Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

 
Керівникам Інститутів, факультетів, науково-дослідних підрозділів університету:
 
-  Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок,  що пропонуються до виконання починаючи з 2017 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040;
 
- Здійснити формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 
- З метою забезпечення  оптимізації кількості  проектів досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх виконання при формуванні тематики наукових досліджень і  розробок  орієнтуватись а вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів;
 
- При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі;
 
- При формуванні обсягу фінансування на виконання наукового проекту виконавці повинні керуватися детальними розрахунками;
 
- Форми проектів отримати  (додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 30.06.2016 р. №717) на електронних адресах кожного підрозділу;
 
- Проекти подати до 15 серпня 2016 року зав. науково-організаційного відділу Сминтині Ж.П. за запропонованими формами у одному примірнику та на електронному носії, витяг із рішення ради Інституту, факультету, науково-технічної ради Центру щодо висунення проекту на конкурс.
08.07.2016