Записки історичного факультету

Інформація оновлена 24.12.2015

Записки історичного факультету

Рецензенти:

Редакційна колегія:

 

Адреса редакційної колегії

65026, Одеса, вул.Єлисаветинська, 12, Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, історичний факультет

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 11 жовтня 2000 р. № 1-03/8 збірник наукових праць включено до переліку № 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “історичні науки” (Бюлетень ВАК України.-2000.-№ 6)

 

НАГОРУ