Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ Захист кандидатської дисертації Стамбола Ігоря Івановича

Захист кандидатської дисертації Стамбола Ігоря Івановича

 
15 червня 2016 року о 13.00
 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
(вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9)
 
відбудеться захист кандидатської дисертації: Стамбола Ігоря Івановича «Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)»
 
спеціальність 07.00.01 – історія України
 
Науковий керівник:
 
Хмарський Вадим Михайлович, д.і.н., проф., проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
 
Гирич Ігор Борисович, д.і.н., ст.н.с., завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ);
 
Шишко Олександр Григорович, к.і.н., доц., доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса).
 
Запрошуються всі бажаючі
 
Матеріали у відкритому доступі знаходяться за посиланням http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/
06.06.2016