Редколегiя

ВІДОМОСТІ

про членів редколегії

збірника наукових праць

Вісник Одеського національного університету. Психологія

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчені звання
1.

Т.П. Вісковатова

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

науковий редактор серії «Психологія»,
зав.кафедри диференціальної і спеціальної психології

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

Академік УАН, професор

2.

В.І. Подшивалкіна

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

заступник наукового редактора серії «Психологія»,
зав.кафедри соціальної і прикладної психології

д.соціол.н.
22.00.02- методологія та методи соціологічних досліджень

професор

3.

З.О. Кіреєва

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

декан факультету "Психологія", завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

професор

4.

Н.В.Родіна

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

доцент кафедри соціальної та прикладної психології

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

доцент

5.

Т.П.Чернявська

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

професор кафедри диференціальної і спеціальної психології

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

професор

6.

Ж.П.Вірна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

декан факультету психології,
професор кафедри загальної і соціальної психології

 

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

професор

7.

Л.В.Засєкіна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

завідувач кафедрою загальної і соціальної психології

 

д.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

професор

8.

В.Й. Бочелюк

Класичний приватний університет(Запоріжжя)

завідувач кафедрою практичної психології

д.психол.н.
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи

професор

9.

О.О.Кронік 

Інститут каузометрії "LifeLook.Net" Бефесда, США 

директор

д.психол.н. 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

професор

10.

В.Г. Морогін

Хакаський державний університет ім. Н.Ф.  Катанова (Абакан), Росія

професор кафедри психології, директор науково-освітнього центру експериментальної психології особистості д.психол.н

19.00.01 - загальна психологія, психологія особистості, історія психології

професор, дійсний член Міжнародної академії психологічних наук

11.

Алессандро Крізі

Школа в психотерапії Навчання - Динамічний орієнтації (SFPID) в Рим, Італія

Засновник  і Президент Istituto Italiano Wartegg
динамічний психотерапевт
Технічний консультант в цивільному суді Риму
Професор з клінічної психології в Університеті Рима "Ла Сапієнца"

Доктор наук з психології

професор

12.

Ігун Ган

факультет психології
Пекінський університет, Пекін, Китай

професор кафедри психології

Доктор наук з психології

професор

Відповідальний секретар

13.

О.І. Кононенко

Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова

доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології

к.психол.н.
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

доцент


Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top