23 квітня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи  Сербін-Жердецької Інни Анатоліївни «Психологічні особливості життєвих виборів особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Крюкова Марина Анатоліївна
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології  Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна
 - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ Прудка Людмила Миколаївна
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

 
23 квітня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Норчука Юрія Володимировича  «Психологічні особливості становлення завчасної стійкості в контексті життєвих перспектив особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.
 
Науковий керівник: кандидат  психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович
 
Офіційні опоненти: 
 
- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова  Родіна Наталія Володимирівна
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загально, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузова Лариса Петрівна.
 
Документи у відкритому доступі:
 
 
 
 
 

Повідомлення про захист дисертації

30 червня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Акопяна Артура Борисовича «Психологічні особливості суб’єкта дозвіллєвої діяльності як чинника рекреаційної активності особистості» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, д доцент кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

Офіційні опоненти:

-доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури Большакова Анастасія Миколаївна
- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Луньов Віталій Євгенович

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Большакової А.М. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Луньова В.Є. 

Повідомлення про захист дисертації

30 червня 2016 року о 13.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Кордонець Вікторії Володимирівни «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, п декан факультету дефектології Донбаського державного педагогічного університету м.Слов’янськ) Мамічева Олена Володимирівна.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Максименко Юрій Борисович
- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Кононенко Оксана Іванівна

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Максименко Ю.Б. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Кононенко О.І. 

Повідомлення про захист дисертації

1 липня 2016 року о 11.00 в ауд. №90 за адресою вул. Дворянська 2, засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбудеться захист дисертаційної роботи Нежданової Наталії Василівни «Психологічні чинники формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців» за спеціальністю 19.00.01- загальна психологія, історія психології.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги та практичної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Псядло Едуард Михайлович.

Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Вірна Жанна Петрівна
- кандидат психологічних наук, доцент, начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції України в Одеській області Костюк Андрій Валерійович.

Документи у відкритому доступі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ВІДГУК офіційного опонента проф. Вірни Ж.П. 

ВІДГУК офіційного опонента доц. Костюка А.В. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b51f0bbd201a13678520741532096699
title_5b51f0bbd213217443020101532096699
title_5b51f0bbd224814389683761532096699
title_5b51f0bbd241b1369356861532096699
Top