Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів

Інформація оновлена 17.09.2015

Проблемна лабораторія синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5)

Завідуючий лабораторією доктор біологічних наук, професор Галкін Борис Миколайович

Завідуючий лабораторією доктор біологічних наук, професор Галкін Борис Миколайович

Наукові співробітники:

В даний час в штаті ПНДЛ-5 працюють 17 співробітників, аспіранти та студенти. Наукові співробітники, які мають науковий ступінь:

Наукові співробітники

Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів Одеського Національного університету ім. І. І. Мечникова була створена в 1971 році згідно постанови Ради Міністрів СРСР № 462-9.

Базовий науковий напрямок лабораторії - «Цілеспрямовані фундаментальні дослідження з синтезу лікарських препаратів для потреб медицини та синтез практично важливих органічних сполук».
Засновником та першим науковим керівником лабораторії (1971-1983 рр.) був широко відомий вчений та організатор науки, академік АН УРСР Олексій Всеволодович Богатський. За заслуги у науковій та науково-організаційній діяльності О. В. Богатський отримав звання лауреата Державної премії СРСР, нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора, медалями СРСР та ВДНГ СРСР.

Після передчасної смерті О. В. Богатського наукову роботу лабораторії очолив відомий у міжнародних та вітчизняних наукових колах у галузі хімії фізіологічно активних речовин академік НАН України директор Фізико-Хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України Сергій Андрійович Андронаті. Під його керівництвом колектив ПНДЛ-5 продовжив розробку завдань Уряду та розвиток наукової школи О. В. Богатського. З його ініціативи виникли нові напрямки наукових досліджень та підготовки студентів та фахівців вищого ґатунку. Основні дослідження проводились у межах приоритетних напрямків «лікарські препарати та медична техніка» (1981-1991 рр.); «розробити та впровадити в медичну практику методи та засоби профілактики, діагностики та лікування алкоголізму» (1986-1991 рр.); «розробити та впровадити в практику методи та засоби діагностики та корекції порушень внутрішнього середовища організму людини» (1986-1991 рр.), а також Всесоюзної програми з найважливіших фундаментальних досліджень «макроциклічні комплексони та їх аналоги» (1983-1990 рр.) та з напрямку «здоров’я людини».

За роки існування лабораторії були захищені 8 докторських та 20 кандидатських дисертацій. У різні роки в ПНДЛ-5 працювали відомі вчені, багато з яких були її вихованцями: академік АМН України, заслужений діяч науки та техніки України Микола Якович Головенко, доктор хімічних наук, професор Зінаїда Іванівна Жиліна, доктор біологічних наук, професор провідний науковий співробітник Тамара Леонідівна Карасьова, доктор біологічних наук, професор Володимир Георгійович Зіньковський, доктор біологічних наук, професор Ольга Вікторівна Жук, доктор біологічних наук, професор Тетяна Олегівна Філіппова, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Лідія Миколаївна Якубовська, кандидати хімічних та біологічних наук Геннадій Юрієвич Коломійченко, Євген Іванович Назаров, Руденко Олег Павлович та багато інших.

Наукова діяльність

Основні наукові напрями співробітників ПНДЛ-5

По результатах фундаментальних досліджень по даним напрямкам опубліковано 7 монографій, біля 500 наукових статей у провідних вітчизняних та закордонних журналах, зроблено завбільшки 400 доповідей на конференціях, з’їздах, симпозіумах. Спільно з Фізико-Хімічним інститутом ім. О. В. Богатського НАН України (м. Одеса) та інститутом Фармакології Міністерства Охорони Здоров’я РФ (м. Москва, Росія) отриманий перший вітчизняний транквілізатор - феназепам та денний транквілізатор - гідазепам.
Зроблено 30 винаходів, та отримані дві медалі на ВДНГ Росії. На рівні лабораторного регламенту знаходяться розробки зі створення ноотропів, антигіпоксантів, імуномодуляторів та стимуляторів працездатності.

Зв’язки з українськими та міжнародними установами

З 1975 по 1985 рр. наукові дослідження проводились в межах «Академічно-Універсітетського наукового комплекса з органічної та біоорганічної хімії та каталізу» під керівництвом О. В. Богатського. Склад - Фізико-Хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України (м. Одеса), кафедра органічної хімії та ПНДЛ-5 одеського держуніверситету, а з 1999 р у межах фізико-фармацевтичного навчально-науково-виробничого комплексу Міністерства Освіти та Науки України та Національної Академії Наук України під керівництвом академіка С. А. Андронаті.

Спільні дослідження

Спілні дослідження активно проводяться з Інститутом фармакології та токсикології АМН України, інститутом Фізіології ім. А. А. Богомольця НАН України, товариством по вивченню ксенобіотиків JSSI; Інститут Молекулярної та Атомної Фізики НАН Республіки Бєларусь, Мінськ;

Наукові контакти

Державний науковий центр фізико-хімічної фармакології РАН м. Москва, 1-ий Центральний науково-дослідний інститут МО Росії, м. Санкт-Петербург; Інститут Хімії Розчинів РАН, м. Іваново, Інститут Фізики АН Молдови, Інститут фармакології МОЗ РФ, м. Москва, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, м. Київ, кафедра вірусології Національного університету ім. Т.Г. Шевченко, м. Київ

Інформація для потенційних партнерів

Контактна інформація

Адреса: Україна, 65058, м. Одеса, вул. Довженко, 7а, ОНУ, ПНДЛ-5

E-mail: bgalkin@ukr.net

НАГОРУ