РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ VIІІ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ VIІІ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

27 травня - 14червня 2013 року

Біофак, каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, ауд. З2-36

27 травня 

10.00. – 12.00  Реєстрація. Поселення.

12.00 – 13.00 Офіційне відкриття VIII Літньої школи.

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00  Екскурсія музеями університету та містом

 

28 травня

9.00 – 10.45 Лекція  «Молекулярна генетика і молекулярна мікробіологія. Сучасні наукові концепції в молекулярній мікробіології. Біологічний метроном. Теорія нейтральної еволюції. Адаптивні мутації. Прокаріотно-еукаріотна дихотомія. Сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів і вірусів. Домени життя». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

 11.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Методи електрофорезу. Гель-електорофорез (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович зав. лабораторії ІМВ НАНУ,)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Гель-електорофорез (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович зав. лабораторії ІМВ НАНУ)

 

29 травня

9.00 – 10.45 Лекція «Первинна послідовність геномів. Методи встановлення первинної послідовності – сіквенс. Бактеріальна геноміка. Топологія цілісних бактеріальних геномів. Ортологи і паралоги. Кластери ортологічних генів.Концепція «найменшого генома» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ)

 11.00 – 13.00 Лекція «Надвидові генетичні системи». (д.б.н., проф.., академік РАСГН та НААНУ Тихонович Ігор Анатолійович, директор ВНДІс.-г. мікробіології, С.-Петербург).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00  Трансформація бактеріальних клітин (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

30 травня

8.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (GyulaCsanadi,  BIO-RAD)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (GyulaCsanadi,  BIO-RAD)

 

31 травня

8.00 – 11.15 Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (GyulaCsanadi,  BIO-RAD)

11.30-13.00 Лекція «Молекулярно-генетичні аспекти і сучасні методи біології розвитку рослин» (д.б.н., проф. Лутова Людмила Олексіївна, кафедра генетики, С.-Петербургский державний університет).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез продуктів ПЛР. (к.б.н., доц.., Ліманська Наталія Вікторівна доц.. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ)

 

1 червня

8.00 – 9.15 Лекція  «Автономні генетичні елементи бактерій. Інсерційні послідовності, транспозони, системи рестрикції-модифікації, плазміди, бактеріофаги, острівки і острови патогенності. Ієрархія і мобільність автономних генетичних елементів, Роль  автономних генетичних елементів у формуванні патогенності у бактерій». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

9.30 – 10.45Лекція «Бактеріальні віруси. Сучасна класифікація бактеріофагів. Фаги з хвостовими відростками – порядок Caudovirales. Помірні і вірулентні бактеріофаги. Стратегія розвитку каудовірусів. Віруси бактерій і археобактерій. Фаги ентеробактерій і молочнокислих бактерій.». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

11.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Виділення плазмід. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Електрофорез. Електрофорез плазмід. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

 

2 червня

Вихідний день

 

3 червня

8.00 – 9.15 Лекція «Геноміка профагів і островів патогенності. Фагова лізогенна конверсія. Фагові токсини. Концепція «моронів». Острови патогенності і системи секреції ІІІ типу».  (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ). 

9.30 – 10.45 Лекція  «Геноміка плазмід. Плазмідні детермінанти патогенності. Вектори на основі плазмід. Молекулярна генетика плазміди  pTi– С58 Agrobacteriumtumеfaciens. Трансгенні рослини». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ). 

11.00 – 13.00 Титрування фагів. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Титрування фагів. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

4 червня

8.00 – 9.15 Лекція  «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі. Перспективи використання бактеріоцинів – типування бактерій, біоконтроль бактеріальних популяцій і терапія раку». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

9.30 – 11.00 Лекція   «Еволюція і специфічність геному» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)

11.15– 13.00 Препаративне одержання фагових часток. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Метод злітного лізису чутливої культури. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

5 червня

8.00 – 10.45 Лекція  «Еволюція бактерій в системі мікробно-рослинного симбіозу». (д.б.н. Проворов Микола Олександрович, заст. директора ВНДІ с.-г. мікробіології).

 11.00 – 13.00 Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото). (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00–17.00 Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото).(к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

 

6 червня

8.00 – 9.30Лекція «Генна інженерія рослин» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)

9.45– 11.15Лекція  «Екологічна генетика бульбочкових бактерій». (к.б.н. Оніщук Ольга Петрівна, с.н.с. лабораторії селекції і генетики мікроорганізмів ВНДІ с.-г. мікробіології).

11.30 – 13.00 Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

 

7 червня

8.00 – 9.30 Лекція  «Метагеноміка мікробних угруповань  ґрунту» (к.б.н. Андронов Євген Євгенович, зав. лабораторії мікробіологічного моніторингу та біоремедіації ґрунтів ВНДІ с.-г. мікробіології).

9.45 – 11.15 Лекція  «Взаємовигідні симбіози бобових з мікроорганізмами: генетика, еволюція, практичне використання» (д.б.н. Борісов Олексій Юрійович, зав. лабораторії генетики рослино-мікробних взаємодій ВНДІ с.-г. мікробіології).

11.30 – 13.00 Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Рестрикційний аналіз. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

8 червня

8.00 – 9.15 Лекція «Бактеріальні транспозони. ІS-елементи, інтегрони і генетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Концепція внутригеномних перебудов – геномний інженерінг». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).  

9.30 – 11.00 Лекція «Молекулярні маркери в генетико-селекційних дослідженнях» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)

11.15– 13.00 Електрофорез фагової ДНК. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, к.б.н., с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Електрофорез фагової ДНК. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, к.б.н., с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, ОНУ к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 

9 червня

Вихідний день

 

 

10 червня

8.00 – 9.30 Лекція  Поняття про кластерний аналіз. Вимірювання спорідненості об’єктів. Проблема адекватності показників спорідненості і характеристики спорідненості організмів (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).  

9.45– 11.00 Лекція «Методи кластерного аналізу. Алгоритми прямої класифікації. Визначення кластерів. Алгоритми розрахунку кластерного аналізу, які використовуються в біології. Критерії якості класифікації» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

11.15– 13.00 Застосування кластерного аналізу при побудові родинних зв'язків. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм. (пакет MatLab)(к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 

11 червня

8.00 – 9.30 Лекція «Поняття нумеричної таксономії. Ієрархічні алгоритми. Використання кластерного аналізу в нумеричній таксономії і філогенії» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).

9.45 – 11.00 Лекція  «Сучасна інфрачервона спектроскопія в мікробній екології: методологія і використання» (д.х.н., проф..  Камнєв Олександр Анатолійович пров.н.с. ІБФРМ РАН м. Саратов).

11.15 – 13.00 Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 

 

12 червня

8.00 – 9.30 Лекція   «Медіація гормонального статусу рослин мікроорганізмами в стресових умовах» (д.б.н. Белімов Андрій Олексійович, зав. лабораторії ризосферної мікрофлори ВНДІ с.-г. мікробіології).  

9.45 – 11.00 Лекція  «Анти-змістовна регуляторна РНК бактерій» (к.б.н. Гоголєв Юрій Вікторович зав. лабораторії Казанського інституту біохімії та біофізики РАН).

11.15– 13.00 Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм. (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 17.00 Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм  (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 

13 червня

8.00 – 9.30 Лекція  «Ендофітні бактерії вищих рослин: роль у розвитку хазяїна і перспективи використання» (к.б.н. Чеботарь Володимир Кузьмич, зав. лабораторії технології мікробних препаратів ВНДІ с.-г. мікробіології).

9.45– 13.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDISherlock. (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович, зав. лабораторії ІМВ НАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 18.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDISherlock. (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович, зав. лабораторії ІМВНАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)

 

14 червня

8.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDISherlock. (к.б.н., зав. лабораторії Остапчук Андрій Миколайович, ІМВНАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 16.00 Підсумкове лабораторне заняття

16.00 – 17.00 Офіційне закриття школи

 

15 червня

Від’їзд 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e81a25b156796337680701585554011
title_5e81a25b157c417184342451585554011
title_5e81a25b1592d19991981121585554011
Top