Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ 70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників

70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників

 

70-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників (26-27 листопада, 13.30 - Шампанський провулок, 2)
 
Секція НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
 
Керівник секції - д-р геол.-мін. наук, проф., Черкез Є.А.
Секретар - д-р. геогр. наук, проф. Яворська В.В.
 
Підсекциія ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
 
Керівник підсекції - д-р геогр. наук, проф., Шуйський Ю.Д. 
Секретар - канд. геогр. наук, доцент Жанталай П.І.
26 листопада, 13.30 (Шампанський провулок, 2, ауд. 108)
 
Підсекція ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
 
Керівник підсекції - д-р геол.-мін. наук, проф., Черкез Є.А.
Секретар - канд. геол. наук, доц. Сучков І.О.
26 листопада, 13.30 (Шампанський провулок, 2, ауд. 110)
 
Підсекція СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТУРИЗМ
 
Керівник підсекції - д-р геогр. наук, проф., Топчієв О.Г.
Секретар - д-р. геогр. наук, проф. Яворська В.В.
27 листопада, 13.30 (Шампанський провулок, 2, ауд. 108)
24.11.2015