К41.051.05 фізико-математичні науки

Спеціалізована вчена рада К41.051.05 з захисту кандидатських дисертацій

ВОРОБЙОВ ЯКІВ АНАТОЛІЙОВИЧ "РОЗПОДІЛ ЗНАЧЕНЬ Z-ФУНКЦІЇ ГЕКЕ",

01.01.01 - математичний аналіз

Науковий керівник д. ф.м.н., проф. Варбанець П.Д.,

Офіційні опоненти:

  1. Глазунов М.М., д. ф.-м.н., проф. Відгук
  2. Дороговцев А.А., д. ф.-м. н., проф. Відгук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Діхтяренко Юлія Володимирівна "НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БІЛЯ ВЕРШИНИ ТРІЩИНИ НОРМАЛЬНОГО ВІДРИВУ У КУТОВІЙ ТОЧЦІ МЕЖІ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ЗОН ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ"

1.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

Науковий керівник - к.ф.м.н, доц. М.В. Дудик 

Офіційні опоненти

  1. Кривой О.Ф. - д.ф.-м.н, проф.
  2. Острик В.І. - д.ф.-м.н., проф.

РЕУТ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ "ОСЕCИМЕТРИЧНІ МІШАНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ЗРІЗАНОГО СКІНЧЕНОГО КОНУСА"

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

 
 

БІЛЕТ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА (УДК 517. 5) ІЗОМЕТРИЧНІ ВКЛАДЕННЯ, КРИВИНА ТА ОБМЕЖЕНІСТЬ ПЕРЕДДОТИЧНИХ ПРОСТОРІВ

01.01.01 - математичний аналіз

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (pdf 733 KB)

БИЛЕТ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА (УДК 517.5) Изометрические вложения, кривизна и ограниченность предкасательных пространств

01.01.01 — математический анализ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (pdf 728 KB)

Відгук офіційного опонента Севостьянова Є.О (pdf 1,10 MB)

Відгук офіційного опонента Савченко О.Г. (pdf 1,42 MB)

 

КЛОПОТ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (УДК 517.925)  АСИМПТОТИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ n-го ПОРЯДКУ З ПРАВИЛЬНО ЗМІННИМИ НЕЛІНІЙНОСТЯМИ

01.01.02 – диференціальні рівняння

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (pdf 376 KB)

КЛОПОТ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (УДК 517.925) АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ n- го ПОРЯДКА С ПРАВИЛЬНО МЕНЯЮЩИМИСЯ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ

01.01.02 - Дифференциальные уравнения

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико - математических наук (pdf 1,31 MB)

Відгук офіційного опонента Петришина Р.І. (pdf 1,93 MB)

Відгук офіційного опонента Стапжицького О.М. (pdf 1,71 MB)

 

Шанін Руслан Васильович (УДК 517.5) Обернені нерівності Єнсена та середні коливання функцій

01.01.01 - математичний аналіз

 
 
 
 

КУСІК Людмила Ігорівна АСИМПТОТИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

 
01.01.02 – диференціальні рівняння
 
 
 
 

ШЕПТИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ  ДИНАМІКА ПРУЖНОЇ СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З РІДИНОЮ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ЗБУДЖЕННІ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a90928db0f1a1756590851519424141
title_5a90928db10456884638561519424141
title_5a90928db11675826416361519424141
title_5a90928db12937885915911519424141
Top