Стародавнє Причорномор'я

за матеріалами Читань памяті П.О. Каришковского,

(публікується кожні два роки)

«Древнее Причерноморье» - збірка матеріалів міжнародної конференції «Читання пам’яті професора П.Й. Каришковського», що раз на 2-3 роки проводиться кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Проведення конференції завжди приурочене до дня народження П.Й. Каришковського – 12 березня. 
 
Учений-енциклопедист, Петро Йосипович Каришковський (1921-1988) – видатний історик-антикознавець, спеціаліст у галузях нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, блискучий лектор, професор Одеського університету, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (1963-1988 рр.) – вписав яскраву сторінку в культурну історію міста та країни, виховав плеяду учнів. Учений зі світовим ім’ям, П.Й. Каришковський був заочно обраний членом-кореспондентом Германського археологічного інституту та Нью-Йоркського нумізматичного товариства, стояв у витоків Одеського археологічного товариства.
 
У збірці «Древнее Причерноморье» публікуються матеріали, надані авторами з провідних наукових центрів України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії та інших країн, спеціалістами з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та раннього модерного часу, археології, нумізматики, епіграфіки тощо.
 
       
 
dp11  

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top