РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ IХ МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ IХМІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

9  - 21 червня 2014 року

Одеса, Шампанський пров. 2, Біологічний факультет,

каф. мікробіології, вірусології та біотехнології,

ауд. 27, 36.

 

Пн 9 червня

9.00 – 12.00  Реєстрація. Поселення.

12.00 – 12.15 Офіційне відкриття IХ Міжнародної Літньої школи.

12.15 – 13.00 Лекція.  Президент Товариства мікробіологів України академік НАНУ Підгорський В.С.  «Досягнення вітчизняної мікробіології».

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 16.00 Лабораторне заняття. Титрування фагів.

16.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Вт 10 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Молекулярна генетика і молекулярна мікробіологія. Біологічний метроном. Теорія нейтральної еволюції. Прокаріотно-еукаріотна дихотомія. Сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів та вірусів».

10.35 – 12.00 Лекція. Д.б.н. Патика М.В. «Основи мікробіологічних механізмів формування, відновлення та управління грунтоутворенням»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 15.00  Лабораторне заняття. Трансформація бактеріальних клітин

15.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Препаративне одержання фагових часток. Метод злитного лізису чутливої культури.

17.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Ср 11 червня

9.00 – 12.00 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф.І.  «Первинна послідовність геномів. Бактеріальна геноміка. Топологія цілісних бактеріальних геномів. Ортологи і паралоги. Кластери ортологічних генів.Концепція «найменшого генома».

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 16.00 Лабораторне заняття. Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото).

16.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Чт 12 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф.І.  «Автономні генетичні елементи бактерій. Ієрархія і мобільність. Системи рестрикції-модифікації. Острівки і острови патогенності.»

10.35 – 12.00 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф.І.  «Віруси прокаріот. Сучасна класифікація. Фаги з хвостовими відростками – порядок Caudovirales. Стратегія розвитку каудовірусів. Віруси бактерій і архебактерій. Фаготерапія.»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 15.00 Лабораторне заняття. Виділення плазмід. Електрофорез плазмід. 15.00 – 16.30 Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК.

16.30 – 18.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Пт 13 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  К.б.н. Галкін М.Б. «Біоплівки. Структура, молекулярні механізми формування та біологічна роль»

10.35 – 12.00 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф.І.  «Геноміка профагів і островів патогенності. Фагова лізогенна конверсія. Фагові токсини. Концепція «моронів». Острови патогенності і системи секреції ІІІ типу»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 16.00 Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК. Рестрикційний аналіз.

16.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Сб 14 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф.І.  «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі. Перспективи використання бактеріоцинів»

10.35 – 12.00 Лекція.  К.б.н. Ліманська Н.В. «Agrobacteriumtumefaciens: унікальний механізмпереносу генетичної інформації в геном еукаріотних організмів»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 16.00 Лабораторне заняття. Електрофорез фагової ДНК.

16.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts100)].

 

Нд 15 червня

Вихідний день

 

Пн 16 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н., Товкач Ф. І.  «Геноміка плазмід. Плазмідні детермінанти патогенності. Вектори на основі плазмід»

10.35 – 12.00 Лекція.  Акад. НААНУ Сиволап Ю. М. «Еволюція і специфічність геному»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез продуктів ПЛР.

 

Вт 17 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н. Іваниця В.О.«Сучасний погляд на еволюцію мікроорганізмів».

10.35 – 12.00 Лекція.  Акад. НААНУ Сиволап Ю.М. «Генна інженерія рослин. Молекулярні маркери в генетико-селекційних дослідженнях»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Іонообмінна та гель фільтраційна хроматографія. Принципи рідинної хроматографії. Хроматографія високого та низького тиску. Сучасне обладнання для хроматографії. Виділення віріонів фага Р1 та Т7. Аналіз профілів елюції.

 

Ср 18 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І.  «Транспозони, ІS-елементи, інтегрони і генетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Геномний інженерінг»

10.35 – 12.00 Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю.«Поняття про кластерний аналіз. Вимірювання спорідненості об’єктів. Проблема адекватності показників спорідненості і характеристики спорідненості організмів»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDISherlock.

Чт 19 червня

9.00 – 10.25 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І.  «Екологія вірусів бактерій. Розповсюдження і роль в глобальних обмінах речовин. Нові методи в екології бактеріофагів. Світовий океан і віріопланктон»

10.35 – 12.00 Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю.«Методи кластерного аналізу. Алгоритми прямої класифікації. Визначення кластерів. Алгоритми розрахунку кластерного аналізу, які використовуються в біології. Критерії якості класифікації.»

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDISherlock. Електрофорез у поліакриламідному гелі.

 

Пт 20 червня

9.00 – 10.25 Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю.«Поняття нумеричної таксономії. Ієрархічні алгоритми. Використання кластерного аналізу в нумеричній таксономії і філогенії.»

10.35 – 12.00 Лекція. К.б.н. Юрченко О.О.«Використання методу секвенування для вивчення вірусів».

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Застосування кластерного аналізу при побудові родинних зв'язків. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програмМножинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків. (пакет MatLab).

 

Сб 21 червня

9.00 – 12.00 Лабораторне заняття. Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм.

12.00 – 13.00 Офіційне закриття IХ Міжнародної Літньої школи.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e81a94e2a1d410629623191585555790
title_5e81a94e2a2d511261486841585555790
title_5e81a94e2a3d16711087501585555790
Top