Ареф’єва Наталія Георгіївна

кандидат філологічних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
У 1996 році закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «Російська мова та література». Спеціалізувалася на кафедрі загального та слов’янського мовознавства. 
 
Тема кандидатської дисертації – «Гендерні стереотипи в болгарській фразеології». Дисертація була захищена у спеціалізованій Вченій раді Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України за спеціальністю «слов’янські мови» (Київ, 2010).
 
Наукові інтереси: слов’янські мови, фразеологія, лінгвокультурологічні аспекти викладання російської мови як іноземної. 
 
Автор низки навчально-методичних та наукових праць, 15 з яких надруковано у спеціалізованих виданнях ВАК України. 
 
Автор програми спецкурсу «Російська фразеологія».
 
Автор практичного посібника «Російська фразеологія: лінгвокраїнознавчий аспект» (Одеса, 2014).
 
Керівник наукової теми кафедри.
 
Голова навчально-методичної комісії ІМО. 
 
Член науково-методичної ради ОНУ імені І.І.Мечникова..   

Публікації

 1. Концепт     «межличностные     отношения»     в     дискурсе  популярных англоязычных песен (на материале фразеологических единиц) // Слов’янський  збірник. – Одеса, 2006. – Вип.ХІІ. – С. 224-233.
 2. Концепт    «девушка»   в    национально-языковых    картинах   мира     (на материале фразеологических единиц русского, украинского, польского, болгарского языков) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2007. – №  110. – Т. 1. – С. 14-17. 
 3. Истоки   формирования   гендерных  стереотипов  в  славянской  языковой картине мира (на материале фразеологических сочетаний некоторых славянских языков) // Мова і культура. – К., 2008. – Вип. 10. – Т. II (102). – C. 37-43. 
 4. Концептосфера  девичества  в  болгарской   языковой   картине   мира   (на материале фразеологических единиц) // Studia Slovakistica – Вип.8. – Ужгород, 2008. – C. 24-32.
 5. Концептуалната   опозиция   «мъж/жена»   в   българската   фразеологічна картина на света // Слов’янський збірник. – Одеса, 2008. – Вип. XIII. – С. 24-29. 
 6. Cлавянский кордоцентризм: гендерный аспект (на материале  фразеологии некоторых славянских языков) // Культура народов Причерноморья – Симферополь, 2008. – №142. – Т.1. – С. 28-31.  
 7. Національна    специфіка    болгарських    стереотипів   маскулінності   (на матеріалі фразеології та пареміології) // Мова і культура. – К., 2009. – Вип. 11. – Т. IX. – С. 135-140.
 8. Аналіз   болгарського   фразеологічного   фонду   на   засадах   гендерного підходу (загальна характеристика) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2009. – №.162. – Т. 1. – С. 23-25.             
 9. Репрезентация гендерных концептов в методике преподавания русского языка как иностранного (на материале фразеологии и паремиологии) // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, 2012. –  №18. – С. 224-226.  
 10. Концептосфера материнства у болгарській мовній картині світу (на      матеріалі фразеології та пареміології) // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 9: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 5-10.
 11. Фразеологизм как средство формирования поликультурной компетенции иностранных учащихся (на материале учебника «Ключи») // Функциональная лингвистика. – Симферополь, 2012. – №3. – С. 29-31.
 12. Концепт «кровь» в славянской фразеологии // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганск: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 3 (27). – С. 117-123.  
 13. Лингвострановедческий аспект русской фразеологии в обучении иностранцев: опыт создания практического пособия // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – Дніпропетровськ: Видавництво ДННУ, 2013. – Випуск 19. – Т. 2. – С. 3-7.
 14. Концепт «душа» в славянской фразеологии // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 11: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 3-14.
 15. Сватовство в славянской фразеологии // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, 2014. –  №22. – С. 188-193. 
 16. Реализация принципов лингвострановедения в практике преподавания русского языка как иностранного // Русский язык в поликультурном мире: IX  Международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2015г.) / отв. ред. Е.Я. Титаренко : Сб. науч. ст. В 2-х частях. II часть. – Симферополь : ООО «Антиква», 2015. – С. 42-48 (у співавторстві).
 17. Брак и семья в славянской фразеологической картине мира // Слов’янський збірник: Зб. наук. праць. – Вип. 19. – Одеса – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 137-151. 
 18. Лингвострановедческий аспект в практике преподавания русского языка как иностранного // Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 листопада 2015р. – Полтава, 2015. – С. 52-55 (у співавторстві).

Навчально-методичні роботи

 1. Арефьева Н. Г. Русская фразеология: лингвострановедческий аспект. Практическое пособие / Н.Г. Арефьева. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014. – 188с.   
 2. Арефьева Н. Г. Русская фразеология: методические указания для выполнения контрольных работ / Н.Г. Арефьева. – Одесса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 36c.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f7296ccd9206481441529411369
title_5b28f7296cdf213968594911529411369
title_5b28f7296cf0316168288691529411369
title_5b28f7296d01716174896791529411369
Top