Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ Повідомлення про захист дисертації Калініченка Вячеслава Володимировича

Повідомлення про захист дисертації Калініченка Вячеслава Володимировича

 
30 вересня 2015 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9) відбудеться захист докторської дисертації: Калініченка Вячеслава Володимировича «Інститут земельної громади в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917–1930 рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України.

 

Науковий консультант:
 
Волосник Юрій Петрович, д.і.н., проф., професор кафедри історії Росії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків).
 
Офіційні опоненти:
 
Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф., заступник директора з наукової роботи, завідуючий відділом історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (м. Київ);
 
Греченко Володимир Анатолійович, д.і.н., проф., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків);
 
Котляр Юрій Вадимович, д.і.н., проф., завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).
 
Запрошуються всі бажаючі
18.09.2015