Черновалюк Ірина Володимирівна

Доцент, кандидат філологічних наук

 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
В Одеському національному університеті  імені  І.І.Мечникова   працює  з 1985 року на кафедрі російської  мови  філологічного факультету, з 1995 року –  на підготовчому відділенні для іноземних громадян, з 2009 року – на кафедрі мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців.
Тема дисертації: «Функціонально-семантичний аналіз власних назв у художньому тексті (на матеріалі творчості І. О. Буніна)». Дисертація захищена у спеціалізованій Вченій раді з філологічних наук в Одеському національному університеті імені  І.І.Мечникова  за  фахом «російська мова» (1995).
 
Навчальна діяльність: курс російської мови для іноземних студентів і аспірантів, спецкурс  «Теорія  і практика наукового мовлення», короткострокові програми навчання РМІ.
 
Наукові інтереси: теорія і практика навчання РМІ, лінгвокраїнознавство, методика навчання реферування, інноваційні методи навчання мові.
 
Викладач російської мови в Тяньцзіньському економічному інституті, навчання російській мові студентів економічних спеціальностей і розробка програм інтенсивного навчання РЯІ (КНР, м. Тяньцзінь, 2003 р.)
 
Координатор програм короткострокового стажування іноземних студентів (Франція, м.Клермон-Ферран,  Університет Блеза Паскаля).
 
Автор програми «Російська мова» для іноземних аспірантів.
 
Автор програми кандидатського іспиту з російської мови для іноземних аспірантів.
 
Автор  програм  спецкурсів «Теорія і практика наукового мовлення», «Методика викладання російської мови як іноземної».
 
Член навчально-методичної комісії ІМО ОНУ імені І.І.Мечникова.
 
Учасник Форуму національних русистів зарубіжних країн (Росія, м.Москва, РУДН, 2014 року).
 
Голова державної екзаменаційної комісії факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (2016).
 
Голова місцевого відділення Української Асоціації викладачів російської мови та літератури.
 
Автор понад 30 навчально-методичних і наукових робіт.

Публікації  у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України

 1. О принципах создания программы дисциплины «Русский язык как иностранный»// Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – №15. – 2010. – С.239-242.
 2. Модульный подход к обучению иностранных аспирантов русскому языку // Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки. – 2012. –№14. – С.314 -322.
 3. Научно-исследовательская деятельность и языковая подготовка иностранных аспирантов // Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського:  Педагогічні науки. – 2012. –№7-84. – С.65-71.
 4. Пути оптимизации обучения иностранных аспирантов // Культура народов Причерноморья. – 2012. – №229. – С.190-192.
 5. Реферирование текста в иностранной аудитории // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – №18. – 2012. – С.227-230.

Публікації (за період з 2000 року)

 1. К анализу художественного текста в иностранной аудитории // Проблемы обучения иностранных студентов: поиски, находки, перспективы. – Одесса: ОПУ. – 2000.  – С. 160-162.
 2. Особенности организации учебного процесса и обучение РКИ в китайском вузе // Проблемы преподавания русского языка в Российской Федерации и зарубежных странах. –  Москва:  Изд.: Совет МОЦ МГ. –  2005. – С.156-160.
 3. О творческом подходе к обучению РКИ // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. – К.: НАУ. – 2006. – С.342-344. 
 4. Интернет-ресурсы при подготовке тематических уроков //Русистика и современность. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности. – Санкт-Петербург: МИРС. – 2007. – Том 2.  – С.353-358.
 5. Интернет-ресурсы при подготовке тематических уроков // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Харків: ХОГО «ЕкоПерспектива». – 2008. –  С.272-274.
 6. О концепции «Язык и культура» при обучении РКИ // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI  століття. – Одеса: ОПУ. – 2008. –С.223-224.
 7. Реферирование в курсе обучения РКИ // Русский язык в поликультурном мире. Сб. науч. статей.  – Симферополь: ООО «Антиква». – 2012. – С.247-252.
 8. Реализация принципов лингвострановедения в практике преподавания русского языка  как иностранного  // Русский язык в поликультурном мире. Сб. науч. ст. в 2-х частях. II часть. – Симферополь: ООО «Антиква». – 2015. –  С.42 – 49 (в соавторстве).
 9. Лингвострановедческий аспект в практике преподавания русского языка как иностранного // Обучение иностранных студентов в Украине: традиции, реалии, перспективы. – Полтава. –  ПГАА. – 2015.  – С. 52-55  (в соавторстве).
 10. О  лингвострановедческом  подходе к обучению РКИ // Слово. Грамматика. Речь. Материалы VI Международной научно-практической конференции «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного». – М.: МАКС Пресс. –  2015 г. – Вып. XVI. – С.676 – 680.
 11. Культурологическая  направленность  обучения  РКИ // Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы.  – М.: МГИМО. – 2016 г. (в печати).

Навчально-методичні праці

 1. Реферирование научного текста. Методические рекомендации по русскому языку для иностранных студентов и аспирантов. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2011. –  Часть I  . – С. 46.
 2. Реферирование научного текста. Методические рекомендации по русскому языку для иностранных студентов и аспирантов. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2012. –  Часть II  . – С. 48.
 3. Программа кандидатского экзамена. Методические указания по русскому языку для иностранных аспирантов. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2013. – С. 42.
 4. Собеседование по русскому языку. Методические рекомендации для иностранцев, поступающих в Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. Образовательно-квалификационный уровень «бакалавр». –Одесса: «Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова», 2016. – С. 40.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b51f39788a2212304429681532097431
title_5b51f39788b408008880611532097431
title_5b51f39788c5810755134141532097431
title_5b51f39788d7421447027821532097431
Top