Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Головна сторінкаПодії ОНУ Повідомлення про захист дисертації Мусаєвої Улькери Кязимівни

Повідомлення про захист дисертації Мусаєвої Улькери Кязимівни

 

02 грудня 2015 року о 13.00
 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
 
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
 
(вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9)
 
відбудеться захист докторської дисертації: Мусаєвої Улькери Кязимівни
 
«Розвиток музейної справи в Кримській АСРР (1921–1941)»
 
 спеціальність 07.00.01 – історія України
 
Науковий консультант: 
 
Хмарський Вадим Михайлович, д.і.н., проф., проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
 
Кульчицький Станіслав Владиславович, д.і.н., проф., завідувач відділом історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України (м. Київ);
 
Журба Михайло Анатолійович, д.і.н., проф., завідувач кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ);
 
Берест Роман Ярославович, д.і.н., проф., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму (м. Львів).
 
Матеріали у відкритому доступі знаходяться за посиланням: http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/doktorski-dysertatsiyi/
 

Запрошуються всі бажаючі

23.11.2015