Нова спеціальність на біологічному факультеті

newbioukrОдеський національний університет імені І.І. Мечникова в Одеській області є єдиним вищим навчальним закладом, де здійснюється підготовка вчителів біології.
 
Термін навчання 4 роки
 
Ліцензований обсяг 75 осіб
 
 
Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) спрямована на формування у них широкої ерудиції в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів біології; володіння основними методами польових і лабораторних досліджень, сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової та педагогічної діяльності.

Фахівець (бакалавр освіти, учитель біології) здатний виконувати наступні роботи, що відповідають наступним назвам професій згідно класифікатору професій ДК 003: 2010: Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, методист, педагог-організатор, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, асистент вчителя, викладач-стажист, асистент педагога-валеолога, лаборант (освіта), асистент біолога, лаборант (біологічні дослідження), технік-еколог, технік-лаборант (біологічні дослідження).

Бакалавр освіти має змогу продовжити навчання у магістратурі за освітніми спеціальностями і набути право викладання у вищій школі, також навчатись у магістратурі з інших спеціальностей за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2c6ea5e2a909184024811529638565
title_5b2c6ea5e2ba717990405231529638565
title_5b2c6ea5e2cf918532175631529638565
title_5b2c6ea5e2e4512794057921529638565
Top