Випуск 19

Інформація оновлена 25.12.2015

Випуск 19

Випуск присвячен питанням археології, етнології і історії України, методологічним і теоретичним пробле­мам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії

скачати випуск №19

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ДО РОЗДІЛУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
БАНДУРКО С.А. ЧЕРНЕЦТВО І ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ ХЕРСОНЩИНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА.
ЦИГАНЕНКО Л.Ф. НОБІЛІТАЦІЯ ДВОРЯНСЬКИХ РОДИН У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
ДІАНОВА Н.М. РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
ВІНЦКОВСЬКИЙ Т.С. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1917 РОКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ЮЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ»).
МИСЕЧКО А.І. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ В ОДЕСІ ТА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1918 Р.
ЛЕВЧЕНКО В.В. ОДЕСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО- СУСПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (1920 - 1921): ДО ПИТАННЯ СПАДКОЄМНОСТІ ТРАДИЦІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ.
УРСУ Д.П., ПЕТРОВСЬКИЙ Е.П. ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1934 – 1941 РОКИ).
ЗАХАРЧЕНКО О. АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКО – РУМУНСЬКИХ ОКУПАНТІВ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї (1941 – 1944 РР.)
ХМАРСЬКИЙ В.М. КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЧОМУ І ЯК ЇЇ БУЛО ВІДНОВЛЕНО У СЕРЕДИНІ 50-х рр. ХХ СТ.
КІНДРАЧУК Н.М. РАДИКАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ В ПРОГРАМІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1989 – 1990 РР.)

скачать

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ДО РОЗДІЛУ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ IСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ»
ЛІХАЧОВА О.Є. МЕМУАРИ О.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ МОСКОВСЬКОГО ДВОРЯНСЬКОГО ІНСТИТУТУ.
ПЕТРОВА І., ПЕТРОВ О. ВІЙСЬКОВО – ТОПОГРАФІЧНІ ОПИСИ ТАВРІЙСЬКОЇ ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТ. (ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ ОПИСІВ ТА ЇХНЯ ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА).
МУЗИЧКО О.Є. МЕМУАРИ ЛЕВА КОГАНА ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ШАНОВСЬКА О.А. РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У КУЛЬТУРНО – НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ДОБИ ПЕРЕБУДОВИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ.

скачать

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ДО РОЗДІЛУ «ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ»
КАШКАЄВ М.Ш. ДО БІОГРАФІЇ КЕРІВНИКІВ ТИМЧАСОВОГО ОДЕСЬКОГО ГЕНЕРАЛ – ГУБЕРНАТОРСТВА: Х.Х.РООП (1883 - 1889).
МАКМІЛЛАН О.Д. М.Г. ПОПРУЖЕНКО: ШЛЯХ ВІД ВИПУСКНИКА ДО ПРИВАТ-ДОЦЕНТА НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1888-1891 РР.)
СТЕПАНЕНКО В. МІСЦЕ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ: ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top