Фотоелектроніка

Фотоелектроніка

У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто новi напрямки розвитку фотоелектроніки, пов'язані iз задачами взаемодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.
Збірник включено до Переліку спеціальних видань ВАК України з фізико-математичних та технічних наук. Збірник «Photoelectronics» реферуеться у BІНІТІ (Москва) та «Джерело» (Київ).
Для викладачів, наукових працівників, acпіранітв, студентів.

НАГОРУ