Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ Вітаємо із захистом дисертації!

Вітаємо із захистом дисертації!

 

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин вітає старшого викладача Курунову Ю.О. з успішним захистом кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (науковий керівник – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор Якубовський С. О.).

Захист відбувся 28 вересня 2015 року у cпеціалізованій вченій раді Д 35.051.21 Львівського національного університету імені Івана Франка.

30.09.2015