Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ До уваги вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО!

До уваги вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО!

 
Відповідно до коментарю МОН щодо розподілу місць державного замовлення, на основі повної загальної середньої освіти  при вступі на ОС бакалавра на спеціальності, за якими визначено освітні програми, в т.ч. ті, які готуються на різних факультетах, а також в рамках спеціалізацій спеціальності 035 Філологія звертаємо Вашу увагу на наступне.
 
Показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються за рівнями вищої освіти та спеціальностями… Формування та розміщення державного замовлення за спеціальністю035 Філологія здійснюється за спеціалізаціями.
 
Таким чином, розміщення державного замовлення для підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностями ОНУ імені І.І.Мечникова 051 Економіка, 103 Науки про Землю, 073 Менеджмент, 113 Прикладна математика здійснюється державним замовником без поділу цих спеціальностей на спеціалізації(освітні програми). Розміщення державного замовлення за спеціальністю 035 Філологія здійснюється за спеціалізаціями без поділу на освітні програми. Для вступників на здобуття ступеня бакалавра з цих спеціальностей (спеціалізацій для 035 Філологія) проводиться спільний конкурс для усіх спеціалізацій та/або освітніх програм.
 
Визначення контингенту зарахованих на спеціалізації та/або освітні програми здійснюється за кількістю вступників, які здобули право на навчання за державним замовленням у цьому ВНЗ за даною спеціальністю, обрали відповідну спеціалізацію та/або освітню програму, а також виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення.
 
Підстава: частина 1 статті 72 Закону України «Про вищу освіту», пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.
18.07.2016