Повідомлення про захист кандидатських дисертацій Левченко Галини Сергіївни та Ложешник Аліси Сергіївни

26 квітня 2017 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9) відбудеться захист кандидатських дисертацій:
 
1. Левченко Галини Сергіївни «Газета «Одесский Вестник» (1827–1894): внесок у розвиток історичного краєзнавства на півдні України»
 
спеціальність 07.00.01 – історія України

Науковий керівник:

Хмарський Вадим Михайлович, д.і.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри історії України ОНУ імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
  • Константінова Вікторія Миколаївна, д.і.н., проф., професор кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ);
  • Маньковська Руслана Вікторівна, к.і.н., ст.н.с., доц., старший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України (м. Київ).
2. Ложешник Аліси Сергіївни «Старшина козацьких військ на півдні України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.): просопографічний портрет»
 
спеціальність 07.00.01 – історія України

Науковий керівник:

Гончарук Тарас Григорович, д.і.н., проф., професор кафедри історії України ОНУ імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
  • Мільчев Володимир Іванович, д.і.н., проф., декан історичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» (м. Запоріжжя);
  • Грибовський Владислав Володимирович, к.і.н., старший науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ).
 
Документи у відкритому доступі знаходяться за посиланням: http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a904293bf565119706511519403667
title_5a904293bf6d415821231521519403667
title_5a904293bf7fb7424718161519403667
title_5a904293bf9225456071541519403667
Top