Географія. Геологія

Вісник Одеського національного університету.

Географічні та геологічні науки

Сайт: http://visgeo.onu.edu.ua/

Рік заснування: 1996

Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії, країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.

ISSN: 2303-9914

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 8.07.2009

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.

Науковий редактор серії: О.О.Світличний, д-р геогр. наук, проф.

Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський пров., 2

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

vestnik oblojka 500

Редакційна колегія журналу: І. М. Коваль, д-р політ. наук (головний редактор), В. О . І ваниця, д-р біол. наук (заступник головного редактора), С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, Ю. Ф. Ваксман, д-р фіз.-мат. наук, В. В. Глєбов, канд. іст. наук, Л. М. Голубенко, канд. філол. наук, Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук, В. В. Заморов, канд. біол. наук, О. В. Запорожченко, канд. біол. наук, О. А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій, В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук, В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, В. В. Менчук, канд. хім. наук, М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки, Л. М. Солдаткіна, канд. хім. наук, В. І. Труба, канд. юрид. наук, В. М. Хмарський, д-р іст. наук, О. В. Чайковський, канд. філос. наук, Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук, Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

Редакційна колегія серії: О. О. Світличний, д-р геогр. наук, професор (науковий редактор); В. В. Янко, д-р геол.-мін. наук, професор (заступник наукового редактора); Т. В. Козлова, канд. геол.–мін. наук, доцент (відповідальний секретар); Члени редакційної колегії: І. В. Буйнєвич, доктор філософії (Філадельфія, США); Г. В. Вихованець, д-р геогр. наук, професор; Є. І. Ігнатов, д-р геогр. наук, професор (Москва, РФ ); Х. Ф. Корал, доктор філософії, професор (Стамбул, Туреччина); Є. Н. Красєха, д-р біол. наук, професор; В. І. Михайлов, д-р геогр. наук, професор; В. І. Михайлюк, д-р геогр. Наук професор; В. Д. Пейчєв, д-р геогр. наук, професор (Варна, Болгарія); З. Прушак, д-р геогр. наук, професор (Гданськ, Польща); Л. Г. Руденко, д-р геогр. наук, академік НАН України; О. Г. Топчієв, д-р геогр. наук, професор; О. В. Чепіжко, д-р геол. наук, професор; Є. А. Черкез, д-р геол.-мін. наук, професор; Є. Ф. Шнюков, д-р геол.-мін. наук, академік НАН України; Ю. Д. Шуйський, д-р геогр. наук, професор; В. В. Яворська, д-р геогр. наук, професор; Т. А. Яніна, доктор геогр. наук, професор (Москва, РФ ). Відповідальний за випуск — проф. В. В. Яворська

Top