Для авторiв

Інформація оновлена 15.10.2015

Інформація для авторів

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:

Текст, обсягом 10-15 стор. у текстовому редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman; міжрядковий інтервал - 1,5; верхнє и нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. 

На першій сторінці з абзацу: 

у першому рядку -  УДК (зліва); 
наступний рядок -  Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень!); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); електрона адреса
 
Персональний номер автора(ів) ORCID (обов’язково)!
 
наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; 
наступний рядок Анотація мовою статті(5-6 речень); 
наступний рядок - Ключові слова (5-7 слів) ; 
Після анотації  -  Основний текст статті; 
Після тексту статті - Список використаних джерел і літератури  (по центру виділити жирним). 
 
Структура статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003р. В тексті потрібно виділити напівжирним курсивом слова: Постановка проблеми, Мета статті, Результати дослідження, Висновки та перспективи подальшого дослідження.
 
Після тексту статті  у першому рядку російською мовою  Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками)  
 
наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; російською мовою.
наступний рядок Анотація мовою статті (5-6 речень); російською мовою.
наступний рядок - Ключові слова (5-7 слів) ; російською мовою.
 
Після цього подається реферат статті АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ
 
Обсяг 1000 знаків (200-250 слів) у такому порядку й вигляді: 
 
- Назва статті (по центру виділити жирним прямим); 
- прізвища та ініціали авторів (науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); 
- Abstract (по центру виділити жирним); 
- текст; 
- Keywords: (5-7 слів). 
 
РЕФЕРАТ статті на англійській мові має відповідати наступним вимогам інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); "англомовність" (якісна англійська мова); компактність.
 
Окрім цього подається список літератури (транслітерований) (REFERENCES), який необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. 
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 
УДК …..
Іваненко В.И. – викладач кафедри ….. Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
e-mail:………
ORCID
 
НАЗВА СТАТТІ 
 
Текст анотації, текст анотації, текст анотації, текст анотації, текст анотації
 
Ключові слова: слово,  слово, слово, слово, слово, слово, слово, слово.
 
текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, 
текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті.
 
Список використаних джерел і літератури
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 
REFERENCES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Иваненко В.И. – преподаватель  кафедры …………. Одесского национального университета имени И.И.Мечникова
 
 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
 
текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации
Ключевые слова:  слово,  слово, слово, слово, слово, слово, слово, слово.
 
Ivanenko V.I. – lecture of department ……… Odessa I.I.Mechnicov national university
 
TITLE OF ARTICLE
 
Abstract 
 
text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.
 
Keywords: word, word,word,word.word.
 

 

Редакційна колегія журналу

«Вісник Одеського національного університету. Психологія»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, 
м. Одеса, 65082

Електронну версію статті

можна надіслати електронною поштою за адресою

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Відповідальний редактор

Кононенко Оксана Іванівна – к.психол.наук, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. 067-796-40-10

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top