Д41.051.03 географічні науки

Спеціалізована вчена рада Д41.051.03

Секретар спеціалізованої вченої ради

Д41.051.03 13.10.04 –14.10.07 географічні науки  
доц. Шашеро Антоніна Миколаївна 
+38 095 07 08 155
+38 048 68 76  93

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.051.03

для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 

  • 11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів та 
  • 11.00.02 – економічна та соціальна географія 

в Одеському національному університеті імені  І.І. Мечникова

 
Наказом Міністерства освіти і науки України № 747  від 13 липня 2015 року перезатверджено спеціалізовану вчену раду Д 41.051.03 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Продовжено термін діяльності спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.01- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів та 11.00.02 – економічна та соціальна географія строком на два роки. 
 
1. Голова ради:  Топчієв Олександр Григорович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
 
2. Заступник голови: Світличний Олександр Олексійович - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 
3. Вчений секретар: Шашеро Антоніна Миколаївна - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 ЧЛЕНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ   Д 41.051.03

1. Берлінський Микола Анатолійович - Український науковий центр екології моря Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Одеса, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
2. Вихованець Галина Володимирівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
3. Горняк Ольга Василівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Інституту математики, економіки та механіки. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
4. Дудник Іван Миколайович – Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ, доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
5. Красєха Єрофей Никифорович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, завідувач кафедри географії України, доктор біологічних наук, 06.01.03 – ґрунтознавство. Диплом ВАК СРСР, 1990 Професор кафедри географії України, 2002. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
6. Нємець Костянтин Аркадійович – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, м. Харків, доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
7. Пащенко Володимир Михайлович – національного університету біоресурсів і природокористування України КМ України, м. Київ, доктор географічних наук, професор кафедри земельного кадастру. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
8. Садченко Олена Василівна – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Інституту математики, економіки та механіки. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
9. Сонько Сергій Петрович – Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики і продовольства України, м. Умань, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
10. Черкез Євгеній Анатолійович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології.
Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
11. Шуйський Юрій Дмитрович – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і природокористування. Шифр спеціальності в раді: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
12. Яворська Вікторія Володимирівна - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса, доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, зам. декана геолого-географічного факультету. Шифр спеціальності в раді: 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
 

Ходос Олена Євгенівна

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b7a287fce88c4250289111534732415
title_5b7a287fcea499539846651534732415
title_5b7a287fceec510099375851534732415
title_5b7a287fcf0a41018010571534732415
Top