Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем

Інформація оновлена 17.09.2015

ПНИЛ Фізики Аэродисперсних Систем

Науковий керівник і завідувач доктор фізико-математичних наук, професор, академік Інженерної академії України Копит Микола ХарламовичНауковий керівник і завідувач доктор фізико-математичних наук, професор, академік Інженерної академії України Копит Микола Харламович

ПНИЛ ФАС - одна з перших проблемних лабораторій Одеського національного університету ім. И.И. Мечнікова, була створена в 1958 році відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 1759 від 12.12.1958 р.

Наукові співробітники:

ПНИЛ Фізики Аэродисперсних Систем

Основними науковими напрямками лабораторії є:

Основні напрямки досліджень ПНИЛ ФАС в області дисперсних систем:

За результатами фундаментальних досліджень по вище згаданому науковому напрямку опубліковано 3 монографії, більш 800 наукових статей у ведучих вітчизняних і закордонних журналах, зроблено більш 600 доповідей на конференціях, з'їздах, симпозіумах.

Отримано більш 150 авторських посвідчень на винаходи і патентів, отримано 6 медалей УДНГ СРСР.

Зв'язку з українськими і міжнародними організаціями

ПНИЛ ФАС традиційно підтримує наукові і науково-виробничі зв'язки як на основі договорів про наукове співробітництво, так і в рамках госп. договорів. Крім цього лабораторія є опорним центром і базою для стажорів дослідників, дисертантів з інших наукових установ аналогічного профілю. Лабораторія підтримує тісні наукові зв'язки з Київським национальним. університетом ім. Т.Г.Шевченко, Інститутом технічної теплофізики ИАН України, інститутом нових фізичних проблем, інститутом загальної енергетики ИАН України й інших організацій України.

Інформація для потенційних партнерів

Історична довідка

Засновником і першим науковим керівником лабораторії (1959-1980 рр) був широко відомий вчений і організатор науки професор Валеріан Олександрович Федосєєв, що з 1961 р. по 1970 р. був проректором по науковій праці Одеського університету. В.А. Федосєєв запропонував і використовував метод активного впливу на хмари і тумани, заснований на застосуванні гігроскопічних речовин. Вперше у світовій практиці вказав на можливість ланцюгових процесів при утворенні опадів. ПНИЛ ФАС разом зі створеної В.А. Федосєєв у 1960 році кафедрою теплофізики стала кузнею наукових кадрів в області аерозолей і фізики горіння. У 1958 році співробітниками лабораторії і кафедри була проведена 1-а Всесоюзна конференція з питань випару, горіння і газової динаміки дисперсних систем. Ці конференції проводяться регулярно й у 2000 році була проведена 19 конференція. З 1969 року початків видаватися науковий збірник "Фізика аэродисперсних систем" до складу редколегії, якого ввійшли такі найбільші вчені в області фізики аэрозолей як М.А. Фукс, Б.В. Дерягин, О.М. Тодес і інші. ДО дійсного часу вийшло у світло 38 випусків деякі, з яких переведені на англійську мову і видані за кордоном.

З 1980 по 1989 роки науково-дослідну лабораторію очолював відомий у наукових колах в області аерозолей, чудовий експериментатор доктор фіз.-мат. наук, професор Сергій Михайлович Контуш. Під його посібником колектив ПНИЛ ФАС продовжував дослідження в області аерозолей, виконуючи завдання, визначені Урядом, при цьому розвивалася наукова школа В.А. Федосєєва. З 1989 року дану наукову школу очолив доктор фіз.-мат. наук , професор Копит Микола Харламович, наукова діяльність якого з 1973 року зв'язана з ПНИЛ ФАС. Він розвив ряд істотно нових напрямків, модернізував і додав новий зміст традиційним напрямкам.

За роки існування лабораторії крім істотного внеску в народно-господарську діяльність країни, наукова праця колективу відбилася в тім, що були захищені 4 докторських і 30 кандидатських дисертацій: Доктора наук - Часников Михайло Миколайович, Контуш Сергій Михайлович, Копит Микола Харламович , Калинчак Валерій Володимирович. Кандидати наук - Липатов Геннадій Миколайович, Ковпаків Олександр Васильович, Генчева Олена Олександрівна, Бойко Юлій Іванович, Якимчук Володимир Іванович, Романов Костянтин Вікторович, Конюшенко Анатолій Григорович, Шингарев Григорій Леонідович, Гриншпун Сергій Олександрович, Глухів Валерій Іванович і багато хто інші.

НАГОРУ