Д41.051.09 філософські науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.051.09
для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями
09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання» та 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
в Одеському національному університеті імені  І.І. Мечникова

 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 996 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова продовжено термін діяльності спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання» та 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

 1.  Голова ради: Терентьєва Людмила Миколаївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем  методології пізнання, системної методології,  метафізики,  логіки, спеціальність 09.00.02.
 2. Заступник голови: Голубович Інна Володимирівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології соціально-філософського пізнання, теоретичних питань філософії історії, міждисциплінарності соціогуманітарного знання, спеціальність 09.00.03;
 3. Вчений секретар: Старовойтова Ірина Іванівна, к.філос.н, доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології наукового пізнання, історії української філософії, проблем соціальної ідентифікації та філософії свідомості, зокрема, національної, спеціальність 09.00.02.

Члени ради:

 1. Афанасьєв Олександр Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання, епістемології, методологічних проблем гуманітарного знання, спеціальність 09.00.02;
 2. Богата Лідія Миколаївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання, епістемології, фiлософiï мислення, гуманiтаристики, спеціальність 09.00.02;
 3. Довгополова Оксана Андріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософія історії, проблеми колективної та історичної пам'яті, антропології історичного, філософсько-історична спадщини П.М.Біцилі, спеціальність 09.00.03.
 4. Доннікова Ірина Анатоліївна, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософії культури, філософської антропології, постнекласичного гуманітарного знання,  спеціальність 09.00.03;
 5. Каменська Тетяна Григорівна, д.соц.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем соціології знання, екзістенційної соціології, соціології освіти,  соціоінженерної діяльністі, якісних методів дослідження в соціології, спеціальність 09.00.03;
 6. Кирилюк Олександр Сергійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеська філія Центру гуманітарної освіти НАН України, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем екзистенціальної семіотики універсалій культури (започаткував напрям), філософської антропології та філософії культури, метафізики, наратології, структуралізму, культурології, реконструктивної етнографії та фольклористики, категорії філософії, соціально-історичних, категоріально-філософських та світоглядних аспектів буття людини в світі, спеціальність 09.00.03;
 7. Плавич Володимир Павлович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології філософського пізнання, філософії права,  спеціальність 09.00.02;
 8. Повторева Світлана Михайлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології філософського пізнання, історії філософії й, зокрема, філософії структуралізму, логіки, культурології, етики та естетики, релігієзнавства,  спеціальність 09.00.02;
 9. Попков Василь Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем в галузі соціальної філософії, спеціальність 09.00.03;
 10. Пунченко Олег Петрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології філософського пізнання, філософії науки, питань філософської критики, спеціальність 09.00.02;
 11. Соболевська Олена Костянтинівна, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем  філософської антропології, філософії культури, історії філософії (Платон, неоплатонізм, єкзістенціалізм, немецька філософія та  література, руська філософія  та культура Срібного віку), спеціальність 09.00.03;
 12. Худенко Андрій Володимирович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем онтології, методології пізнання, метафізики знання, спеціальність 09.00.02;
 13.  Шевцов Сергій Павлович, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем методології пізнання у соціальній сфері, філософії свідомості, філософії права, історії філософії, спеціальність 09.00.03

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 працює на факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, каб. «Вчена рада», тел. (048) 2376912, (048) 2345730.

Електронна пошта спеціалізованої вченої ради Д41.051.09 факультету історії та філософії ОНУ імені І.І.Мечникова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Детальніше про роботу спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 на офіційному сайті: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/d4105109 або http://pub.onu.edu.ua/avtoreferati-disertatsij/item/149-spetsializovana-vchena-rada-d4105109 

З дисертаціями можна знайомитись в бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Документи у відкритому доступі знаходяться за посиланням: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/d4105109 або

http://pub.onu.edu.ua/avtoreferati-disertatsij/item/149-spetsializovana-vchena-rada-d4105109

 

ДОКУМЕНТИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ:

Скалацька Олена Віталіївна

Простір моди у соціально-філософському вимірі

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

Автореферат дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист відбудеться «12» квітня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд.6.
ПОГОНЧЕНКОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОСТІ В ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ (ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

09.00.02 – діалектика і методологія пізнання

на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Автореферат дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист відбудеться «12» квітня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд.6.
ДОЛГОЧУБ АЛЬОНА ЮРІЇВНА

«НАРАТИВИ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ» В КОНЦЕПЦІЇ Ч.ТЕЙЛОРА

09.00.02 – діалектика і методологія пізнання

на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Автореферат дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист відбудеться «1» березня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд.6.
ПОЛЯКОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

ПРОСТІР ПАМ’ЯТІ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Автореферат дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Відгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист відбудеться «1» березня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд.6.
РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ Г.С. САЛЛІВАНА


09.00.02 – діалектика та методологія пізнання на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Автореферат дисертації 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист відбудеться 6 квітня 2017 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради: Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд. 6).

ЛАР’ЯНОВСЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ

09.00.02 - діалектика і методологія пізнання
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

Захист відбудеться 23 січня 2017 року о 12-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд. 6.

ЧЕКАН НАТАЛЬЯ ІВАНІВНА 

 

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ МЕТАФОРИ

(МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

 

за спеціальністю

09.00.02 – діалектика і методологія пізнання

 

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

Захист відбудеться 28 грудня 2015 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради: Д 41. 051. 09

 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

ауд. 6) 

ІЛЬЇН ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ

ФЕНОМЕН БРЕНДУ ЯК ПРЕДМЕТ

СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

 

за спеціальністю

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

  

АВТОРЕФЕРАТ

 ДИСЕРТАЦІЯ

 ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

 ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

 

Захист відбудеться «18» лютого 2016 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09

в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

 ауд. 6)

 

БОГАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

 

 

«САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ В ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОМУ ПРОСТОРІ: СОЦІОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ»

 

за спеціальністю

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

АВТОРЕФЕРАТ

 ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

Захист відбудеться  31 березня 2016 р.  о 12.00 на   засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 051. 09

в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

ауд. 6) 

КАЗАКОВ  МСТИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 

 

«ФЕНОМЕН ПСЕВДОНАУКИ ЯК ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ»

 

за спеціальністю

09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.

 

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

Захист відбудеться  31 березня 2016 р.  о 15.00 на  засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 051. 09

в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

ауд. 6) 

ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

 
ФЕНОМЕН АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ СВІДОМОСТІ
 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Захист відбудеться «6» жовтня 2016 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті
імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса,
вул. Новосельського, 64, ауд.6.

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

«РОЗРИВИ» ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Захист відбудеться «6» жовтня 2016 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, ауд.6.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b51f0dfd3c9420896091951532096735
title_5b51f0dfd3dac6420583491532096735
title_5b51f0dfd3ec015608032201532096735
title_5b51f0dfd3fdd20321095981532096735
Top