Чорноморська минувшина

Інформація оновлена 23.01.2015

 

Збірник «Чорноморська минувшина» є виданням Відділу історії козацтва на півдні України. Відділ був створений у 2000 р. як філія Науководослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим  на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.

      На сторінках збірника «Чорноморської минувшини» друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.

Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України.Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.1.–Одеса, 2006. –148с. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України.Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.2.–Одеса, 2007. –199с. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.3.–Одеса, 2008. –208с.
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.4.–Одеса, 2009. –216с. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.5.–Одеса, 2010. –180с. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. –Вип.6.–Одеса, 2011. –196с.
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. − Вип.7. − 184 с., іл. 2 с.  Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Одеса: СПД-ФО Бровкін О.В., 2013. − Вип.8.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top